Vil åpne for flere lys på tohjulingene

Samferdselsdepartementet vil ha samme fleksible lysregler for moped og motorsykkel som bilene fikk i fjor høst.


Norges EØS-avtale gjør at vi må følge de lovene EU kommer
med, noe som av og til får noen uheldige utslag.

Dette gjaldt lysreglene for bilene, som begrenset lystyrken
til maksimalt 480 lux og antall ekstralys til fire lykter.  Dette er ikke optimalt i et land langt nord
med lang mørketid og dårlige lysforhold, og i fjor høst fikk Norge fritak for
denne.

Også Sverige har fritak fra denne EU-regelen.

Så fra og med 1. oktober i fjor har dermed bileierne kunnet
montere et fritt antall ekstra fjernlys på bilene, og det er ingen krav til
maksimal tillatt lysstyrke.

Nå vil samferdselsministeren også åpne opp for mer fleksible
lysregler for mopeder og motorsykler.

– Mange har ønsket et enklere lysregelverk for motorsykkel
for å gi bedre sikt og synlighet i trafikken. Vi har allerede gjort det enklere
å montere ekstralys på bil. Nå vil vi innføre tilsvarende endring for
motorsykkel og moped, sier Jon Georg Dale.

Vegdirektoratet har nå sendt et tilsvarende forslag som lysreglene
for bilene ut på høring, og endringsforslaget rundt fjernlysreglene for
motorsykkel og moped har høringsfrist 29. juni.

– Mange har etterlyst mer fleksible regler for ekstralys
også for motorsykler og moped. Da de nye lysreglene for bil trådte i kraft i
fjor, ba vi derfor Vegdirektoratet vurdere tilsvarende endringer for denne
gruppen, sier Dale.

Han ser ingen grunn til at det ikke åpnes for gode lys for de
motoriserte tohjulingene også.

– I Norge har vi lange perioder med mørketid, og enkelte
veistrekninger har lite eller ingen ekstern belysning. I tillegg er det mye
vilt i skogene som utgjør en trafikkfare. Endringen for bil ble gjort for å gi
mulighet for bedre sikt og økt sikkerhet under slike kjøreforhold. Moped- og
motorsyklister bør ha den samme muligheten til å montere ekstralys ved behov,
sier samferdselsministeren.

Les mer om:

Nyheter