Ingen har så langt i 2023 omkommet på sykkel eller moped. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Dødsulykker: En gruppe skiller seg positivt ut

I en periode hvor antall dødsulykker stiger er det et lyspunkt, nemlig de på sykkel og moped.


I mai måtte 13 mennesker bøte med livet i den norske trafikken, noe som var seks færre enn i mai i fjor. Men dødstallene for de fem første månedene ligger fortsatt over de fra samme periode i fjor.

De foreløpige ulykkestallene fra Statens vegvesens viser at totalt har 40 mennesker mistet livet i forbindelse med trafikken etter årets fem første måneder, noe som er fire flere enn samme periode i 2022.

Og det er en ting som bekymrer Vegvesenet veldig, for nå dør flere unge på veiene enn tidligere. Vegvesenet sier at vi må 10 år tilbake for å finne tilsvarende dødstall for gruppen mellom 16 og 24 år.

‒ Det oppleves spesielt meiningsløst når unge mennesker, med livet foran seg, dør i trafikken, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

‒ Vi vet enda ikke årsakene til årets dødsulykker, men nå går vi inn i sommermånedene der vi vet at det ofte er mange alvorlige ulykker. Det er mye vi selv kan gjøre for å forebygge disse. Å ferdes i trafikken handler om at alle gjør sitt beste for å følge trafikkreglene og om samspill mellom trafikantene. Vi må hjelpe hverandre til å ta gode valg. Ved å legge inn marginer i tilfelle noe uforutsett skjer, skaper vi rom som forebygger ulykker. Dette er verdt å merke seg i det vi går inn i sommeren.

I mai omkom 10 menn og tre kvinner. Tre av dødsulykkene var MC-ulykker, og i seks var tungbiler involvert. Seks døde etter utforkjøring, mens fire mistet livet etter møte med annet kjøretøy.

Så langt i år har 33 menn og sju kvinner mistet livet, og seks av disse var fotgjengere, fem på MC og 23 omkom i personbil, opplyser Vegvesenet.

Målt mot samme periode i pandemiåret 2021 hvor 24 mistet livet i trafikken fram til 1. juni, har det i årets fem første måneder vært en oppgang på 40 prosent.

– Nå går vi inn i sommermånedene, og det er i denne perioden flest blir drept i trafikken sammenlignet med de andre årstidene, sier Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk.

‒ Det betyr at vi som er ute på veien ikke må la oss friste til å klemme ned gassen på tørre fine veier i sommerværet. Det er i denne perioden vi ser flest alvorlige ulykker, som utforkjøringer og møteulykker.

Det er en gruppe som har en positiv utvikling, for så langt i år har ingen omkommet på sykkel eller moped.

– Det er gledelig at ingen har omkommet på sykkel i år, samtidig skal vi ikke glemme at dette er en trafikantgruppe med mange ulykker som ikke fanges opp i den offisielle ulykkesstatistikken. Arbeidet med å sikre gode og sikre anlegg for syklende må fortsatt intensiveres, sier Solstad Steen.

Ingen har så langt i 2023 omkommet på sykkel eller moped. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Det er Innlandet som er hardest rammet av dødsulykker så langt i år, viser tallene fra Vegvesenet. I det fylket har ni mennesker mistet livet, noe som er seks flere enn samme periode i fjor og den verste starten på et trafikksikkerhetsår der på mer enn 10 år. Åtte av disse ni ulykkene var møteulykker.

Rogaland har så langt sju omkomne, hvor fem av dem var utforkjøringsulykker. Videre har Oslo og Vestfold og Telemark har så langt ingen drepte i trafikken, mens Vegvesenet melder at de andre fylkene har mindre endringer i ulykkesutviklingen.

– Innlandet er et stort fylke i areal med mye gjennomfartstrafikk. Det har vært kraftige møteulykker, og i to av ulykkene omkom flere personer, sier Solstad Steen hos Trygg Trafikk.

‒ Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykkene, men vi må gjenta at for høy fart og uoppmerksomhet, er to av de vanligste medvirkende årsakene til alvorlige ulykker. Vi håper innstendig at alle som er ute på veien, er bevisst på akkurat det nå i sommer.

Selv om det var en økning i antall trafikkdrepte i fjor med 116 omkomne, er Norge fortsatt det tryggeste landet når det kommer til trafikken. Dette utgjør 2,1 omkomne per 100.000, og Sverige som de siste årene har vært nummer to bak Norge hadde i fjor 2,2 omkomne per 100.000 innbygger.

Nå er vi inne i sommermånedene, og det betyr at mange skal ut på tur. Trygg trafikk sier at utrykningspolitiet (UP) har varslet om hyppig kontroll på strategiske plasser gjennom hele sommeren.

– Vi vet at kontroll er at av de tiltakene som har størst effekt for å hindre alvorlige ulykker i trafikken. Dessverre virker det som om vi er mer redd for å miste førerkortet enn å miste, eller ta livet av noen i trafikken. Derfor er det viktig at UP er ute og får luket ut de farligste i trafikken, sier Solstad Steen.

Les også:

Les mer om:

Nyheter