De elektriske varebilene får ikke skikkelig fart på seg. (Foto: Jamieson Pothecary, Norsk elbilforening)

Etterlyser tiltak for å få fart på el-varebiler

Den elektriske andelen av nye varebiler ligger langt under 50 prosent, men politikerne er ikke villig til å komme med tiltak for å få fart på el-varebiler.


Mens andelen elbiler i nybilsalget har ligget på 9 av 10 biler i mange av månedene, sliter de elektriske varebilene langt mer. Der er kun rundt 3 av 10 elektriske, og det er dårlig nytt for ambisiøse politikere med det som kan virke som et urealistisk klimamål.

 ─ Målet om at alle nye lette varebiler skal være nullutslipp i 2025, er nå dessverre langt utenfor rekkevidde. Likevel klarer ikke Stortinget å gjøre det som trengs, sier en oppgitt Christina Bu i Norsk elbilforening.

Når Nasjonal transportplan (NTP) nå behandles er det ikke et eneste virkemiddel for å få fart på de elektriske varebilene, ifølge foreningen.

‒ Det er ikke mulige virkemidler som mangler, men mangel politisk vilje til å satse, understreker generalsekretæren. 

‒ Stortinget burde ha fått på plass en nasjonal regel om bompengefritak for elektriske varebiler.

Nå er det ikke konsensus i Stortinget, for Høyre, SV og Venstre vil ha et slikt fritak for elektriske varebiler, ifølge Elbilforeningen. Det vil også regjeringspartiene, men da kun for elektriske lastebiler. 

Dermed blir det ikke bompengefritak for el-varebiler. 

Elbilforeningen har kommet med flere forslag for å sette fart på de elektriske varebilene, inkluder økt engangsavgift ​for nye fossile varebiler, skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser, tilgang for elektriske varebiler i kollektivfeltet og fritak for trafikkforsikringsavgift.

Sistnevnte har regjeringen som består av Ap og Sp blitt enig med budsjettpartner SV om å se på fram mot statsbudsjettet for 2025, men kun for de lette varebilene. De utgjør kun en fjerdedel av markedet.

Det kom til 2.622 nye varebiler i mai, viser tallene til Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Av disse var det 587 nye elektriske varebiler i klasse 1 og 2, noe som en tilbakegang på -11 prosent sammenlignet med mai 2023. Så det er heller ikke noe lys i den elektriske varebil-tunnelen.

Det er dog et lyspunkt, og det er Volkswagen ID. Buzz. Den er årets soleklart store varebilfavoritt, og med 2.268 registrerte biler i de fem første månedene var nærmere femte varebil en Buzz.

Ja, det hadde til og med holdt til en 5. plass på listen over mest registrerte personbiler, kun to fattige biler bak Toyota bZ4X på 4. plass. 

Tesla Model Y er for øvrig den aller mest nyregistrerte bilen så langt med 6.095 biler. 

Det er ifølge Elbilforeningen over en halv million varebiler på norske veier, og Stortinget har vedtatt at alle lette varebiler skal være nullutslipps i 2025, mens det samme målet for de tunge varebilene er i 2030. 

─ Det er ingenting i salgstallene som rettferdiggjør at man burde ha ulike klimaambisjoner for tunge og lette varebiler, sier Bu.

‒ Når man feiler i å nå klimamålet for 2025 for de lette varebilene, burde Stortinget legge en ny plan. Det nye målet bør være at alle nye varebiler i 2027 skal være nullutslipp.

Les også:

Debatt