Det å kjøre mellom byene er langt mer effektivt i andre europeiske land. (Foto: Bo A. Bergan, OFV)

Norge har lavest snitthastighet i Europa

Det er fristende å si at Norge rygger inn i framtiden, for fort går det ikke når nordmenn skal forflytte seg mellom byene. Her er det virkelig store forskjeller målt mot Europa.


Tid er penger, men AS Norge sliter med å få fart på forflytningen. Togene er like trege som de alltid har vært, flyene bruker like lang tid som de har gjort ‒ og i bilen finnes det ingen land i Europa hvor det går like sakte som i Norge. 

Det siste melder Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), som viser til en undersøkelse gjort av Vista Analyse for dem tilbake i 2021. OFV sier at det ikke er noe som tilsier at dette har endret seg siden den gang. 

Problemet er altså snitthastigheten mellom byene, og vi henger altså etter til tross for store bevilgninger og investeringer i veinettet spesielt de 10 siste årene. 

I rapporten «Kvaliteten på det norske veinettet, en sammenligning med utvalgte europeiske land» kommer snitthastigheten mellom de største byene i Norge fram, og justert for trafikk ligger snitthastigheten på under 70 km/t. 

Ja, det er soleklart lavest av de 16 europeiske landene som er med i undersøkelsen. 

‒ Dette viser at vi ikke har lyktes med å avvikle en stykkevis og delt utbygging av hovedveinettet, sier fagsjef Rikard Gaarder Knutsen i OFV.

‒ Vi evner ikke å ta ut de store gevinstene ved å bygge ut et effektivt stamveinett, det er dårlig politikk for folk, næringsliv og ikke minst for klima og naturen.

Norge er blant de landene som legger mest midler i potten til veisektoren målt etter både veistrekninger og mot brutto nasjonalprodukt, rundt 40 milliarder kroner årlig. Likevel går det altså tregt i trafikken. 

OFV mener at den samlede nytten av motorveiutbygging mellom de største byene må komme på plass raskere, og de sier at det gjøres best ved å bygge de store veiprosjektene sammenhengende. 

En stykkevis og delt veiutbygging gir nemlig svak nytte for alle ‒ inkludert naturen.

‒ Mange grunneiere, kommuner og andre har ofte ventet i tiår på å få avklaring på om veien skal bygges eller ikke, sier Gaarder Knutsen.

‒ Ny NTP viser også at enkelte prosjekter fortsatt blir offer for denne type tenking. Denne utviklingen er vi nødt til å snu.

Så hvor tregt går det mellom norske byer sammenlignet med andre?

Vel, her i Norge er 1,1 prosent av nettverket motorvei, og her er Spania på topp i undersøkelsen med 2,3 prosent. Polen har for øvrig minst andel motorvei med kun 0,4 prosent. 

Frankrike har den høyeste gjennomsnittlige kjørehastigheten utenom rushtid, med 105,3 km/t. Det er bokstavelig milevis foran Norge, for her kommer man kun 68 kilometer i løpet av en time. Altså en snitthastighet på 68,5 km/t, og franskmennene har da kjørt godt over 3 mil lengre.  

Et land som det er litt mer naturlig å sammenligne med er Sverige, og de er også milevis foran. Der er nemlig snittfarten 87,9 km/t. 

Selv lille Danmark hvor bilfolket forflytter seg langt kortere enn det vi må i langstrakte Norge er langt foran oss på snitthastighet, for der er den på 91,1 km/t.

Det landet med nest lavest snitt er Finland med 85,7 km/t, mens Sveits har tredje lavest med 86,8 km/t. Begge er langt høyere enn i Norge, som altså er soleklart tregest. 

Det er også interessant å se snitthastigheten mellom norske byer med utgangspunkt i Oslo. Her er snitthastigheten kun på 65,5 km/t til Stavanger og 66,6 km/t til Bergen, mens dette øker til 77,6 km/t til Trondheim og 84,9 km/t til Kristiansand. 

Så selv den raskeste snitthastigheten her hjemme er lavere enn snittet til Finland, det nest tregeste europeiske landet. 

Den aller laveste snitthastigheten finner vi mellom Bergen og Stavanger, og her går det virkelig ikke fort. Her er det nemlig et snitt på stusselige 44,2 km/t… 

Les også:

Debatt

Les mer om:

Samferdsel OFV