NAF runder 100 år i 2024, men alderen tynger absolutt ikke. (Foto: NAF)

NAF mener disse feltene blir viktig for framtidens trafikk

I år runder NAF 100 år, og da passer det veldig bra at landsmøtet har vedtatt en ny resolusjon som skal rigge samferdselen for de neste 100 årene.


NAF er en svært travel 100-åring. For Norges Automobil-Forbund skal fronte bilistens interesser, og det er ikke enkelt i en tid hvor mange politikere faktisk bekjemper bilismen. Ja, ganske utrolig, men mange vil altså rygge rett inn i framtiden.

Det vil selvsagt ikke NAF, som ikke bare utkjemper umulige kamper.

For Norge prøver også å legge til rette for nye løsninger som også skal ta høyde for de utfordringene bilene faktisk gir. Vi har for eksempel kommet lengst i overgangen til elbiler, har færrest trafikkdrepte målt mot befolkningen og prøver stadig ut nye tekniske løsninger ute i felten.

NAF forstår selvsagt at tiden nå endrer seg drastisk, og vil som de har gjort i de først 100 årene kjempe for en trygg og effektiv samferdsel.

Forutsetningene har altså endret seg vesentlig siden 1924, for da var vi bare rundt 2,6 millioner innbyggere og sto nærmest på bar bakke når det kom til infrastruktur rundt bilene.

I 2030 kan vi ifølge SSB bikke 6 millioner innbyggere, og NAF sier at et større press på infrastruktur stiller krav til bedre organisering og ny finansiering.

Forbundet peker også på ny teknologi og kunstig intelligens som åpner for nye muligheter, og mener at det blir viktige å utnytte nye løsninger.

Her følger resolusjonen fra landsmøtet som NAF mener må være styrende for utviklingen av samferdsel i årene som kommer, og dette er de tre viktigste tingene nå som Norge skal rigges for framtiden.

Ny teknologi må på plass

Norge har et stort potensial for å ta i bruk ny teknologi som gjør folks hverdagsreise tryggere og enklere. Teknologi som muliggjør selvkjøring, varsling til trafikanter og bedre trafikkavvikling kan gi store gevinster for trafikksikkerhet, miljø og fremkommelighet.

NAF mener myndighetene må trappe opp innsatsen og ta i bruk teknologi som muliggjør datautveksling mellom kjøretøy og infrastruktur, samtidig som personvernet trygges.  

Ta bedre ansvar for de veiene vi har

Dårlige veier tar liv. Penger brukt på vedlikehold er investering i folks trygghet og livskvalitet. Det er et offentlig ansvar å sikre effektiv og bærekraftig utbygging av trygge veier. Derfor må veiprosjekter finansieres av det offentlige og ikke gjennom bompenger.

NAF forventer et stort vedlikeholdsløft for fylkesveiene i hele landet. Veinettet må utvikles til å ha en standard som holder følge med trafikkutviklingen og sikrer trygge hverdagsreiser.  

Bedre organisering og helhetlig utbygging

I forkant av Nasjonal transportplan har det offentlige brukt 2 milliarder kroner på planlegging av prosjekter som blir utsatt eller ikke realisert.

NAF mener det er store gevinster i at etatene for fly, tog, vei og sjø jobber bedre sammen. Vi etterlyser sterkere samordning i sektoren og en mer helhetlig transportplanlegging.

Les også:

Debatt

Les mer om:

NAF Samferdsel