Elbilferien: Fortsatt ladekø, men litt kortere ventetid

Flesteparten av årets ferierende elbilister opplevde ladekø, men det er også noe positivt å spore.


Norsk elbilforening er nok en gang gjennomført undersøkelsen «Elbilferie» som hele 6.500 personer har deltatt på, og her kommer det fram både positive og negative ting.

Den viser at det fortsatt er altfor få ladere til å ta unna store trafikale topper på strategiske plasser, for 7 av 10 svarte at de faktisk har opplevd ladekø denne sommeren, noe som ifølge Elbilforeningen ikke er en nedgang.

Men på den positive siden opplevde elbilistene færre køer og ikke minst at ventetiden har gått ned i forhold til tilsvarende undersøkelse gjennomført i fjor.

‒ Vi beveger oss i riktig retning. Det er bra at elbilistene står sjeldnere og kortere i ladekø i løpet av ferien, men vi må fortsette å arbeide for at ladekøene begrenses, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen.

At utviklingen faktisk går den riktige veien er også hyppigheten på ladekøer et eksempel på, for 19 prosent svarte under fjorårets undersøkelse at de sto ofte i kø mot 12 prosent i år.

Av de som opplevde ladekø i fjor svarte 54 prosent at ventetiden var over 20 minutter, mens 59 prosent av de som deltok i årets undersøkelse oppga en ventetid på under 20 minutter.

Mye har skjedd siden fjor sommer, og det har ifølge Elbilforeningen kommet til 130.000 elbiler og 1.300 nye hurtigladere.

─ Det er grunn til å glede seg over den kraftige utbyggingen av hurtigladere, men vi må trappe opp enda mer, sier Bu.

‒ Vi må bygge rundt 5.000 nye hurtigladere innen utgangen av 2025 for å dekke behovet, sier generalsekretæren som venter spent på regjeringens ladestrategi som skal legges fram i høst.

Det er på Innlandet at de fleste opplevde ladekø i sommer (31 prosent), noe som ikke overrasker Bu.

‒ I vårt innspill til regjeringens ladestrategi har vi bedt om å styrke tilbudet i dette fylket som mange reiser igjennom til turistdestinasjoner både i nord, sør og nabolandet Sverige, sier hun.

En annen ting årets «Elbilferie» avdekket er til dels kompliserte ladeløsninger som forvirrer elbilistene.

‒ Vi må få på plass enklere betalingsløsninger, sier Bu, som forventer at regjeringen tar grep og pålegger kortbetaling slik at man kan tæppe direkte på laderne.

─ Det er helt uhørt at det skal være så vanskelig å få betalt for lading at det i seg selv er med på å skape de frustrerende ladekøene.

Det er også et annet område som bør være ganske så enkelt å løse ‒ nemlig lang saksbehandlingstid som bremser ladeutbyggingen.

‒ Ved å redusere saksbehandlingstiden hos både kommune og nettselskaper, vil mye kunne bli bedre. Vi har ingen mangel på ivrige tilbydere, slår Christina Bu fast.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter