Det ble gjennomført mange kontroller av tunge kjøretøy i fjor, og det ble også avdekt mange feil og mangler. (Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen)

Kontroller i 2022 avdekte feil på over halvparten av tungkjøretøyene

Statens vegvesen gjennomført 84.351 tungbilkontroller i fjor, og fant feil og mangler på 47.623 av disse. Men det er ikke slik at halvpartene av de tunge kjøretøyene på norske veier ikke er i god stand.


Hver eneste ukedag sender Statens vegvesen ut meldinger om kontroller de har gjennomført rettet mot tungtransporten, og uten unntak har de funnet en masse feil og mangler.

De verste, som for eksempel defekte bremser eller nedslitte dekk, får umiddelbart kjøreforbud og må i verste fall frakte kjøretøyet til et verksted og utbrede feilene. Mens andre, for eksempel dårlig sikret last, kan utbedre dette på stedet og dermed få lov til å kjøre videre.

Det vanker selvsagt også straff på de som bryter norske regler, og det varierer fra bøter på noen tusen opp til mange titalls tusen kroner og anmeldelser. Senest i går fikk en transport over 20.000 kroner i bot for å ha lastet kjøretøyet altfor tungt.

Målet med kontrollene er å plukke ut de som kan utgjøre en fare for norsk trafikk, og dette har Vegvesenet nå holdt på med i så mange år at de vet hvem de skal plukke ut.

Resultatet er at totalt 84.351 tungbilkontroller i Norge i fjor, en økning på rundt 5.000, fant de feil og mangler i 47.623 av kontrollene.

‒ At det er feil og mangler på så mange av de som blir plukket ut for kontroll, viser at vi plukker ut de riktige kjøretøyene og førerne, sier leder for Utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel.

‒ Vi er ikke ute etter å forsinke de som har alt i orden, men å stoppe de som ikke følger lover og regler og som kan være til fare for seg selv og andre trafikanter. De aller fleste tungbilene som kjører på norske veier har alt i orden, understreker han.

Men det er ikke bare i kontroller de tunge kjøretøyene blir undersøkt. Totalt var det hele 496.000 tunge kjøretøy innom en kontrollplass i løpet av 2022, og av disse fikk nærmere 85.000 beskjed om at de måtte gjennom en grundig kontroll.

Totalt ble det altså i 2022 funnet feil og mangler på over 47.000 kjøretøy, noe som er nærmere 10 prosent av alle de som ble undersøkt nærmere.

‒ Generelt er det veldig god tilstand på de tunge kjøretøyene som er ute på veiene våre. Vi ser likevel at det er for mange som har feil eller mangler som må utbedres eller rettes på. Det er gjerne tilhengere vi finner mest feil på, sier Wigdel.

‒ Både når det gjelder dekk, bremser og naturligvis lastsikring og overlast. Mange av tilhengerne er betydelig eldre enn bilen, og mange leies ut og blir fraktet av ulike firmaer.

Det er altså ulik alvorlighetsgrad på bruddene, og Vegvesenet opplyser at rundt 23.500 ikke fikk kjøre videre før de hadde rattet opp feil og mangler. Over 13.000 av disse hadde overlast eller manglende lastsikring.

‒ Kjøretøy som er lastet for tungt kan få endret kjøreegenskapene og bli en fare i trafikken. Det kan også bidra til at veiene brytes ned raskere og kan gi overbelastning på broer, sier Wigdel.

‒ Dårlig lastsikring kan også få fatale følger ute på veien. De som blir stoppet med dårlig sikret last får ikke fortsette før det er rettet opp. De som får kjøreforbud fordi bil eller tilhenger veier for mye, må laste om før de får kjøre videre. I fjor ila vi også 3.700 gebyrer for overlast.

Det ble gjennomført mange kontroller av tunge kjøretøy i fjor, og det ble også avdekt mange feil og mangler. (Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen)

Det ble gitt mer enn 11.000 overtredelsesgebyrer for ulike forhold, opplyser Vegvesenet, og 1.900 førere og transportbedrifter ble anmeldt for et eller flere forhold. Over halvparten kom som følge av grove brudd på kjøre- og hviletidsreglene.

‒ Ingen vil møte en uopplagt tungtransportsjåfør langs veien, de utgjør en stor fare i trafikken. De som jukser med kjøre- og hviletid får i tillegg et ulovlig konkurransefortrinn sammenlignet med de som følger regelverket. Det er bare de mest alvorlige bruddene på kjøre- og hviletidsreglene som blir anmeldt, sier Kjetil Wigdel.

Les også:

Les mer om:

Nyheter