Syklistene hadde forkjørsrett i et kryss som skapte stor frustrasjon har lastebilsjåførene. (Foto/Ill.: Statens vegvesen)

Syklistene fikk forkjørsrett ‒ det ble for farlig

I iveren etter å brøyte vei for syklistene i Oslo har disse fått forkjørsrett på enkelte strekninger, men det skaper potensielle farlige situasjoner.


Oslo er en av hovedstedene i verden som egner seg dårligst for sykkel. For det første er det en masse bakker rundt hele byen, men det kan heldigvis elsyklene bøte på. Men det er et annet ganske stort problem med å helårs-sykle i hovedstaden.

Vinteren er nemlig både kald og ofte ganske snøfull med vanskelige kjøreforhold spesielt for de på to smale hjul, og på enkelte strekninger som nå er tilrettelagt sykling kan man knapt se en eneste syklist på vinteren. Det stopper dog ikke bystyret.

De kjører videre i kampen mot bilene, inkludert elbilene, og fjerner både kjørerett for bilene i gater og ikke minst parkeringsplasser i hopetall. Denne fjerningen fortsetter med full styrke både i år og til neste år, selvsagt til stor frustrasjon for beboere med biler som blir fullstendig overkjørt.

Et ledd i Oslos sykkelrevolusjon er å gi syklistene forkjørsrett, noe de har fått på sykkelruta langs Frognerstranda mot Oslofjorden. Ja, det er denne ruten som er kjent som Tour de Finans, for her kommer syklistene ofte susende forbi i hasardiøse hastigheter på vei til kontoret på Aker Brygge.

Syklistene har fått forkjørsrett der bilveier krysser sykkelruta, så her er det tut og kjør for de på to hjul. Bilistene må altså være veldig oppmerksomme, men det er en gruppe som er ekstra oppgitte ‒ de som kjører lastebiler.

Norges Lastebileier-forbund (NLF) har varslet Statens vegvesen om følgende problem ved den nye rundkjøringa ved Color Line-brygga på Filipstad: Syklistene kommer i lastebilenes blindsone når lastebilene ble stående stille og vente ved vikepliktlinja ved rundkjøringa.

Dette kan føre til trafikkfarlige situasjoner, og i verste fall ulykker.

Vegvesenet har tatt varslet på alvor.

– I slutten av forrige uke var vi med NLF på testkjøring i rundkjøringa, og fikk bekreftet at løsningen med forkjørsrett for syklistene kan gi farlige situasjoner, sier seksjonsleder Øystein Tandberg i Statens vegvesen.

Sykkelveiens forkjørsrett er allerede malt i en rødfarge over krysset, men nå fjerner Vegvesenet både malingen i sykkelbanen og skiltet som viser dette.

Her er en illustrasjon av krysset med og uten maling på underlaget:

Vegvesenet forklarer at på sykkelruta langs E18 Frognerstranda er det i snitt 5.000 syklister i døgnet. Det gjør sitt til at tungbilsjåførene sliter med å finne luker i sykkelstrømmen for å krysse sykkelveien, og at det alltid vil være fare for at nye syklister kommer inn i blindsonen.

Tandberg sier at tiltaket med forkjørsrett for syklistene ble planlagt og gjennomført i henhold til Vegvesenets vegnormaler og regelverk, men at problemet med lastebilers store blindsone når de står stille tett ved sykkelveien ikke var belyst. Det gikk altså litt for fort i svingene.

De legger til at syklistene får bedre framkommelighet på resten av Frognerstranda.

Statens vegvesen sier at de legger til rette for at flere skal gå og sykle for å dempe veksten i bilbruken, særlig i byene. Derfor har de gjennomført tiltak som gir syklistene langs E18 på Frognerstranda bedre framkommelighet, og på den måten skal det bli enklere å velge sykkel framfor bil til og fra jobb, forklarer de.

Det er også gjort flere mindre tiltak på strekningen for å forbedre fremkommeligheten for syklistene.

– Vi har fått flere positive tilbakemeldinger fra syklistene, og må si oss godt fornøyd med arbeidet som er gjort for øvrig på strekningen, sier Øystein Tandberg i Statens vegvesen.

Les også:

Les mer om:

Nyheter