Nå trenger man ikke å levere inn skiltene

Midlertidig avregistrere av bobiler, veteranbiler, MC og lignende innebærer også å levere inn skiltene. Eller det gjorde det, for det trenger man ikke lenger.


Statens vegvesen kommer stadig med nye tjenester og grep som skal forenkle hverdagen både for kundene og for de som jobber på trafikkstasjonene, og det aller nyeste grepet setter veldig mange pris på.

Det er svært mange som midlertidig avregistrerer sine kjøretøy hvert eneste år, og bare i fjor gjaldt dette hele 190.000 kjøretøy. Da blir det også mange besøk hos trafikkstasjonen, ettersom alle disse fram til nå også må ha levert inn skiltene. Mer eksakt blir det 380.000 «unødvendige» turer for å levere og deretter hente skiltene.

Men fra og med 12. september er det altså ikke nødvendig med et fysisk oppmøte når et kjøretøy skal avregistreres midlertidig, slik jo mange gjør med bobiler, motorsykler, mopeder og veteranbiler.

– Vi er veldig fornøyde med å kunne levere denne tjenesten som betyr at våre brukere ikke trenger å levere eller hente skilt på trafikkstasjonen og i stedet beholder skiltene, og av- og påregistrerer på nett, sier Heidi Øwre, seksjonsleder i Statens vegvesen.

‒ Dette sparer hver bruker for to oppmøter på trafikkstasjonen.

 Vegvesenet opplyser at ordningen innføres som en del av regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. De skal altså utvikle løsninger som gir en enklere hverdag «for innbyggere og næringsliv gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet».

Det er dog et unntak fra den nye avregistreringsregelen.

– Våre løsninger knytter seg til registrert eier på kjøretøyene. Hvis du leaser et kjøretøy har du ikke mulighet til å av- eller påregistrere kjøretøyet ved å bruke våre selvbetjeningsløsninger, forklarer Øwre.

Og hun minner folket om at når et kjøretøy er avregistrert opphører normalt sett også forsikringen til denne.

– Du må selv vurdere om det er behov for forsikring mens kjøretøyet er avregistrert og ta kontakt med forsikringsselskapet ditt dersom kjøretøyet fortsatt skal være forsikret. Du kan bli økonomisk ansvarlig hvis kjøretøyet forårsaker skade og det er uforsikret, påpeker Øwre.

Det er flere gode nyheter.

Kjennetegnet kan nemlig stå montert på kjøretøyet selv om denne er avregistrert, men Vegvesenet understreker at om det er tilfelle så må eieren opplyse andre som regelmessig bruker kjøretøyet om at det faktisk er avregistrert og ikke kan brukes. Vegvesenet anbefaler av skiltene skrues av og lagres på en sikker plass.

Den tredje gode nyheten er at om du ikke har levert inn skiltene så kan kjøretøyet enkelt registreres av deg selv når som helst. Når kjøretøyet skal registreres gjøres dette enkelt av brukeren selv, men i så fall må kjøretøyet både være EU-godkjent og ha ansvarsforsikring og det kan heller ikke være andre forhold som eventuelt forhindrer registrering.

Vegvesenet opplyser at du kan sjekke status på de forskjellige kjøretøyene du eier via vegvesen.no/kjoretoyopplysninger.

Viktig å tenke på ved avregistrering av kjøretøy:

  • Kjøretøyet skal ikke brukes fra det øyeblikket det er avregistrert.
  • Når kjøretøyet avregistreres, blir det automatisk uforsikret.
  • Bruk av uforsikret kjøretøy kan medføre gebyr eller sanksjoner og eier/fører kan bli økonomisk ansvarlig hvis kjøretøyet forårsaker skade.
  • Kjøring med avregistrert kjøretøy medfører gebyr på 5.000 kroner. Fører og eier er solidarisk ansvarlig.
  • Kjøretøyet må plasseres forsvarlig og låst, og kan ikke stå på gate/vei, plass eller andre steder der allmenheten kan ferdes.
  • Alle som avregistrerer kjøretøyene sine, må informere andre som også har tilgang på kjøretøyet.
  • Vi anbefaler at skiltene tas av kjøretøyet og lagres på egnet sted slik at ingen ubevisst benytter ditt avregistrerte og uforsikrede kjøretøy.

Kilde: Statens vegvesen.

Les også:

Les mer om:

Nyheter Forbruker