Frykter at UP blir lagt ned

Trygg Trafikk roper varsko om planer om å fase ut Utrykningspolitiet.


Regjeringen har kommet med en politimelding som kan få konsekvenser for UP, for der skriver de at politidistriktene har blitt større og er bedre rustet til å overta oppgavene.

Trygg Trafikk er sterkt uenige, og understreker at det ikke er på grunn av manglende vilje hos de lokale politibetjentene.

De mener rett og slett at kapasitetsutfordringene allerede nå er for store for disse, og at livsfarlige brudd på trafikkreglene alltid har, og vil, havne langt bak i prioriteringskøen.

Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, mener at en slik utfasing vil til en katastrofal svekkelse av trafikksikkerheten i hele landet.

‒ For hva skjer hvis det blir færre kontroller på veiene våre og bilførerne oppdager dette? Forskningen er helt entydig: Flere vil bryte trafikkreglene og antallet som blir drept eller hardt skadet vil øke, stikk i strid med nullvisjonen som Stortinget vedtok i 2002, melder en bekymret direktør.

Johansen peker blant annet på statistikk som viser at UP stopper 9 av 10 som bryter fartsgrensen, og dermed blir kun 1 av 10 stoppet av betjenter fra politidistriktene.

Og han understreker at dette skjer i en periode hvor politidistriktene snitt har fått tilført nesten 300 stillinger hvert år de siste 10 årene, mens UP/trafikktjenesten har mistet 65 stillinger siden 2015. 

‒ Politiets trafikkontroller forebygger trafikkfarlig adferd, slik at veiene blir tryggere for oss alle. Sannsynligvis er disse kontrollene det mest effektive og samfunnsøkonomisk lønnsomme trafikksikkerhetstiltaket vi har, sier Johansen.

‒ Ingen betviler at UP gjør en viktig jobb for trafikksikkerheten, men det kanskje ikke alle vet er at UP også avdekker mye annen kriminalitet når de er ute på veiene våre. En kriminell handling forekommer sjelden alene, og UPs mannskaper beslaglegger mengder narkotika og tyvegods gjennom kontrollvirksomheten de utfører.

Utrykningspolitiet, bedre kjent som UP, ble etablert tilbake i 1937 i forbindelse med overgangen fra kommunalt til statlig politi.

‒ UP kjennetegnes av høy faglig kompetanse og er smart og effektiv organisert. Likevel har nedleggelsesspøkelset vært på gjentatte besøk gjennom årene. Senest i 2017 da et offentlig nedsatt utvalg foreslo å avvikle UP for å styrke den enkelte politimesters territoriale ansvar og kontroll.

‒ Hver gang har motstanden i samfunnet vært stor, og fornuften har seiret. Det bør også skje denne gang. UP må få fred til å fortsette sitt viktige arbeid, mener Johansen.

Norge har en visjon om null drepte i trafikken, og har de siste årene vært verdens mest sikre land målt i antall omkomne.

‒ Derfor er det svært vanskelig å forstå at regjeringen i det hele tatt vurderer å avvikle verdens kanskje beste og mest effektive trafikkpoliti, slår Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk, fast.

Les også:

Les mer om:

Nyheter