Norge har fortsatt de sikreste veiene

EU har kommet med dødstallene i trafikken i 2021, og Norge har fortsatt færrest omkomne målt per én million innbyggere.


Det finnes ikke en offisiell global oversikt over dødstall i trafikken, men Norge er etter alle solemerker det aller sikreste landet i hele verden.

Et land som Singapore har vært blant de beste på tidligere statistikker, og har i likhet med Norge jobbet hardt med trafikksikkerheten. De ville ligget på 4. plass i Europa i 2021.

Japan er et annet land som tradisjonelt har ligget høyt på oversikten over færreste drepte i trafikken, ville vært enda noen hakk nedenfor Singapore om vi inkluderer de på den europeiske listen.

Så det landet som er sikrest i Europa, er mest sannsynlig også sikrest i verden.

EU har nå kommet med tallene for 2021 som også inkluder EØS-landene, og disse strekker seg fra 16 omkomne per én million innbyggere helt opp til 93 trafikkdrepte.

Totalt omkom 19.800 personer på de europeiske veiene i fjor, noe som er en oppgang på 5 prosent. Men det er målt mot koronaåret 2020, og går man tilbake til 2019 er dette en nedgang på 3.000 omkomne.

Snittet for EU-landene er på 44 personer, viser EU-kommisjonens tall.

Norge har i mange år hatt den laveste risikoen i trafikken både målt mot antall innbyggere og kjørte kilometer, og de siste årene har vi også toppet denne listen.

‒ Selv om vi hevder oss godt sammenlignet med andre land er kampen mot trafikkdøden jobb nummer 1. Målet er at ingen skal dø eller bli hardt skadet på norske veier, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Årets to første måneder viser en nedgang av trafikkdrepte her i Norge i forhold til samme periode i 2021, og det ligger an til de laveste første kvartalstall noensinne i moderne tid, melder Statens vegvesen.

Det målrettede arbeidet og resultatene av dette skaper internasjonal oppsikt.

‒ Verden ser til Norge på trafikksikkerhetsområdet, sier Hovland.

‒ Den norske modellen med et bredt arbeid, systematisk over tid og målrettede tiltak basert på kunnskap skaper resultater sammen med sikrere biler og bedre veier.

Norge jobber videre med trafikksikkerheten, og kom nylig med en pakke som inneholder hele 179 punkter som skal bidra til enda bedre sikkerhet på de norske veiene.

Denne planen er utarbeidet av Statens vegvesen, som har fått hjelp av politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og åtte storbykommuner i utformingen.

I tillegg har over 20 organisasjoner bidratt, og sammen skal de sikre gjennomføringen av totalt 179 konkrete tiltak.

Norge topper EU-listen med 16 omkomne per én million innbyggere, men er tett fulgt av Malta med 17 omkomne og Sverige med et snitt på 18 personer.

De tre landene skiller seg litt ut, og det gjør også de fire minst trafikksikre landene. Kroatia snitter på 72 personer, Latvia på 78, Bulgaria på 81 og helt nederst Romania med hele 93 døde per millionen.

Om vi hopper bukk over 2020 som var et spesielt år med langt mindre trafikk enn vanlig, er trenden at europeiske veier blir stadig sikrere.

Målt mot 2019 har Danmark, Belgia, Portugal, Polen og Litauen hatt størst nedgang, mens Latvia, Slovenia og Finland har hatt en mindre heldig utvikling hvor det har vært en økning av dødsulykkene opp mot 12 prosent.

Slik er listen til EU over trafikkdrepte i 2021 per én million innbyggere:

1Norge16
2Malta17
3Sverige18
4Danmark23
4Sveits23
6Island24
7Irland27
8Nederland28
9Tyskland31
10Spania32
11Luxembourg38
12Østerrike40
12Finland40
14Estland41
15Belgia43
 Snitt EU-2744
16Frankrike45
17Slovakia47
18Italia48
19Kypros49
20Tsjekkia50
20Portugal50
22Litauen52
23Slovenia54
24Ungarn56
25Hellas57
26Polen59
27Kroatia72
28Latvia78
29Bulgaria81
30Romania93

Les også:

Les mer om:

Nyheter