Mange elbiler treffes av foreslåtte avgifter

Også familier med mindre inntekt kjøper nå elbiler, men denne trenden kan snu med nye avgifter som er foreslått. For mange elbiler treffes av disse.


SSB har sett på salget av nybiler i 2021, og det er en ny trend på gang. For i 2020 viste salget at tidelen av husholdningene med høyest inntekt sto for så mye som 21 prosent av alle nye elbilene, mens husholdninger under gjennomsnittlig inntekt kun sto for 23 prosent av de nye elbilene.

Det er fortsatt slik at husholdninger med høyere inntekt kjøper flere nye biler enn husholdninger med lavere inntekt, men fjoråret var en milepæl ettersom uavhengig av inntektsgruppe ble det kjøpt flere elektriske enn fossildrevne biler, melder SSB.

‒ Disse tallene viser at de siste årene har elbil mer og mer blitt den nye folkebilen i Norge, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Den positive trenden, for det er slik at myndighetene vil at alle nye personbiler skal være elektriske innen 2025, kan regjeringen nå sette en ufrivillig stopper for.

‒ Regjeringens nye vektavgift på elbilen vil gjøre enkeltmodeller mellom 30.000 og 60.000 kroner dyrere, og dette kan kort og godt slå bena under denne utviklingen, sier hun.

Regjeringen vil også legge moms på elbiler som koster over 500.000 kroner, og de har tidligere argumentert med at det er kun mer luksuriøse elbiler som blir truffet av dette. Men de tar feil, viser SSB-tallene.

Hele 23 prosent av de nye elbilene som ble kjøpt i fjor hadde blitt truffet av den foreslåtte momsen, og ytterligere 4 prosent befant seg på avgiftsgrensen, melder SSB. Det betyr at hver fjerde nye elbil kostet en halv million kroner, så denne nye avgiften treffer langt mer enn kun «luksuriøse» elbiler.

SSB har regnet på hvor mye avgifter en slik moms i teorien hadde tatt inn i fjor, og har kommet til at staten ville dratt inn 730 millioner kroner. De understreker at en forventet økning i elbilsalget kommer til å påvirke denne summen.

Regjeringen foreslår nye avgifter både på nye og brukte elbiler.

‒ Nå kommer det en rekke elbilavgifter samtidig. Vektavgift på elbil kommer sammen med forslag om økte bompenger på elbil, økt omregistreringsavgift på de brukte elbilen, og moms på de dyreste bilene. Det virker planløst, i tillegg til at regjeringen kortslutter vanlige folks mulighet til å skaffe seg elbil, sier Handagard.

Elbilandelen skjøt i været i fjor, og kjøp av nye elbiler utgjorde 71 prosent av alle nybilkjøp i 2021. I 2020 var denne andelen på 48 prosent, ifølge SSB.

Ingen andre land i verden kan vise til en så vellykket elbilstrategi, og en viktig grunn er de avgiftsfrie elbilene. Den som regjeringen nå vil vrake.

‒ Dette er en snuoperasjon, hvor regjeringen går bort fra en politikk som har virket svært godt for norske bilkjøpere. Det er ganske godt gjort å droppe klima, distriktene og fordeling samtidig. Stortinget må sette en stopper for denne håpløse elbilpolitikken, sier Handagard.

Hun og NAF mener vanlige folks muligheter til å skaffe seg en elbil vil skrumpe inn med nye avgifter.

‒ Vanlige familiebiler vil øke kraftig i pris. Det vil sannsynligvis forplante seg til bruktbilmarkedet, hvor prisene allerede er høye fordi etterspørselen er ekstra stor. Vi frykter at folk med lavere inntekter må bli sittende lengre med sin gamle bensin- eller dieselbil, eller velge brukt dieselbil framfor en elbil. Da blir de bundet til høye bruksutgifter i flere år framover, sier Handagard.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter