Elbil: Bærum på topp, Kautokeino på bunn

Mens det er solgt 174 nye elbiler per 1.000 innbygger i Bærum, er det kun solgt 3 per 1.000 innbyggere i Kautokeino. Se topp- og bunnlistene.


Med 2022 bare dager fra å være historie legger bilsalget bak seg nok et år med nye elbilrekorder, og disse utgjør over 77 prosent av det totale nybilsalget i år.

Men siden salget begynte å ta over for snart 10 år siden har det vært en ganske stor geografisk ubalanse, og det er i hovedsak de store byene og områdene rundt disse som har stått for elbilsalget.

NAF har lurt på hvor stor forskjellen har vært, og om dette virkelig er et storby-fenomen eller om det kun er en illusjon. Så de har dykket ned i tallene for de seks siste årene, og kommet fram til en oversikt rundt elbilsalget fordelt på kommunene.

Og det er en tråd som raskt peker seg ut.

‒ Det er de rikeste distriktskommunene som kommer høyest opp på elbil-lista, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

‒ Oppdrettskommunen Austevoll og hyttekommunen Nesbyen har begge et høyere elbilsalg per innbygger enn Oslo. Averøy, som er en av Norges største oppdrettskommuner, kommer høyt på lista, det samme gjør kraftkommunen Gloppen. Det gjør også gasskommunen Aukra, fiske- og oljekommunen Austrheim og alpinkommunen Hemsedal.

I alle disse kommunene har det blitt solgt mer enn 50 nye elbiler blant 1.000 innbyggere, viser tall Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) har samlet inn som NAF refererer til.

Men det er fortsatt langt opp til de mest elbiltette kommunene, og øverst troner Bærum med 174 nye elbiler blant 1.000 innbyggere. Der er det solgt over 22.000 nye elbiler siden 2017.

‒ Det er mer enn det er solgt i alle distriktskommunene til sammen. Selv når man korrigerer for det høye innbyggertallet er det Bærum som kommer ut som landets elbil-kommune nummer én, sier Braadland.

Men Bærum er faktisk ikke en så klar ener som man skulle tro, og Nordre Follo som er de tidligere kommunene Ski og Oppegård lander faktisk på 168 elbiler. En god nummer tre er Lørenskog med 141 nye elbiler for hver 1.000 innbygger.

‒ Vi ser tydelig at elbil blitt en tidlig favoritt i områder hvor det er mye penger, eller hvor det er mye pendling og bompenger – eller begge deler, sier Braadland.

Og det er langt ned til kommunene minst elbiltetthet, og helt nederst finner vi kanskje ikke overraskende landets største og en av de aller kaldeste kommunene i Norge. Elbiler har som kjent en kortere rekkevidde enn andre biltyper, og er det veldig kaldt blir rekkevidden enda kortere.

Resultatet er at det kun er solgt tre elbiler for hver 1.000 innbygger i Kautokeino, mens andre kommuner i store og kalde Finnmark som Nordkapp, Båtsfjord, Karasjok og Porsanger også er å finne på bunnlisten for elbiltettheten.

Der er altså dette synet ganske uvanlig:

Det er ikke overraskende stor forskjell på elbiltettheten i Norge. (Foto: NAF)

Ifølge NAF har det blitt solgt 435.000 nye elbiler de siste fem årene, og kun 19.636 av disse er solgt i en distriktskommune.

Videre sier automobilforbundet at tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at 10 prosent av husholdningene med høyest inntekter er tre av fire nye biler en elbil, mens for husholdninger med de 10 prosent laveste inntektene er 65 prosent elbiler.

Topplisten alle kommuner:

Distriktskommuner med forholdsvis høyt elbilsalgAntall elbiler solgt 2017-2022, per 1000 innbygger
AUSTEVOLL118
NESBYEN105
   OSLO104
HØYLANDET83
AVERØY76
GLOPPEN64
AUKRA62
AUSTRHEIM57
BØMLO57
SEL56
VINDAFJORD54
HEMSEDAL54
ALVDAL49
SELJORD47
FITJAR44
EIDFJORD42
NESSEBY42
HJELMELAND41
ETNE41
STAD41
HUSTADVIKA41

Topplisten disktrikskommuner:

Distriktskommuner med forholdsvis høyt elbilsalgAntall elbiler solgt 2017-2022, per 1000 innbygger
AUSTEVOLL118
NESBYEN105
   OSLO104
HØYLANDET83
AVERØY76
GLOPPEN64
AUKRA62
AUSTRHEIM57
BØMLO57
SEL56
VINDAFJORD54
HEMSEDAL54
ALVDAL49
SELJORD47
FITJAR44
EIDFJORD42
NESSEBY42
HJELMELAND41
ETNE41
STAD41
HUSTADVIKA41

Lavest elbiltetthet:

KommuneAntall elbiler solgt 2017-2022, per 1000 innbygger
KAUTOKEINO3
STOR-ELVDAL4
KÅFJORD4
NORDKAPP5
BÅTSFJORD6
KARASJOK9
SKJÅK9
HAMARØY9
PORSANGER9
SKJERVØY10

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter