Det er store geografiske forskjeller på bompengetrykket i Norge. (Foto: Fremtind Service/Bil24)

Bompenger: Oslo på topp, Drammen på bunn

Ikke overraskende er det bilistene i Oslo som må punge ut med klart mest bompenger av de 20 største byene, og betaler i snitt 263 prosent mer enn de i Drammen.


Skatter og avgifter skal som kjent være jevnt fordelt, men Norge er et udemokratisk land på dette området. For det er store forskjeller på lokale avgifter i de forskjellige byene, noe også bompenge-utgiftene bekrefter.

Fremtind Service som er Norges største utsteder av AutoPass har nemlig analysert bompasseringene for første halvår, og det viser store et voldsomt gap når det kommer til denne utgiften.

De sier at nye bompengeprosjekter og elbilbetaling har gitt endringer i by- og fylkesstatistikken, og i flere av byene må bilistene nå finansiere store prosjekter som strengt burde ha vært et spleiselag for alle som bor i disse byene.

Og ikke tro at bompenger er i ferd med å forsvinne. Det har poppet opp nye bommer i Ålesund og Tromsø, mens de i Fredrikstad har fått en bompengepause som slår ut på statistikken målt opp mot fjoråret.

Men topposisjonen er den sammen.

‒ I år som i fjor er det de som bor i Oslo og Stavanger som betaler mest i bompenger, men Ålesund har overtatt 3. plassen fra Bergen, sier Svein Skovly, kommersiell direktør i Fremtind Service.

Det er også en nykommer på den øvre halvdelen.

‒ Tromsø-folk betalte minst av alle i bompenger i fjor, men nå er de inne på 7. plass blant de 20 største byene, sier Skovly.

– Det var likevel ikke avgiftsfritt i Tromsø, fram til i fjor sommer hadde de en egen drivstoffavgift i byen.

De to lyspunktene for stadig blakkere bilister finner vi mot svenskegrensa.

‒ For Fredrikstads del skyldes det primært at de fleste bomstasjonene i byen ble skrudd av 1. juni i år i påvente av oppstart av nye prosjekter, sier Skovly.

‒ I Porsgrunn har flere skaffet seg AutoPass-avtale til en bil nummer to. Det gjør at kostnaden per bil går noe ned, men hver person betaler samlet sett mer.

Slik ser bompengelista ut for de 20 største byene:

ByBompenger per måned 2023 (kroner)
Oslo544
Stavanger493
Ålesund483
Bergen483
Trondheim444
Bodø401
Tromsø373
Haugesund353
Kristiansand331
Fredrikstad292
Skien274
Porsgrunn268
Hamar260
Moss202
Arendal196
Larvik189
Sandefjord182
Tønsberg171
Sarpsborg160
Drammen150

Statistikken viser at de som bor i fylkene Vestfold og Telemark betaler minst i bompenger, og har dermed overtatt den gjeve sisteplassen som Møre og Romsdal hadde i fjor. Grunnen er enkel ‒ det har vært en ny bompengestart i Ålesund.

Ellers er det fylkene med de største byene som troner øverst på tabellen ingen vil toppe.

Videre viser statistikken at kommunen med høyest bompengebetaling er Strand i Rogaland, og her har politikerne virkelig knallet til. Bilistene der betaler nemlig solide 803 kroner i nitt per kjøretøy, og Fremtind sier at grunnen mest sannsynlig er Strand kommunes nærheten til Ryfast.

Slik er fylkesoversikten:

FylkeBompenger per måned 2023 (kroner)
Oslo544
Rogaland415
Trøndelag363
Vestland327
Troms og Finnmark296
Møre og Romsdal294
Viken269
Agder257
Nordland254
Innlandet230
Vestfold og Telemark206

Slik har Fremtind Service analysert bompasseringene av kundene i 1. halvår 2023:

  • Utgiftene er fordelt etter kundenes adresse ved utgangen av juni.
  • Beløpene omfatter bompenger og ferjebilletter uavhengig av hvor bompasseringene eller ferjeturene har skjedd.
  • Analysen omfatter mer enn én million personkunder som er registrert med bompasseringer i perioden.
  • Alle tall er per kjøretøy. I gjennomsnitt har hver personkunde 1,2 kjøretøy.

Det er store geografiske forskjeller på bompengetrykket i Norge. (Foto: Fremtind Service/Bil24)

Les også:

Les mer om:

Nyheter