Tollerne får nå muligheten til å teste førere de mistenker er ruspåvirket. (Ill.foto: Tolletaten)

Åpner for at tollerne tester for ruskjøring

Tirsdag stemte Stortinget på et forslag om Tolletaten skal få lov til å teste bilister for ruskjøring, og forslaget ble enstemmig vedtatt.


I forbindelse med at det ble framsatt et forslag som åpner for at Tolletaten kan teste bilister for ruspåvirket kjøring i statsråd i mars, understreket samferdselsminister Jon-Ivar Nygård at regjeringen ønsket mer kontroller rundt ruskjøringen.

– Det er i dag urovekkende mange bilister som kjører i rus på norske veier. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og for sine medtrafikanter. Vi ønsker å styrke kontrollen med ruskjøring, og vil nå gi også Tolletaten mulighet til å ta en alkotest av bilførere som blir stoppet i tollkontroll, sa Jon-Ivar Nygård den gang.

Tirsdag var forslaget oppe i Stortinget, og der ble det enstemmig vedtatt.

Organisasjonen MA - Rusfri Trafikk har arbeidet for dette i flere år, og jubler over lovendringen.

– Vi er svært glade for vedtaket, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

‒ Vi har stått på for dette i lang tid og det viser at regjeringen tar Nullvisjonen på alvor. Alkohol er blant enkeltfaktorene som øker risikoen for trafikkulykker mest. At tollerne kan bidra til å hindre dette, er et stort steg framover.

Det åpnes altså for at tollerne kan teste for ruspåvirket kjøring, men dette kun i forbindelse med ordinære tollkontroller. Det er fortsatt politiets jobb å gjennomføre egne ruskontroller på veiene.

– For det første kan det ha en forebyggende effekt å vite at tolletaten har mulighet til å ta rustester, sier Kristoffersen.

‒ Vi vet at oppdagelsesfare er et sterkt virkemiddel. For det andre vil det selvfølgelig også stanse flere farlige trafikanter på vei inn i Norge. Det er veldig positivt, fortsetter Kristoffersen.

Hun vet at rustesting ved grensene har effekt, for dette er nemlig noe svenske tollere har hatt anledning til siden 2008. Og her viser tall som MA - Rusfri Trafikk refererer til at de stopper rundt 300 kjørere i måneden, noe som gir et snitt på rundt 10 førere hver eneste dag.

‒ Dette er et viktig tiltak for å stanse mulige promillekjørere, uten at man må avvente til politi ankommer stedet, sier Kristoffersen.

‒ Det har lenge tydet på at det vil komme en lovendring som tillater dette, men vi har ikke kunnet juble før nå. Dette er en stor og viktig dag for trafikksikkerheten, avslutter Kristoffersen.

Lovendringen åpner for at tollerne kan ta alkotest og en foreløpig test av andre berusende eller bedøvende rusmidler når kjøretøyet er stoppet i en tollkontroll, og gir også tollerne anledning til å holde igjen førere med makt til politiet kommer om det foreligger mistanke om ruskjøring.

Tollerne får nå muligheten til å teste førere de mistenker er ruspåvirket. (Ill.foto: Tolletaten)

‒ Tolletaten har allerede en betydelig tilstedeværelse ved grensen og kompetanse til å kontrollere. Alt tilsier at det derfor er lurt at de også kan kontrollere ruskjøring, sa Nygård i mars.

‒ Dette vil styrke og effektivisere samfunnets innsats mot kjøring i ruspåvirket tilstand og ha en forebyggende effekt. Vi vet at kjøring i rus er en betydelig faktor i alvorlige trafikkulykker, en økt kontrollvirksomhet mener vi vil gi økt trafikksikkerhet og færre ulykker forårsaket av ruspåvirket kjøring.

Les også:

Les mer om:

Nyheter