Roger Ytre-Hauge hos Frende sier at de får inn mange skader grunnet dårlig veistandard. (Foto: Frende Forsikring)

Norske veier ødelegger bilene

Mange bilister havner i trøbbel takket være dårlig vedlikeholdte veier.


‒ Mange valgte bilferie i sommer ‒ og fikk ublide møter med varierende norske veier.

Det slår fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge, fast. Og han vet hva han snakker om.

‒ Vi har sett mange skader på hjul og felger i sommer. Punkterte dekk, skadde felger, ødelagte støtdempere og skjev hjulstilling, sier Ytre-Hauge, som ikke er i tvil om grunnen:

‒ Det skjer fordi mange har kjørt på dårlige veier. Hull i veiene, telehiv i bakken og smale veier har satt sine spor på mange biler.

Mange feriebilister har altså fått oppleve norsk veistandard på sitt verste, nemlig så dårlig at den ødelegger bilen. Og det er dessverre ikke noe nytt.

I fjor sjekket NAF hvor mange som fikk skade på bilen grunnet veien, og da svarte hele 40 prosent at de hadde opplevd det. Og Frende ser at slike skader skyter i været om sommeren, hvor mange kjører på ukjente veier.

‒ Det brukes enorme summer på vedlikehold av veier i Norge hvert år, men vi ser at standarden likevel er for dårlig mange steder. Det er et stort etterslep med veier som burde vært i bedre stand, sier Ytre-Hauge.

Selv Riksrevisjonen har vært ute med pekefingeren og sagt at veiene må vedlikeholdes bedre, og noen ganger får også dårlige veier verst mulig utfall ‒ dødsulykker. Tidligere analyser har vist at faktorer relatert til drift og vedlikehold medvirker til omtrent 30 dødsulykker på norske veier i året.

I fjor omkom 118 mennesker i trafikken, mens 67 personer har mistet livet i trafikken etter årets sju første måneder. Og trenden er ikke hyggelig, for i pandemiåret 2021 omkom 80 mennesker.

‒ Dårlige veier burde ikke vært en faktor som fører til dødsulykker. Det er altfor mye annet som bidrar til det som var en skrekkelig dødsstatistikk i fjor, sier Ytre-Hauge.

‒ Sjåfører som sjekker mobilen bak rattet, kjører for fort eller blir forstyrret på andre måter er farlig nok om ikke veien i seg selv også skal være en faktor.

I sommermånedene er det også mange campingvogner ute på veiene, og de er like utsatt som bilene ‒ ofte uten at eieren blir klar over skadene med en gang.

‒ Vi ser også at mange med campingvogner får skader hver sommer, etter kjøring på dårlige veier. Dette er skader som ikke skjer akutt, så mange oppdager dem først etter ferien. Eller ved årlig service eller fuktkontroll, hvor det blir oppdaget lekkasjer eller fuktskader. Vi ser at vegger, gulv og tak rett og slett løsner fra hverandre fordi vognen ikke tåler påkjenningen av en helt vanlig norsk sommerferie, sier Ytre-Hauge.

‒ Et par millimeter glipe er i seg selv en stor skade og nok til at det fort oppstår fuktskade i tillegg.

For Frende og de andre forsikringsselskapene gjør dette jobben med å vurdere skadene ekstra vanskelig.

‒ Det er ikke mulig å knytte skaden til en konkret hendelse, det har gjerne skjedd over tid, sier Ytre-Hauge.

Roger Ytre-Hauge hos Frende sier at de får inn mange skader grunnet dårlig veistandard. (Foto: Frende Forsikring)

En ødelagt ferie er en ting, en tom konto er en annen. Frende sier at om du har fått en skade som du mener veimyndighetene burde ha et ansvar for, kan du kreve erstatning fra det offentlige.

NAF anbefaler at du sender inn et skriftlig krav til veieier der skaden skjedde, og det kan være kommune, fylkeskommune eller staten.

Les også:

Les mer om:

Nyheter