De to menneskene ser ut som miniatyrer når de går i den enorme solcelleparken. (Fotos: Electrify America)

Ladegigant åpnet enorm solcellepark

Skitten strøm demper miljøgevinsten for elbiler, og det tar Electrify America konsekvensen av.


Når man skal vise hvor miljøvennlig elbiler er kontra de med bensinmotor må man ta utgangspunkt i strømmen. For denne har ganske stor innvirkning på det totale utslippet, og jo grønnere strømmen er jo mindre utslipp står elbilene for.

Det er ikke et problem her i Norge hvor vi har fornybar strøm i form av vannkraft, men vi er unntaket. Ut i den store verden står nemlig generering av strøm for mye CO2-utslipp, og det er dårlig nytt nå som elbilene baner seg vei.  

En viktig løsning i tillegg til å gjøre selve produksjonen av bilene enda mer bærekraftig er å komme opp med mer enda grønnere strøm under ladingen, og dette har Electrify America tatt tak i.

Dette er ladeoperatøren i USA med det største DC-nettverket, og kundene fosser til. I 2022 ble det gjennomført mer enn 5 millioner ladeøkter hos Electrify America, og det var hele 3,5 ganger så mange som i 2021.

Dette resulterte i rundt 173 GWh med kraft, noe som er estimert til å tilsvare rundt 793 millioner kilometer med elektrisk kraft. Og ikke minst ‒ en besparelse som tilsvarer solide 95 millioner liter med bensin.

Hvor mye CO2 som gikk i lufta for å genere 173 GWh med kraft sier de ingenting om, men at det nok var en del er ganske sikkert. Men de gjør det de kan for å begrense dette.

Nå tar de nemlig i kommersiell drift et nytt 75 Megawatt (MW) Electrify America Solar Glow 1 solcelleprosjektet for fornybar energiproduksjon i California, og dette prosjektet annonserte de så sent som i fjor. Dette er resultatet av en 15-årig avtale om kjøp av virtuell kraft (VPPA) med utvikleren Terra-Gen.

Den helt nye parken bidrar også til å produsere ny fornybar energi som kanskje ellers ikke hadde blitt tilgjengelig.

‒ Electrify America Solar Glow 1 er en viktig milepæl i vår forpliktelse til å redusere vårt energikarbonavtrykk, sier Robert Barrosa, president og administrerende direktør i Electrify America.

‒ Electrify America er forpliktet til å være en del av den bredere ladeløsningen for elbilsjåfører i dag og i framtiden.

Alt, minus muligens svingdørene, er som kjent stort i USA, og det er også den nye solcelleparken. Den strekker seg nesten så langt som øyet ser, og består av over 200.000 solcellepaneler over et område på 1 kvadratkilometer.

Sjekk dette:

Det er forventet at parken skal generere 75 MW ved maksimal solkapasitet, som kan sammenlignes med kraften som må til når 500 elbiler lader samtidig med en gjennomsnittshastighet på 150 kilowatt.

Den totale årlige produksjonen er anslått til 225 Gigawatt-timer (GWh).

‒ Vi forventer at etterspørselen etter ladenettverket vårt vil fortsette å øke med økningen av elbiler, sier Jigar Shah, direktør for energitjenester i Electrify America.

‒ Solar Glow 1 legger til ny ekstra 100 prosent fornybar energiproduksjon med estimert årlig produksjon som overstiger vår 2022-nettverksbruk.

‒ Dette solenergiprosjektet er en betydelig prestasjon som forsterker vår forpliktelse i 2022 til å støtte all energi levert til kunder på Electrify Americas kyst-til-kyst offentlige, ultraraske DC-ladenettverk med 100 prosent fornybar energi, legger Barrosa til.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter