Kontrollørene hos Vegvesenet vet hvilke biler de skal vinke inn, noe tallene fra 2022 viser. (Foto: Hedda Vikan Seljeseth, Statens vegvesen)

Stoppet 45.000, over halvparten hadde feil og mangler

Godt over halvparten av alle de lette kjøretøyene som Statens vegvesen kontrollerte i 2022 fikk bruksforbud og mangellapper eller gebyr.


Kontrollørene fra Statens vegvesen hvilte ikke på jobben i fjor, for totalt stanset de 45.772 lette kjøretøy i kontroller langs veiene. Det betyr 125 biler hver eneste dag året rundt.

Og det er kanskje ikke så rart. For det er åpenbart mange lette kjøretøy ute på norske veier som ikke har alt i orden, for av disse drøyt 45.000 bilene hadde 27.628 noen feil eller mangler.

Noen hadde litt mer alvorlig enn andre, og 7.404 biler fikk bruksforbud samt at 897 førere ble anmeldt for grove feil og mangler.

– Når de fleste av de vi stopper får en reaksjon, viser det hvor målrettet kontrollene våre er, sier avdelingsdirektør Kjetil Wigdel i Statens vegvesen.

‒ Å luke ut flest mulig av de kjøretøyene som ikke bør være på veien er målet vårt. Vi konsentrerer oss om de som har feil eller mangler. Dette gjør at de som har alt i orden får kjøre videre uten å bli stoppet og sparer dermed tid.

Det enkle er ofte det vanskeligste, viser kontrollene av de lette kjøretøyene. For det er ofte enkle ting som at bilen eller hengeren har for mye vekt, lasten er ikke forsvarlig sikret eller det er feil med lys.

En annen gjenganger er slitte dekk uten tillatt mønsterdybde, noe kontrollørene er ekstra oppmerksom på.

‒ Det er viktig å huske at både bilen og tilhengeren har en maksimal vekt som er tillatt. De nye elbilene er tunge i utgangspunktet, og kan dermed ikke ha så mye last, påpeker Wigdel.

‒ Også tilhengere har en maksimal tillat vekt. Det er derfor lurt å sjekke vognkortet for å se at du faktisk kan kjøre den tilhengeren med førerkortet ditt.

Vegvesenet understreker at det viktig at du sikrer lasten, for faller denne av i fart kan det fort gå ordentlig galt. De påpeker også at bilistene må sjekke lysene på både bil og tilhenger, spesielt nå som vi er i vinterhalvåret med snø og mørke.

Og her er det en utfordring ‒ de kalde LED-lysene som har funnet veien både til bil og henger.

‒ Siden LED-lys ikke avgir varme, smelter heller ikke snøen som legger seg over. Det kan da oppstå farlige situasjoner i trafikken, da bilistene som kommer bakfra kan ha problemer med å se bilen foran. Skal du kjøre langt er det lurt å ta noen pauser underveis for å sørge for at lys på både bil og tilhenger er synlig for andre trafikanter, sier Wigdel.

Statens vegvesen vinket altså inn 45.772 lette kjøretøy i fjor, men det er faktisk langt flere som faktisk er kontrollert. Også muligens du ‒ uten at du kanskje er klar over det.

– Skiltskannere bidrar til mer effektive kontroller og at trafikantene kommer raskere fram. Våre skiltskannere gjør det mulig å kontrollere biler i løpet av et mikrosekund, sier Wigdel.

‒ På så kort tid får vi selvsagt ikke gjennomført en fullstendig kontroll av bilen, men vi sjekker blant annet om den er EU-godkjent og dermed har det mest trafikksikre i orden, at bilen er forsikret, ikke har utestående mangellapper og ikke er meldt stjålet.

I tillegg er kontrollørene selvsagt også på plass langs veien og foretar fysiske kontroller, og her sjekker de ting som dekk, vekt, feilsikring av last, lysutrustning, vognkort og førerkort.

Kontrollørene hos Vegvesenet vet hvilke biler de skal vinke inn, noe tallene fra 2022 viser. (Foto: Hedda Vikan Seljeseth, Statens vegvesen)

Les også:

Les mer om:

Nyheter