Rekkevidden for elbiler på vinteren er i mange tilfeller langt kortere enn den på sommeren. (Fotos: NAF)

EU dropper planer om offisielle vinter-rekkevidde

NAF er skuffet, og det med god grunn. EU har nemlig ingen planer om å kreve offisielle vintertall for elbilens rekkevidde.


Ingen tester rekkevidden til nye elbiler så grundig som NAF. De kjører de nemlig gjennom to runder med tester, en på sommeren og en på vinteren.

Målet er selvsagt å få med mest reelle rekkevidder under forskjellige forhold, slik at bilistene har litt mer info om hvor langt bilene faktisk ruller.

For NAF er misfornøyd med dagens info rundt nye elbiler, som når det kommer til rekkevidde er de såkalte WLTP-tallene det henvises til. Disse tallene skal kun være veiledende, men utfordring her i nord er at WLTP-rekkevidden er helt urealistiske når det blir kaldt.

Så NAF har jobbet med å få vintertesting inn i WLTP-syklusen, og i fjor kom beskjeden om at det ble jobbet med å få en slik løsning inn i den nye Euro7-standarden.

Men bilprodusentene har nok fått det som de ville, for når Euro7-kravene som nå skal vedtas i EU er klare er det ikke et spor å finne om en vinterrekkevidde-test av elbilene.  

‒ En offisiell vinter-WLTP ville gitt forbrukerne ny og sammenlignbar informasjon om bilenes egenskaper. Rekkevidde er fortsatt viktig for bilkjøperne, og vi er opptatt av at forbrukerne skal få så god informasjon som mulig om elbilene, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.   

For det er slik at mange dessverre blir negativt overrasket over hvor mye elbilenes rekkevidde endres vinterstid:

‒ I de verste kuldeperiodene vi har hatt i vinter, halveres rekkevidden på elbilene. Det er ikke alle bilkjøperne som er forberedt på det, sier Sødal.

Den elektriske boomen vi har opplevd de seneste årene har fått seg en skikkelig knekk under de kalde periodene vi har opplevd nå, og blant annet bukket de elektriske bussene i Oslo under for kulden.

I NAFs elbilmonitor gjennomført av Norstat i desember 2023 var da også mange som svarte at de var skuffet over elbilens vinter-rekkevidde, faktisk så mange som 4 av 10. De fleste er klar over at elbilen mister rekkevidde i kulden, men hvor stort tapet er har åpenbart kommet som en overraskelse.

‒ Selv om det ikke kommer en offisiell test av rekkevidde på vinteren nå, trenger forbrukerne denne informasjonen, sier Sødal.

‒ Derfor er testene NAF gjør av vinterrekkevidde viktige, og vi ser at det er informasjon bilkjøperne etterspør. Både forbruk, lading og rekkevidde endres vinterstid, og det setter vi søkelys på i disse testene.

El Prix som den store elbiltesten til NAF og Motor er døpt har vist til dels store forskjeller i rekkeviddetap sommer kontra vinter, og tallene spriker fra 4 til 36 prosent kortere rekkevidde.  

‒ Dette er viktig informasjon når bilkjøperne skal gjøre sine valg. Testene våre har i det store og hele også vært gjennomført i vanlige norske vintertemperaturer mellom 0 og -10 grader, sier NAF-rådgiveren.

Hva rekkeviddetapet hadde vært i sprengkulden som rir landet er ikke så godt å si, for vinterens test blir ikke gjennomført før 31. januar og 1. februar. Så får vi se hvor kaldt det er når  rundt 25 elbiler stiller til start i årets vinter-El Prix.

Les også:

Debatt