Avgiftssjokk på elbiler

Regjeringen vil ikke bare innføre moms på elbiler, men overrasker også med en engangsavgift som beregnes av bilens vekt. Statsbudsjettet vil dermed gjøre familiebilene dyrere.


Problemet med en vektavgift på elbiler er at disse i utgangspunktet er tyngre enn biler med forbrenningsmotorer, ettersom batteripakken veier mange hundre kilo. Og et større batteri gir ikke bare mer rekkevidde, men også enda flere kilo.

– Vektavgiften er en rekkeviddeavgift. Samtidig kommer moms. Regjeringen kortslutter elbilsatsingen, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Den mye omtalte merverdiavgiften som skal komme på den delen av kjøpesummen som overstiger 500.000 kroner på elbiler er som ventet plass i forslaget til statsbudsjettet. Men Ap og Sp nøyer seg altså ikke med dette.

Det er også foreslått en ny engangsavgift på alle personbiler, noe som altså inkluderer elbiler. Denne beregnes til 12,50 kroner per kilo over 500 kilo. Dette gjelder kun personbiler, så varebiler vil ikke bli omfattet av denne avgiften.

I sum er dette altså en dobbel avgiftsøkning på elbiler fra nyttår, og tunge elbiler blir truffet ekstra hardt om de nye avgiftene blir vedtatt.

– Det er uforståelig at regjeringen foreslår dette samtidig som de vil at flere skal velge elbil. Mange gode familiebiler med lang rekkevidde vil bli dyrere fra nyttår, slår Skjøstad fast.

– Her må Stortinget kjenne sin besøkelsestid, og sikre at vanlige folk kan skaffe seg en elbil også i 2023.

NAF har tidligere advart mot en slik økning, og sier at resultatet blir en avgiftsspiral på alle nye biler. Bakgrunnen for dette er at Stortinget tidligere har sagt at elbilen skal være konkurransedyktig, og dermed er løsningen å skru opp avgiftene på andre typer biler i samme slengen.

– Regjeringen gjør gamle feil om igjen. Å innføre kjøpsavgifter på elbil gjør alle biler dyrere, og at nybilsalget går ned. Det er på sikt ikke bra for verken miljø eller trafikksikkerhet, sier han.

Registreringsavgiften på brukte elbiler vil om regjeringens forslag blir vedtatt ligge på samme nivå som fossile personbiler. Det vil altså bli dyrere å omregistrere brukte elbiler.

– Full omregistreringsavgift gir dyrere brukte elbiler. Folk flest kjøper bruktbil, og nå kommer det altså en avgift i et allerede brennhett elbil-bruktmarked, sier Skjøstad.

På toppen av dette vil også regjeringen også fjerne fordelen med å kjøre elektrisk firmabil, og dette vil de gjøre ved å fjerne verdsettingsrabatten for elbiler som i dag er på 20 prosent.

Elbilbeskatningen blir dermed på nivå med andre firmabiler.

Høyere bompenger, lavere veibudsjetter

Men det er flere dårlige nyheter for bilistene.

Regjeringen vil nemlig utsette en rekke riksveiprosjekter, og unngår i samme slengen å levere på egne løfter om rassikringsmidler og fylkesveiløft.

Alt dette toppes av en varslet bompengerekord i 2023.

‒ I år blir det betalt inn 12,9 milliarder kroner i bompenger. Neste år åpnes det for å ta inn 16 milliarder kroner. Det er et tall vi aldri har sett før i bompengeinntekter, og vil bety at for mange vil bompengeregninga øke, sier Skjøstad.

Her foreslår regjeringen blant annet å øke grensen for hva elbilene betaler til 70 prosent av taksten. I dag betaler de 50 prosent.

‒ Elbilen får en rekke økte avgifter. Økte bompenger, mer moms og vektavgift på kjøp av nye biler viser at dette handler det om å ta inn mest mulig penger, ikke om omstilling av bilparken, sier Skjøstad.

Ingen lettelse på pumpeprisene

Det er heller ikke noe hjelp å få fra Ap og Sp når det kommer til de skyhøye pumpeprisene, som har økt voldsomt siden Russland invaderte Ukraina. Her kuttes veibruksavgiften, men CO2-avgiften økes. Dermed blir ifølge regjeringen effekten på pumpeprisene null, sier NAF.

‒ Det er ingen tegn til at energikrisa vil gi seg. Vi har etterlyst avgiftskutt og kontantstøtte til bileierne, som en viktig håndsrekning i en vanskelig situasjon. Her glipper regjeringen på en viktig sak for mange, spesielt i distriktene, sier Skjøstad.

NAF er heller ikke imponert av veisatstingen i statsbudsjettet, hvor investeringer utsettes og både Nye Veier og Statens vegvesen får strammere rammer fremover.

De trekker dog fram et lyspunkt, nemlig at regjeringen forsetter satsningen på å redusere ferjeprisene. Her går en stor del av midlene til fylkesveiferjene.

Men samlet sett er det foreslåtte statsbudsjettet deprimerende lesing for bilistene.

– Det er et kappløp om å gi elbilen flest mulig avgifter, i form av økte bompenger, økt årsavgift, full omregistreringsavgift på brukte elbiler, moms og kjøpsavgift, sier Skjøstad.

‒ Samtidig vil regjeringen at alle skal velge elbil innen 2025. Stortinget må nå tenke på folk flest når de starter forhandlingene.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter