Det går mot salgsforbud av de to første alderne til Easee. (Foto: Easee)

Mot salgsforbud av Easee-ladere

Norske myndigheter støtter Elsäkerhetsverkets konklusjon i Easee-saken, noe som betyr at det går mot salgsforbud av Easee Home og Easee Charge.


I mars vedtok det svenske Elsäkerhetsverket et omsetningsforbud av laderne Easee Home og Easee Charge, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fulgte raskt opp med egne undersøkelser rundt laderne.

Nå har det ikke kommet noen bevis for at laderne er farlige å bruke, og det er heller ikke noe bruksforbud rundt disse. Men problemet ifølge Elsäkerhetsverket er først og fremst manglende dokumentasjon, noe også Nkom peker på.

— Vi som myndighet hadde virkelig håpet på at det var mulig å konkludere annerledes i denne saken, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure.

‒ Dessverre er det slik at Easee, til tross for at de har fått god tid, ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at Easee Home og Easee Charge oppfyller kravene. Easee har for eksempel ikke dokumentert sikkerheten til produktet ved bruk over tid og ved bruk under ulike klimatiske forhold. Vi mener også at sikkerheten i løsningen for sammenkobling av reléene ikke er godt nok dokumentert.

Ladeproduseten som ble opprettet av de tre nordmenn i 2018 innrømmer at de har gjort en for dårlig jobb med dokumentasjonen.

– Vi har forberedt oss på dette og respekterer konklusjonen, sier CEO Jonas Helmikstøl.

‒ Vi vil fortsette dialogen med Nkom og ta læring av dette. Vår dokumentasjonsprosess har ikke vært god nok, og vi vil gå gjennom våre rutiner med støtte fra eksterne eksperter før vi lanserer noen nye produkter.

Det er altså slik at Nkoms avgjørelse om å ikke protestere mot Elsäkerhetsverkets vedtak ikke har noe å si for de som allerede har installert Easee Home og Easee Charge, for dette er altså et omsetningsforbud og ikke et bruksforbud.

– Alle våre kunder kan fortsette å lade, ettersom produktene er trygge å bruke. Sikkerhet og innovasjon har vært hovedfokus hos Easee helt siden starten, og vi ville aldri latt noen lade med et utrygt produkt, sier Helmikstøl.

Easee sier at de skal fortsette å oppdatere produktene, og at appen, skyløsningen og tilkoblingen vil fungere akkurat som før for de kundene som allerede har en slik lader.

Nkom sier at om ingen andre land i EØS protesterer mot konklusjonen fra det svenske Elsäkerhetsverket innen 15. juni, og forvaltningsdomstolen i Sverige stadfester vedtaket, får Easee plikt til å følge opp vedtaket i hele EØS.

I praksis innebærer dette omsetningsforbud i alle land i EØS, inkludert Norge. 

Men ettersom det er en pågående rettsprosess i Sverige, vil ikke Nkom komme med pålegg overfor Easee før saken er endelig avgjort. 

‒ Vi i Nkom er positive til innovative og nye løsninger i markedet, men denne saken er et tydelig eksempel på hvor avgjørende det er for produsenter, importører og forhandlere å sørge for at utstyret de selger tilfredsstiller det europeiske regelverket og dermed er dokumentert sikkert i bruk, sier Velure.

Til tross for oppmerksomheten saken har fått har ikke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fått noen rapporter om feil med de to laderne.

—DSB kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet. Dersom du har en Easee-lader hjemme, kan du fortsatt bruke laderen på vanlig måte, sier avdelingsdirektør Marit Endresen hos DSB.

Easee sier at de skal fortsette å utfordre og innovere, og har allerede et nytt produkt på gang.

– Vi jobber med utvidelse av produktporteføljen vår, og vil snart lansere en ny lader på markedet, sier Chief Product Officer Ola Njå Bertelsen hos Easee.

‒ Denne konklusjonen, den videre dialogen med Nkom og støtte fra eksterne eksperter vil hjelpe oss med å sikre at alt er hundre prosent på plass dokumentasjonsmessig. Vi har vært gjennom noen utfordrende måneder som selskap og vi har lært mye.

Nkom sier at de ikke ser noen grunn for ytterligere tiltak nå, men legger til at de følger utviklingen nøye.

— Dersom det oppstår hendelser med laderne i bruk er vi veldig interessert i å få rapporter om det, sier John-Eivind Velure i Nkom. 

Det går mot salgsforbud av de to første alderne til Easee. (Foto: Easee)

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter