Kjøp elmoped og el-MC, få opptil 25.000 kr i støtte

Enova kommer nå med en potensiell veldig populær ordning, nemlig økonomisk støtte til kjøp av ny og helelektrisk moped, lett motorsykkel og tung motorsykkel.


Enova er Statens eget støtteordnings-selskap som er eid av Klima- og miljødepartementet, og de skal legge til rette for at myndighetene når sine klimamål fram mot 2050.

Det betyr at selskapet blant annet via økonomiske støtteordninger skal legge til rette for en raskere utvikling av klimavennlige løsninger og stimulere til mer bruk av disse, og når det kommer til den private transportsektoren ser de at spesielt et område nå henger etter.

For mens elbilene stadig tar større markedsandeler, faktisk godt over 80 prosent i januar, har ikke de utslippsfrie motoriserte tohjulingene opplevd den samme utviklingen.

Ifølge Enova hadde helelektriske mopedene den største markedsandelen av disse i 2021 med 34 prosent, mens helelektriske lett og tung motorsykkel kun hadde en markedsandel på 4 prosent.

Grunnen er ikke så veldig sammensatt, mener markedssjef i Enova, Anna Theodora Barnwell.

‒ Begrenset utvalg av produkter i markedet, høy merkostnad og begrenset rekkevidde er i dag årsakene til at folk ikke velger elektriske motorsykler og mopeder, sier hun.

Det er ikke musikk i ørene til hennes øverste sjef, klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Han har sett at de elektriske tohjulingene henger etter elbilene, og etterlyser flere elektriske modeller på markedet. Da trenger man teknologiutvikling, noe som er den direkte årsaken til at Enova nå åpner for et nytt støttetilbud rettet mot privatpersoner.

‒ Regjeringen vil kutte utslipp gjennom å elektrifisere transportsektoren, påpeker Ap-politikeren.

‒ Vi er allerede et foregangsland når det gjelder elbiler, og vi bygger nå ladeinfrastruktur over hele landet. Dette nye støttetilbudet fra Enova skal gjøre det enklere også for de som ønsker å kjøpe moped eller motorsykkel å velge et utslippsfritt alternativ, legger ministeren til.

Tilbud og etterspørselen henger som kjent sammen, og jo flere nordmenn som velger elmopeder og elmotorsykler jo mer vil produsentene satse på slike.

‒ Enovas mål er ikke å øke det totale salget av moped og motorsykkel, men at de kjøretøyene som selges framover i størst mulig grad skal være elektriske. Vi vil gjøre det litt enklere å ta smarte klimavalg, sier Barnwell.

Enova mener at det er viktig at de yngste sjåførene i trafikken lærer seg å ta klimavennlige valg tidligst mulig.

‒ Elektriske mopeder er særlig interessant i et 2050-perspektiv. Ungdom er den største kjøpergruppen for slike kjøretøy. Hvis man blir eier av et utslippsfritt kjøretøy, så kan det være med å påvirke både holdninger og valg resten av livet, påpeker Barnwell.

Og det beste av alt er at de prøver å gjøre noe konkret med det.

Den nye støtteordningen er differensiert ut fra hvilket kjøretøy man kjøper, men aller tre tohjuls-gruppene som du trenger skilt på er med.

Så hvor mye får du, og hva trenger man å gjøre?

Først av alt må kjøretøyet være førstegangs-registrert i kjøretøysregisteret, så brukte elektriske mopeder og motorsykler får ikke støtte.

Den som søker støtten må også være registrert som eier av kjøretøyet i kjøretøysregisteret for å få utbetalt støtte, så dette tilbudet er for de private kundene.

Her er de forskjellige ordningene.

Elmoped ‒ 3.500 kroner i støtte:

Enova sier at elmopeden er et godt alternativ for de som ikke har behov for et kjøretøy med lang rekkevidde, og at dette allerede finnes relativt rimelige slike på markedet.

Aldersgrensen for å kjøre moped er 16 år, og de under 18 år som søker støtte må få foresatte eller verge til å signere en fullmakt på vegne av seg.

Foresatte eller verge må gi en dokumentasjon på at ungdommen har tillatelse til å kjøpe kjøretøyet.

Elmotorsykkel ‒ 15.000 eller 25.000 kroner i støtte:

Her åpner Enova for 15.000 kroner i støtte for de som kjøper lett elmotorsykkel og 25.000 kroner i støtte for de som kjøper tung elmotorsykkel.

Salgsstatistikken fra i fjor viser altså at helelektriske motorsykler har en vei å gå, men Enova forventer at salget rundt disse øker når teknologiutviklingen gjør produktutvalget større.

Men ‒ obs, obs!

Enova kjører et slags «først til mølla»-prinsipp, så denne ordningen vil ikke vare evig.

De sier ikke noe om hvor de setter taket, men opplyser at «ordningen er tidsavgrenset og vil vurderes løpende ut fra markedsstatus og andre rammebetingelser».

Så går du med planer om å kjøpe en ny moped eller MC, så har du altså mulig å slå tre fluer i ett smekk.

Slippe skyhøye drivstoffutgifter, spare det lokale utslippet og få en stor bonus i form av mange tusenlapper i økonomisk støtte. Det er litt av et kinderegg!

Du kan søke om støtte via Enovas registreringsportal på https://tilskudd.enova.no, og du kan også sjekke ut Enovas nettsider for andre og smarte klimavalg du kan gjøre.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter Forbruker