Frykter nødvendig veivedlikehold blir kuttet

Jonas Gahr Støre har varslet et strammere statsbudsjett, og har allerede signalisert kutt i samferdsel. NAF frykter konsekvensene.


Arbeiderparti-statsministeren mener at den statlige pengebruken må ned, og har signalisert at dette blant annet vil gå utover samferdsel og infrastruktur. Dette kan også inkludere prosjekter som har vært i planlegging en god stund og som allerede har kostet en masse tid og penger.

Det fører til at NAF vifter med den røde kluten:

‒ Folks behov for ny vei forsvinner ikke med økonomiske opp- og nedgangstider, presiserer Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Forbundet frykter at det nå skjæres ned på et felt som det faktisk bør satses på.

‒ Penger brukt på samferdsel er investering i varig infrastruktur, og må ses på i en større sammenheng enn fra et budsjettår til et annet, påpeker Handagard.

NAF er også opptatt av at midlene som blir satt av blir brukt mest mulig effektivt, slik at man får mest mulig vei for pengene og på samme tid unngår massive økninger i bompenger i årene fremover.

‒ Kostnadene for bilistene skyter i været for hvert nye gigantprosjekt som vedtas. Bompengesystemet er ikke bærekraftig. Staten må ta regningen for viktige infrastrukturprosjekter som kommer hele samfunnet til gode, sier Handagard.

Hurdalsplattformen som regjeringspartiene Ap og Sp skal styre etter, lover ifølge NAF både rasrikringsmidler og fylkesvei-løft. Men uten en stor satsting på nødvendig vedlikehold de neste årene vil ikke Ap og Sp oppfylle sine løfter.

‒ Trygge og godt vedlikeholdte hverdagsveier er viktig for folk. Regjeringen må ikke gå tilbake på disse løftene nå, sier Handagard.

Den store medlemsorganisasjonen for bilistene har fire krav som de ber regjeringen innfri i statsbudsjettet som skal legges fram, og her er disse:

  • Regjeringen må garantere for nok midler til vedlikehold av eksisterende veier slik at etterslepet på vedlikehold tas igjen. Dette gjelder både riks- og fylkesveier. I dag spises mye av vedlikeholdsbudsjettene opp av tunellsikringsmidler og potten må økes.
  • Øke budsjettene som er øremerket ras- og skredsikring slik at flere strekninger kan bli trygge. Raskere klima- og nedbørsendringer betyr at ras- og skredsikring må trappes opp.
  • Ikke gå tilbake på allerede igangsatte prosjekter der utsettelse vil føre til at store summer er forsvunnet i planlegging og prosjektering. Vi vil ikke tilbake til start- og stopp-politikken fra tidligere tider.
  • Prioritere strekninger som kan fornyes og oppgraderes, og strekninger med behov for møtefri vei. Økt gjenbruk av eksisterende veier kan gi flere oppgraderte strekninger uten flere dyre bompengefinansierte prosjekter.

Les også:

Les mer om:

Nyheter