Det å bruke veggboks når man skal lade hjemme åpner for flere fordeler, og er langt tryggere enn en vanlig stikkontakt. (Fotos: Fjordkraft)

Mange plugger fortsatt elbilen i vanlig stikkontakt

Ny undersøkelse viser at drøyt 1 av 10 regelmessig bruker en vanlig stikkontakt til å lade opp elbilen.


Totalt har vi bikket 700.000 elbiler med norske skilt, og det nærmer seg også 800.000 registrerte elbiler her i landet. Det betyr rundt hver femte bil med skilt nå er en elbil.

De fleste av disse lades også opp regelmessig, og helt sikkert til bekymring for både brannvesenet og DSB (direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er det fortsatt tusenvis som sverger til den gamle stikkontakten. Titusenvis.

For Fjordkraft har nå fått Respons Analyse til å gjennomføre en undersøkelse om hvor mange som faktisk benytter stikkontakten regelmessig når elbilen skal lades, og det er overraskende mange.

Av de spurte oppgir 3 av 10 (31 prosent) at de kjører elbil, og her er det også noen grupper som peker seg ut. Elbilandelen er langt høyere blant de som tjener over 800.000 kroner (39 prosent av de spurte), de som bor i Rogaland (42 prosent) og de som er mellom 35-54 år (42 prosent).

Det betyr at de eldre av oss ikke er like hypp på å bytte over til elbil, noe som kanskje ikke er så veldig overraskende ettersom de har kjørt tradisjonelle biler i mange tiår. En gammel vane er som kjent vond å vende.

Men kanskje mer overraskende er at de under 35 år er de med minst elbilandel, for her svarer kun 21 prosent at de kjører helelektrisk. Hvor mange av disse som faktisk kjører bil kommer ikke fram i undersøkelse.

Men så har vi det med ladigen.

28 prosent sier at de lader daglig, mens 67 prosent svarer ukentlig. De som bor i distriktene med typisk lengre kjørevei lader oftere, og den gode nyheten er at mange følger rådene med å lade gjennom en dedikert ladeboks. 79 prosent oppgir at de gjør dette.

Men.

11 prosent svarer at de gjør det ved å plugge kabelen i en vanlig stikkontakt, og vi vet også hvor de fleste bor. I Nordland svarer hele 39 prosent at de benytter stikkontakt, og i Agder 26 prosent.

Kvinner er flinkere til å lade via en veggboks, 85 prosent sier de gjør det, mens andelen blant mennene som lader «korrekt» er på 73 prosent.

For strømregningens del kan det også være lurt å benytte smartlading, og denne løsningen passer på å lade opp batteriet på de mest gunstige tidene som for eksempel når strømforbruket er lavest. 34 prosent, rundt 1 av 3, gjør nettopp dette.

– Med mindre du må lade hvert døgn vil en kombinasjon av spotprisprognose og smartlading kunne redusere ladekostnadene betraktelig, sier Magnar Øyhovden.

‒ Spotprisprognose anslår hva som vil bli de rimeligste periodene flere dager fram i tid, forklarer han.

Analyseselskapet Volue, som leverer spotprisprognosen til Fjordkrafts app anslår at bruk av spotprisprognosen alene kan spare en typisk elbilist for 1.000 kroner i ladekostnader årlig, opplyser strømleverandøren. 

Slik ser det ut gjennom appen til Fjordkraft:

Les også:

Debatt