Her er Norges første storvask med Svanemerket. (Fotos: Siv Therese Malm, Miljømerking Norge)

Nå kan også de store kjøretøyene miljø-vaskes

Norges første svanemerkede vaskehall for lastebiler, tankbiler og vogntog er åpnet.


Man får sjelden både i pose og sekk. Slik er det også når bilene vaskes. Den blir riktignok skinnende, men baksiden er at det skylles farlige stoffer ut i naturen.

For ofte er det skumle stoffer som vaskes vekk, slik som olje, asfaltrester og giftige tungmetaller, i tillegg til at mange bilpleieprodukter også inneholder skadelige stoffer.

Her kommer Svanemerket inn, og dette garanterer at produktene er frie for giftstoffer. Og dette gjelder også vaskehaller, så de som skal vaske bilen på en virkelig miljøsnill måte bør gjøre dette i en svanemerket vaskehall.

Men det gjelder de mindre bilene, for de som kjører aller mest ‒ de tunge kjøretøyene ‒ har ikke dette alternativet. Eller, nå har de det.

For med innovativ renseteknologi og miljøvennlige kjemikalier bidrar vaskehallen Storbilvask 24/7 i Klepp til en mer bærekraftig transportsektor.

– Skal vi få fart på den grønne omstillingen, må vi ta i bruk hele verktøykassen og gjøre det enkelt å ta gode miljøvalg, sier Cathrine Pia Lund, administrerende direktør i Svanemerket.

‒ Kjøretøyvask, for eksempel, bruker store mengder rent drikkevann og er en kilde til mye forurensing, både i naturen og i de kommunale renseanleggene. Nå kan alle med store kjøretøy bidra til å redusere lokal forurensing bare ved å vaske kjøretøyet her. Enklere blir det ikke, slår hun fast.

Norge har også vist vei når det kommer til miljøvennlige bilvasker, og antall svanemerkede bilvaskehaller har økt betydelig de siste årene. Men de største doningene har altså blitt oversett.

‒ Tanken var å lage ett anlegg som både er miljøvennlig, effektivt og brukervennlig, sier Terje Fatland, daglig leder i Bilvask 24/7 som driver Storbilvask 24/7.

‒ Når dette i tillegg bidrar til en mer bærekraftig transportsektor, så mener jeg at vi har lykkes. Svanemerket er fullt mulig å oppnå selv som man er en mindre aktør, og jeg oppfordrer andre i bransjen til å gjøre det samme, sier

Fatland vet hva det handler om, for han har jobbet med bilvask i over 30 år. Og ambisjonen nå er at alle nye vaskeanlegg skal svanemerkes.

Miljømerking Norge forklarer at en Svanemerket vaskehall bruker 80 prosent mindre vann. Videre sier de at for det nye anlegget på Klepp betyr det i underkant av 270 liter vann per lastebil, sammenlignet med tradisjonelle storbilvaskehaller som bruker rundt 1.500 liter vann per lastebil.

I tillegg brukes kun et minimum av skadelige kjemikalier, og nesten all forurensning, som tungmetaller, olje og smuss, stoppes fra å renne ut i naturen og på det kommunale avløpsnettet, forklarer de videre.

Her er det en vinn-vinn-greie. For alt dette gir også lavere kostnader for kommunen og til slutt vaskehallen. I Stavanger har for eksempel vannavgiften økt med hele 16 prosent i år, og grunnen skal være et økt vannforbruk som igjen krever stadig større rensekapasitet.

Så det å redusere vannforbruket og stoppe tilnærmet all forurensing ved kilden, vil bøte på stadig økende vannavgifter, ifølge selskapet som står bak Svanemerket.

Det at også lastebilene kan vaskes i en svanemerket hall er bokstavelig svære greier, og som du kan se på bildet under deltok også kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik under den offisielle åpningen mandag. Her klipper han den berømte snoren.

Les også:

Les mer om:

Nyheter