Det er faktisk flere som sliter med høye drivstoffpriser nå enn for et drøyt år siden. (Foto: NAF)

Flere enn før sliter med høye drivstoffpriser

Selv om bensin- og dieselprisene har falt fra rekordhøydene, er det faktisk flere som sliter med disse nå enn i fjor.


Over hos GlobalPetrolPrices kan vi se en oversikt over bensinprisene i alle landene, og det er dessverre lite bedring å spotte for Norge. For vi er blant de landene med aller stivest literspris.

I skrivende stund har 157(!) land billigere literspris enn Norge, og det er kun 10 land bak oss på listen. Toppen av listen, altså de med billigst bensin, er dominert av oljenasjoner, noe som kjent også Norge er. Likevel er vi godt plantet i bunnen, og der har vi vært siden prisene skjøt til værs og passerte 20 kroner literen.

Det positive er at prisene har falt fra rekordnivåene, men det er en fattig trøst for nordmenn som har opplevd at alt blir dyrere.

‒ Folk kjenner på større press i økonomien, selv om det har blitt noen kroner billigere å fylle tanken, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Nå er ikke dette bare noe NAF tror, for de har fått Norstat til å spørre folket om drivstoffprisene er et problem for husholdningenes økonomi. Det gjorde de også i juni i fjor.

Da lå snittet på drivstoffprisene på over 25 kroner literen, og 67 prosent svarte at prisene utgjorde et problem.

Nå er snittprisen på i overkant av 22 kroner literen, og hele 68 prosent svarer det samme. Det har altså vært en økning til tross for at det er 3 kroner billigere pumpepris.

‒ De høye prisene gjør fortsatt et dypt innhogg i lommeboka for folk som er avhengig av bilen på hverdagsreisen, sier Handagard.

Det virker heller ikke som at regjeringen vil gjøre noe drastisk for å dempe denne utgiften for nordmenn. I forslaget til statsbudsjettet vil de øke drivstoffavgiftene med 15 øre literen, men skal kompenserer dette med å senke trafikkforsikringsavgiften.

Ap og Sp er dog avhengig av SV for å få budsjettet gjennom, og det partiet vil øke avgiftene tilvarende 1.200 kroner i året for en dieselbilist.

‒ Vi forventer at regjeringen ikke øker avgiftene ytterligere. Folks økonomi er presset, og spesielt i distriktene vil mange kjenne en slik økning på lommeboka, sier Handagard.

For det er slik at elbilandelen er mindre i distriktene, og tidligere har også Senterpartiet vært tydelige på at de ikke vil godta at økte drivstoffavgifter presser drivstoffprisene over 20 kroner literen.

NAF sier at om man ser de siste 12 månedene under ett, har bensin og diesel i snitt kostet over 20 kroner literen, og henviser til SSBs statistikk.

‒ Kraftig prisstigning og økt rente det siste året, gjør at de vedvarende høye drivstoffprisene fortsatt slår hardt ut for folk, sier Handagard.

‒ Selv om prisene er noe lavere enn rekordnivået vi så i 2022, er det fortsatt dyrt, og vi forventer at regjeringen ikke øker avgiftene for bilistene i denne situasjonen.

Slik svarte folket i fjor sammenlignet med de ferske tallene fra november.  

I hvilken grad er du enig eller uenig i påstanden: De høye drivstoffprisene er et problem for husholdningens økonomi.

Priser på drivstoff, snittpris måned. Statistikk fra SSB:

Les også:

Debatt

Les mer om:

NAF Drivstoffprise