Hjelp, Falcken bytter navn

Gjensidige er nye eier av Falcks veihjelpsselskaper i nordområdene, og nå får 600 biler ny drakt og nytt navn.


Sent i fjor ble Gjensidig enige med den danske Falck-gruppen om å kjøpe Falck veihjelp i Norge, Sverige, Finland, Estland og Litauen for 1,4 milliarder kroner. Bakgrunnen for dette er at forsikringsselskapet ønsker å tilby kundene sine et enda bredere tilbud av tjenester.

At veihjelp er en viktig ting viser Falcks oppdrag i disse landene, for i 2020 var det ikke færre enn 280.000 oppdrag. Det betyr at det i snitt dukket opp et nytt oppdrag hvert 2. minutt ‒ året rundt.

Avtalen ble gjennomført tidligere i år, og det får nå konsekvenser både for navnet og designet på bilene.

‒ Nå har vi endelig kommet i gang, sier Tommy Uttakleiv, som leder selskapet i Norge.

Det nye navnet på veihjelpen blir Redgo.

‒ Det betyr ikke noe i seg selv, og sånn sett kan du sammenligne det med Netflix, som er et sammensatt ord som gir assosiasjoner til det virksomheten driver med, forklarer Per Christian Werenskiold, som jobber med merkevare i Gjensidige.

‒ Redgo er et merkenavn som peker mot den godt kjente rødfargen på bergingsbilene, og til mobilitet, det å holde ting i bevegelse. I tillegg fungerer det på mange språk.

Det er kanskje greit, ettersom både Norge, Sverige, Finland, Estland og Litauen skal dekkes av de tidligere Falcken-bilene, nå altså Redgo.

De er godt i gang med den formidable oppgaven det er å gi 600 bergingsbiler en ny drakt, og spesielt når det på toppen av dette er 120 stasjoner som skal få en ny profil og 1.200 ansatte som skal ha nye uniformer.

‒ Det er et ganske stort prosjekt, og det blir ikke helt gratis, men vi opplever at det er mye energi i selskapet nå. Vi har fått inn en eier som virkelig vil satse på oss, og det skaper god stemning, sier Uttakleiv.

‒ Vi har en veldig viktig funksjon i samfunnet, og både næringslivet og privatpersoner er avhengig av at vi gjør jobben vår på en god måte.

Dette er Redgo:

  • Tidligere Falck veihjelp.
  • Eies av Gjensidige Forsikring ASA.
  • Har virksomhet i Norge, Sverige, Finland, Estland og Litauen.
  • Tilbyr veihjelp både gjennom egeneide stasjoner og samarbeidspartnere som også kan kjøre for andre veihjelpselskaper.

Slik ser den nye profilen ut:

Les også:

Les mer om:

Nyheter