Det popper stadig opp nye hurtig- og lynladere, og målet om 9.000 slike i 2025 er godt innen rekkevidde. (Fotos: Jamieson Pothecary, Norsk elbilforening)

I rute mot 9.000 hurtigladere

I disse dager bikker vi 6.000 hurtig- og lynladere her i Norge, og er dermed i rute til målet om 9.000 slike i 2025.


Norsk elbilforening drifter Norges offisielle database for ladestasjoner kalt Nobil, og denne viser at det stadig kommer til nye hurtig- og lynladere. Og det er godt nytt, for i takt med disse kommer det stadig flere elbiler ut i den norske trafikken.

‒ Det siste året har det kommet fantastisk mange nye hurtig- og lynladere, og det er spesielt imponerende når vi vet hvor lang tid det tar å få tillatelser for utbygging fra kommuner og strøm- og nettselskaper, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Ifølge den nye ladestrategien til regjeringen skal det være 9.000 hurtig- og lynladere på plass innen utgangen av 2025, og dette må til for å dekke ladebehovet til elbilene som stadig spiser nye markedsandeler.

Og ettersom vi nå passerer 6.000 slike, betyr dette at det nå mangler 3.000 raske ladere. I snitt må det altså bygges rundt 1.000 nye ladere i året, noe Elbilforeningen tror er veldig realistisk.

De legger til grunn tallene fra de foregående årene, for snittet de tre siste årene er faktisk litt i overkant av dette. I 2020 ble det satt opp 926, i 2021 kom det til 843 nye, mens det i fjor poppet opp hele 1.481 nye hurtig- og lynladere.

Dette betyr at 1 av 4 nye ladere ble bygget i fjor. Så om snittakten på 1.083 nye hurtigladere i denne perioden holder seg, vil målet på 9.000 ladere innfris. Elbilforeningen sier at tilnærmet alle nye ladere som settes opp har en hastighet på over 150 kW og er såkalte lynladere.

I 2012 var det kun 58 hurtigladere tilgjengelig her i Norge, og fram til 2016 hadde vi ikke en gang nådd 1.000 slike. Da var det totalt 743 slike her, ifølge tallene til Nobil. Men etter dette skjøt også utbyggingen av de raskere laderne fart.

I 2019 ble milepælen på 2.000 hurtig- og lynladere passert, og da dukket også de aller første lynladerne opp. I 2020 passerte vi 3.000 hurtig- og lynladere, og året etter ble grensen på 4.000 raske ladere passert. I 2022 kom den 5.000. laderen, og allerede tre måneder inn i 2023 bikker vi 6.000 hurtig- og lynladere her i landet.

Det er to viktige ting med utbyggingen av hurtig- og lynladere. Det første er at de er geografisk spredd, slik at det er tilgang på slike over hele landet. Det andre er at de er i samsvar med antall elbiler, slik at trykket på ladestasjonene ikke blir for stort.

Og her er det gode nyheter, for ifølge Elbilforeningen har utbyggingstakten ført til at snittet har falt fra 110 elbiler til 104 elbiler på bare noen få måneder.

Generalsekretæren er opptatt at takten opprettholdes nå som 8 av 10 nye biler er helelektriske, spesielt ettersom målet til myndighetene er at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler.

‒ Det er vanskelig å si helt presist om hvor langt framtidens elbiler vil gå eller hvor fort de vil lade, men det er åpenbart at vi fortsatt trenger å bygge ut ladenettet i årene som kommer. Når det blir enklere å kjøre elbil, blir elbil for alle, sier Bu.

– Målet er jo å kutte utslipp og kjøre elektrisk.

Resultatet blir mindre kø og bedre ladeopplevelse for elbilistene, og som vanlig blir påsken en syretest på om det er nok raske ladere rundt omkring.

– Håpet er at de som skal på langtur nå i påsken, skal slippe å oppleve ladekø, smiler en fornøyd Christina Bu.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter