Det kan være potensielt livsfarlig å bruke håndholdt mobil bak rattet, men mange gjør det likevel. (Foto: Trygg Trafikk)

Vi tekster, sover og er beruset bak rattet

En ny undersøkelse avdekker nå svært bekymringsfulle vaner bak rattet.


Til tross for at bilene blir stadig mer kollisjonssikre, og at de får stadig nytt utstyr som for eksempel nødbremser når det er i ferd med å bli en farlig situasjon, så går dødstallene på norske veier oppover. I fjor mistet 118 mennesker livet på norske veier, 38 flere enn året før.

Økningen har mest sannsynlig ikke noe med fartsgrensene å gjøre, for disse har vært de samme de seneste årene ‒ også da tallene gikk ned.

Så hva er det da?

Det er to ting som ekspertene har pekt som kan ha sammenheng med at nedgangen i trafikkdrepte har bråstoppet, og det er store berøringsskjermer i bilene og enda mer mobilbruk bak rattet grunnet sosiale medier.

Kort sagt har vi blitt mindre konsentrerte og fokuserte bak rattet, og ettersom en bil forflytter seg mange meter per sekund kan bare et lite øyeblikk med ukonsentrasjon få fatale følger.

En statistikk fra Statens vegvesen viser da også at i så mye som 1 av 3 dødsulykker har uoppmerksomhet vært en medvirkende faktor.

‒ Alvorlige trafikkulykker er fortsatt et enormt samfunnsproblem, og det er vi som sitter bak rattet som er nøkkelen til å forhindre de alvorligste ulykkene, påpeker Christoffer Solstad Steen, pressesjef i Trygg Trafikk.

Og da er det ekstra nedslående å se resultatene fra Volvo Cars og Trygg Trafikks befolkningsundersøkelser, som har som mål å avdekke atferden til norske sjåfører. Rapporten ser nærmere på ulike kilder til distraksjon og uoppmerksomhet bak rattet.

Denne viser at 1 av 4 menn har kjørt bil etter å ha drukket alkohol, og mer enn hver 3. nordmann har brukt håndholdt mobiltelefon under kjøring.

‒ Det er trist og urovekkende at det fortsatt er altfor mange som både ruser seg eller bruker håndholdt mobiltelefon mens de kjører, sier Steen.

I rapporten svarer 35 prosent av førerne i en av undersøkelsene at de har brukt håndholdt mobiltelefon under kjøring. Men det spørs om alle de spurte har vært helt ærlige, for rapporten viser også at hele 8 av 10 sjåfører sier de har observert andre som har brukt håndholdt mobil under kjøring.

– Det er en kjent sak at det å be folk om å rapportere på egen atferd kan gi ulike utslag. Vi frykter at de reelle tallene på mobilbruk kan være høyere enn 35 prosent, og at så mange sier de har sett andre gjøre det, kan være en indikator på dette, sier Erik Trosby, kommunikasjonssjef i Volvo Cars Norge.

Ikke overraskende er mobilbruk under kjøring høyere blant de yngre enn de eldre. Rett i underkant av halvparten av de under 40 år sier de har brukt håndholdt mobil under kjøring, og mens 19 prosent av hele befolkningen innrømmer å ha sendt SMS under kjøring ‒ er det henholdsvis 36 og 32 prosent i gruppene for 18-29 og 30-39 år.

Myndighetene har strammet voldsomt til bøtesatsene på bruk av håndholdt elektronisk utstyr bak rattet, og det koster nå 9.700 kroner for å bli tatt for håndholdt mobilbruk samt at du får tre pikker på førerkortet.

Det kan være potensielt livsfarlig å bruke håndholdt mobil bak rattet, men mange gjør det likevel. (Foto: Trygg Trafikk)

Men enda verre er det om man blir tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Her varierer straffen fra sak til sak, men normalt gir en promille mellom 0,2 og 0,5 en bot som tilsvarer en halvannen månedslønn. Boten kan altså bli mange titalls tusen kroner.

Det ser ikke ut til å skremme alle, for i undersøkelsen innrømmer 1 av 4 menn at de har kjørt bil etter å ha drukket alkohol. 13 prosent svarer at de har kjørt bil etter å ha inntatt rusmidler eller legemidler med varseltrekant.

Til slutt sier 4 av 10 menn at de har holdt på å sovne under bilkjøring, mens 13 prosent av mennene sier de faktisk har sovnet bak rattet.

– At så mange menn oppgir å ha drukket alkohol, inntatt rusmidler eller vært stuptrøtte under kjøring, er illevarslende. Det kan virke som mange ikke forstår viktigheten av å være konsentrert og til stede når man sitter bak rattet, sier Trosby hos Volvo.

Undersøkelsen avdekker også at mange sjåfører lar sin egen sinnstilstand påvirke konsentrasjonen bak rattet. Nesten halvparten svarer at de har vært i en sinnstilstand (stresset, sint, lei seg eller liknende) som har påvirket konsentrasjonen når de har kjørt bil.

– Det er interessant at så mange oppgir at de lar seg påvirke av eget følelsesliv når de kjører bil. Det vitner om at distraksjoner også kan komme innenfra og ikke bare fra eksterne kilder, sier Trosby.

Les også:

Les mer om:

Nyheter