Antall elektriske sparkesykler som kan leies i Oslo er redusert fra 20.000 til 8.000. (Foto: Henriette Busterud, Statens vegvesen)

Stor nedgang i antall sparkesykler-skader

Etter at til og med legevakta ropte varsko etter en flom av skader grunnet elektriske sparkesykler, kom det tiltak som åpenbart har fungert.


Legevakta spesielt i Oslo har i utgangspunkt nok å gjøre, men da hovedstaden ble overflommet av elektriske sparkesykler som kunne leies vokste køen betraktelig.

Bare i 2021 ble det registrert 1.878 personer skadet på elsparkesykkel i Oslo, noe som i snitt gir 5 skader hver eneste dag. Dette inkluderer også vinteren, hvor bruken av elsparkesykler naturligvis faller kraftig.

Så noe måtte åpenbart gjøres, og gjennom flere tiltak klarte myndighetene å stanse denne utviklingen nesten like brått som den hadde oppstått. I 2022 var antall skader redusert til 673, viser tall fra Oslo skadelegevakt. Det er en nedgang på 64 prosent.

‒ Regelendringene som er gjort de siste par årene, har fungert. Det er vi veldig glade for. Det lover også godt for vår- og sommersesongen i år, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for Trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Det er spesielt skadetilfellene om sommeren som har gått kraftig ned, fra mai til august ‒ perioden med størst bruk av elsparkesykler ‒ ble antall skader redusert med 74 prosent fra 2021 til 2022.

Ranes sier at i juni og juli 2021 behandlet Oslo skadelegevakt i gjennomsnitt 14 elsparkesykkelskader hver eneste dag, mens snittet for samme periode i 2022 var på tre skader.

Det er flere grunner til den positive utviklingen, forklarer Vegvesenet.

I juni 2021 vedtok Stortinget en ny lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Denne loven gjorde det mulig for kommunene å regulere utleievirksomheten i sin kommune.

I hovedstaden ble det besluttet å mer enn halvere antall utleie-elsparkesykler, i tillegg til at det ble innført nattestenging fra klokken 23 til 05 på utleievirksomheten.

Fra statlig hold ble det bestemt at den alminnelige promillegrensen på 0,2 også skal gjelde også for kjøring med små elektriske kjøretøy.

I tillegg ble det satt en nedre aldersgrense på 12 år for å kjøre elsparkesykkel, og for barn under 15 år er det påbudt å bruke hjelm.

Fra og med 2023 er det også krav om ansvarsforsikring for disse kjøretøyene som inkluderer private elektriske sparkesykler.

‒ Jeg tror ikke vi har sett enden på denne utviklinga. Vi må være forberedt på at vi kan få andre former for mikromobilitet i framtida. Det fyller åpenbart et behov, understreker Guro Ranes.

Antall elektriske sparkesykler som kan leies i Oslo er redusert fra 20.000 til 8.000. (Foto: Henriette Busterud, Statens vegvesen)

Les også:

Les mer om:

Nyheter