Mange hundre tilbyr chip-tuning uten å være godkjent

Jakten på useriøse biltrimmere fortsetter, og bileiere som er uforsiktig kan risikere at bilen blir avskiltet.


At chiptuning i Norge er god business viser et raskt søk på Google. Ikke bare kommer det opp millioner av treff, men også de fire øverste er såkalte betalte treff. Det er altså så mye penger i dette at flere punger ut for å komme øverst i Google.

Det er også lovlig, så lenge jobben blir gjort innenfor lovens rammer, typegodkjennings-dokumentasjon er i orden og bilen blir godkjent på nytt av Statens vegvesen.

Men hvor lovlig de som tilbyr dette driver, er ikke så godt å si. For ifølge Statens vegvesen «er det flere hundre aktører som tilbyr chiptuning uten å være et godkjent verksted».

For det er altså ikke bare fritt fram for alle som har det riktige utstyret.

‒ Chiptuning er definert som godkjenningspliktig arbeid, og det betyr at det kun er godkjente verksteder som kan utføre dette, sier Einar Eskilt i Statens vegvesen.

De har i flere år kartlagt chiptunings-bransjen, og utfordringen for bilistene er at mange av de useriøse aktørene også ser ut som ordinære verksteder.

Ifølge Vegvesenet er det også en utfordring at chiptuning tilbys av omreisende virksomheter eller fra garasjer og lignende, mens markedsføringen ofte skjer via sosiale medier.

Og finner Vegvesenet noen som driver useriøst, tar de affære.

‒ Virksomheter som tilbyr chiptuningtjenester uten å være et godkjent verksted, kan bli stengt av oss og kan også bli politianmeldt, sier Eskilt.

Chiptuning er enkelt forklart en optimalisering av motoren, men det kan være en bakside med å øke kreftene. Den snakker ikke trimmerne så høyt om.

‒ For det er ingen som nevner at motorens utslipp kan øke betydelig som følge av chiptuning, sier Eskilt.

Vegvesenet forklarer at bilprodusentene setter opp motorstyringen slik at bilen skal fungere best mulig med tanke på effekt og drivstofforbruk, og samtidig tilfredsstille myndighetenes utslippskrav.

Chiptuning endrer parameterne i motorstyringen, noe som er fort gjort med dagens moderne biler. Men det kan altså påvirke utslippsnivåene.

‒ Hvis du trimmer eller chiptuner motoren i bilen din, så må du vise den for Statens vegvesen for godkjenning. Du må dokumentere at utslippene ikke er høyere enn det de var da bilen ble registrert første gang, påpeker Eskilt.

Det er flere fallgruver for bileiere som tuner bilen hos noen som ikke følger reglene. For eksempel risikerer de som kjører med en trimmet bil der den nye effekten ikke er godkjent og påført i vognkortet, en avkortning i forsikringen ved en ulykke.

‒ Dette kan utgjøre betydelige beløp hvis man har skyldt i en ulykke med personskader og store materielle skader, sier Eskilt.

Garantien kan også ryke. For bilmerkene fraskriver seg som regel garantiansvaret for biler som har installert uoriginal programvare, slik som chiptuning som regel er.

Men noen bilmerker tilbyr også chiptuning eller optimalisering som godkjennes, men her må altså dokumentasjonen på at bilen fortsatt tilfredsstiller utslippskravene være på plass. Det er kun dokumentasjon fra godkjente laboratorium som blir godkjent.

‒ Seriøse aktører har denne dokumentasjonen, slik at du kan vise kjøretøyet på en trafikkstasjon for å få den nye motoreffekten godkjent og ført inn i vognkortet, sier Eskilt, som anbefaler de som vurderer å chiptune å rådføre seg med merkeverkstedet først.

For trimmer du bilen uten godkjenning og uten at den nye effekten påført i vognkortet, risikerer du avskilting, at forsikringen ikke lenger er gyldig og at eventuell garanti bortfaller.

Les også:

Les mer om:

Nyheter