Toyota og Tesla i krangel med Ford

Et nytt foreslått elbil-incentiv i USA skaper nå full splid mellom bilprodusentene.


Å innføre incentiver som treffer bredt nok er ikke enkelt, noe Norge var et godt eksempel på.

Her skulle forbrukerne stimuleres til å gå over til elbiler ved å slippe en rekke avgifter, men problemet var at mange av fordelene og elbilenes rekkevidde gjorde dette til et by-incentiv.

Så mens mange i de større byene kjøpte seg en ny elbil til dels sponset av skattebetalerne, var ikke dette aktuelt for flertallet ute i distriktene.

Nå som elbilene har blitt langt mer utbredt truer enkelte politikere med å kutte incentiver, og dermed kan vi få den situasjonen at i dét elbilene også blir aktuelle for de i utkanten fjernes fordelene.

Så vi får for all del håpe at politikerne nå ikke snyter folk i distriktene for litt rimeligere elbiler, noe det altså er en fare for.

Over den store dammen har de også hatt elbil-incentiver en god stund nå (2010), uten at det har satt fyr på det elektriske salget. Det skyldes til dels at nybilene generelt har lavere avgifter enn i Norge, og at elbilene med sine store batteripakker er dyrere å produsere og dermed får en høyere startpris.

Der har myndighetene prøvd å stimulere elbilsalget ved å gi et toppavdrag på 7.500 dollar for de rene elbilene, mens de fleste elektrifiserte bilene er kvalifisert for fradrag på enten 3.000 eller 5.000 dollar.

Men myndighetene har også satt et øvre tak for hvert merke, og etter at bilmerkene har solgt 200.000 elbiler som får kreditten fjernes incentivet. Tesla passerte dette antallet allerede i 2018, så her er det full pris som gjelder. Det samme gjelder elbiler fra GM, mens alle andre merker ligger foreløpig under kutt-grensen.

Nå foreslår demokratene et nytt system for incentiver, og dette er dårlig nytt både for Tesla og de utenlandske produsentene. For her skal nemlig de amerikanske merkene prioriteres, og du rynker kanskje litt på nesa ‒ for Tesla er jo åpenbart amerikansk.

Vel, forslaget sier at incentivene skal rettes mot de elbilene som er laget av fabrikker som er organisert i United Auto Workers (UAW), en amerikansk fagorganisasjon.

Verken Tesla eller de utenlandske bilprodusentene er tilknyttet UAW, så dermed glipper incentivene. Det gjør de ikke for de tre store amerikanske, Ford, GM og Stellantis.

En slik forskjellsbehandling skal både Toyota og Tesla ha seg frabedt, og Toyota har sendt et brev til kongressen hvor de skriver at planen diskriminerer nesten halvparten av alle amerikanere som jobber i bilindustrien.

Tesla-sjef Elon Musk har også rykket ut på Twitter:

Musk skriver at Ford lager deres elbil i Mexico, og lurer altså på hvordan dette skal være en fordel for amerikanske skattebetalere.

Det er riktig at Ford Mustang Mach-E produseres i Mexico, men de to neste som kommer skal settes sammen i USA, Ford F-150 Lightning og E-Transit.

Honda blir også skadelidende med det nye forslaget, og har sagt at elbil-incentivet «diskriminerer elbiler laget av hardtarbeidende amerikanske bilarbeidere kun basert på om de tilhører en fagforening».

Stellantis, som blant annet eier Chrysler, Dodge, Jeep og Ram, mener at det nye forslaget vil føre til at det blir laget flere rimelige elbiler, og at dette kommer forbrukerne til gode.

Det nye incentivet foreslår å øke fradraget for UAW-bygde elbiler til 12.500 dollar som inkluderer et fradrag på 500 dollar for amerikansklagde batterier, mens grensen på 7.500 dollar vil bestå for alle andre.

Det foreslås også å fjerne taket på 200.000 biler, slik at GM igjen blir tilgjengelig for kreditten.

Men altså ikke Tesla, det amerikanske elbilmerket som har klart flest elbiler på de hjemlige veiene.

Les også:

Les mer om:

Nyheter