Det har vært mange MC-ulykker i høst, og det er foruroligende. (Ill. foto: Statens vegvesen)

Høyeste antall omkomne på 10 år

September-trafikken kostet 19 mennesker livet, og ikke siden 2013 har like mange mistet livet i den første høst-måneden.


Med 19 omkomne i trafikken runder vi også 100 tapte liv i 2023, og for å gjøre det hele ekstra ille er det fortsatt barn og unge under 25 år som står for den største økningen.

19 omkomne i september er hele 11 flere enn i samme måned i fjor, og Statens vegvesen er bekymret.

‒ Dette er 5. måned på rad der vi ser høye dødstall i trafikken, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes, som slår fast at 100 omkomne allerede på starten av høsten er altfor mange.

Det mener også Trygg Trafikk.

– Det berører oss ekstra sterkt når vi i september mister tre unge mennesker i en og samme ulykke, samt en ung gutt på sykkel. Disse ulykkene må vi for all del unngå. Vi har hatt nok av tomme skolepulter og kolleger som savner arbeidskameratene sine i år, sier fagsjef i Trygg Trafikk Bård Morten Johansen.

‒ For at alle skal komme trygt frem vil det koste i innsats både fra samfunnet og fra hver enkelt av oss. Det kan bety lavere fartsgrenser på spesielt utsatte strekninger, og at vi trafikanter overholder regler og er oppmerksomme i trafikken.

Det har vært jobbet hardt og godt når det kommer til trafikksikkerheten for de på motorsykkel, men de siste to månedene har antall alvorlige ulykker skutt i været. Faktisk er hver tredje omkomne de to siste månedene motorsyklister, og totalt er 11 mennesker døde i MC-ulykker i løpet av denne korte perioden.

Vegvesenet sier at mange av ulykkene er utforkjøringsulykker uten andre involverte, men det er også noen møteulykker og velt. De skal nå følge opp dette sammen med sine samarbeidspartnere.

‒ Det har vært mye god innsats og samarbeid i MC-miljøet denne våren, og tallene så lenge positive ut sammenlignet med fjoråret, sier Ranes.

‒ Men de siste to månedene har ulykkestallene økt kraftig. Vi er i gang med å analysere ulykkene, som vi gjør med alle dødsulykker, og vi vil ha møte i Nasjonalt MC-forum og MC-dugnaden nå mot sesongslutt.

Vegvesenet kommer med disse rådene til de som kjører MC nå i høst:

  • Være oppmerksom på at det kan være løv, grus og etterlatenskaper fra høstonn og jordbruk på veiene
  • Være oppmerksom på at når temperaturen synker kan det dannes is som er vanskelig å oppdage
  • Og ellers holde rett fart og sikre handlingsrom med gode dekk

Det har vært mange MC-ulykker i høst, og det er foruroligende. (Ill. foto: Statens vegvesen)

Statistikken viser at det er flere møteulykker og flere omkomne i personbiler i år, og oftere enn vanlig skjer ulykkene på Europa- og riksveier, forklarer Vegvesenet. De sier videre at mange av de omkomne er både helt unge (16-24 år) og middelaldrende (44-64).

Blant de eldste har det vært færre dødsulykker i 2023, og analysene viser også en mer uvanlig utvikling med at det er mange ulykkene med flere omkomne. Det har vært 7 ulykker med flere drepte i hver av disse de siste tre månedene.

‒ De mange dødsulykkene med unge, og særlig at de omkommer flere i samme ulykke, bekymrer oss, sier Ranes.

‒ Det blir derfor viktig å øke innsatsen mot denne aldersgruppen, for eksempel ved at flere tilbys og velger valgfag Trafikk i 10. klasse, og samarbeid med fylkeskommunene og elever på videregående skole.

Trygg Trafikk sier at det nå har vært to kriseår på rad, og utviklingen har godt fra vondt til verre.

– Norge har i flere år på rad blitt kåret til Europas mest trafikksikre land, og vi har hatt en betydelig nedgang i trafikkdrepte over tid, sier Johansen.

‒ Vi kan ikke gi oss med det, og det er satt noen klare mål for å redusere antall omkomne ytterligere. Nå er vi bokstavelig talt på kollisjonskurs, og myndighetene må ty til flere grep for å snu trenden. Lavere fartsgrenser, økte midler til kontrollvirksomhet samt større innsats på forebyggende arbeid i tidlig alder er forslag til tiltak som bør prioriteres.

Det er Innlandet og Vestland som er hardest rammet av fylkene. Med 15 omkomne har Innlandet over dobbelt så mange dødsulykker som på samme tid i fjor, mens Vestland har gått fra 8 til 13 omkomne i løpet av årets ni første måneder.

I Vestfold og Telemark har utviklingen gått motsatt vei, og tallene der er mer enn halvert fra 10 i fjor til 4 døde i trafikken så langt i år.

Viken har flest drepte med 19 i fjor mot 18 så langt i 2023, mens de andre fylkene har mindre endringer i ulykkestallene, forklarer Vegvesenet.

Dødsulykker i trafikken per 1. oktober (tallene for *2023 er foreløpige) de 10 siste årene:

Les også:

Les mer om:

Nyheter