Et eVTOL i Widerøs farger over Lofoten. Slik kan det bli i framtiden. (Fotos: Widerøe Zero)

Widerøe vil kjøpe 50 eVTOL-fly

Også flyindustrien skal over på nye og mer klimavennlige løsninger, og Widerøe har like godt tatt en av førerposisjonene i overgangen.


Norge viser som kjent vei både på land og vann når det kommer til nullutslipp, og da må vi jo også gjøre det i luften. Og Widerøe tar mer enn gjerne en stor del av dette ansvaret.

Allerede i 2019 innledet de et forskningsprosjekt sammen med giganten Rolls-Royce, og da tenker vi ikke på den delen som lager de mer luksuriøse bilene og som snart har klar sin første elbil i form av Spectre.

Nei, dette er RR som driver med luftfart, og mer eksakt Rolls-Royce Electrical Norway. Støttet av Innovasjon Norge kjørte de i gang et prosjekt som skulle legge til rette for elektriske kortbane-fly.

Men på kortbanenett er det ikke alltid man trenger vanlige fly, for også såkalte VTOL kan fungere godt ‒ spesielt der det er lite passasjerer. Og det beste er at VTOL kommer fram der vanlige fly må strekke våpen ‒ de plassene uten en vanlig flyplass.

VTOL står nemlig for Vertical Take-Off and Landing, og kan kalles helikopterfly ettersom de tar av og lander som et helikopter men flyr som et fly. Setter man en e foran VTOL får man elektriske helikopterfly, altså utslippsfrie fly.

Og nettopp forskning rundt eVTOL samt et 9-seters fly fikk Widerøe Zeros Pilot T-prosjekt tidligere i år forskningsmidler til, og her er målet at Widerøe Zero skal finne driftskonsepter. Og når gir de enda mer gass.

Widerøe har flere samarbeidspartnere, og en av disse er Eve Air Mobility (Eve). Dette er et datterselskap til den brasilianske flygiganten Embraer som ble opprettet i 2020, og nå utvider Widerøe Zero og Eve partnerskapet.

Det gjennom en intensjonsavtale som innebærer inntil 50 elektriske helikopterfly, noe som dermed markerer en milepæl i Widerøe Zeros arbeid mot en utslippsfri luftfart.

Widerøe Zero sier at det utvidede samarbeidet med Eve vil akselerere dette forskningsarbeidet, og se nærmere på hvorvidt et slikt konsept vil kunne egne seg for Norge.

De ser for seg slike eVTOL helikopterfly som knytter mindre øysamfunn sammen med de nærliggende byene, og kan være et effektivt alternativ sammenlignet med andre transportformer.

En annen ganske stor fordel er altså at slike helikopterfly ikke er like avhengig av mye infrastruktur som de større flyene. Og slike VTOL vil også kunne høyne sikkerheten og beredskapen på øyene og steder langt unna de litt større byene.

–  Vi ser fram til et enda tettere samarbeid med Eve i årene som kommer, sier Andreas Aks, administrerende direktør i Widerøe Zero AS.

– Denne typen helikopterfly vil være et godt tilleggsalternativ, spesielt til og fra mindre øysamfunn med begrenset transporttilbud.

Hva med å oppleve Lysefjorden i et stille helikopterfly?

Utviklingen av eVTOL har allerede foregått en stund, og Eve tror de at helikopterflyene kan være klare og sertifisert for passasjertrafikk allerede i 2027. Så framtiden rykker stadig nærmere, og snart har den forhåpentligvis også nådd de mest utilgjengelige stedene i Norge.

Men det er altså ikke alt Widerøe Zero fokuserer på.

De jobber også videre med å finne et egnet alternativ for nullutslippsfly, og planen er at disse skal operere på det norske kortbanenettet for moderselskapet Widerøe.

Når det gjelder den nye intensjonsavtalen med Eve inkluderer det også en service- og driftspakke, samt implementering av Eve’s Urban Air Traffic Management programvareløsning.

– Det utvidede partnerskapet bygger på en tidligere avtale signert mellom Eve og Widerøe Zero i 2021 på FNs klimakonferanse (COP26), som hadde som mål å utvikle Urban Air Mobility operasjoner i Skandinavia, sier Andre Stein, Co-CEO i Eve.

‒ Denne ekstra intensjonsavtalen forsterker vår forpliktelse til å introdusere bærekraftige, trygge og rimelige by-flyreiser til regionene. Sammen vil vi drive det grønne skiftet og legge grunnlaget for et mer tilgjengelig transportsystem for det skandinaviske samfunnet.

Les også:

Les mer om:

Nyheter