Flom, ras og stengte veier kan også føre til et redusert elbilsalg. (Foto: NAF)

Stengte veier gir rekkeviddeangst

Ras og flom har ført til en rekke stengte veier, og bilistene får nok en gang føle på rekkeviddeangsten.


Ekstremværet som har skylt over store deler av Norge har gjort enorme skader, både på bygninger, kjøretøy, landskap og infrastruktur.

Statens vegvesen har også hatt sitt å stri med, for når de enorme vannmassene har funnet seg nye veier har det ført til et lite mareritt for veistrukturen.

Og det er dessverre slik at mange av hovedforbindelsene i Sør-Norge er stengt, noe som selvsagt skaper stor frustrasjon hos bilistene ‒ som må finne alternative og ofte lange omveier.

Torsdag var det faktisk over 100 stengte veier, de fleste fylkesveier, og det inkluderte også noen ganske viktige strekninger.

Torsdag ettermiddag var disse hovedveiene stengt:

  • E6 mellom Dombås og Oppdal
  • E6 mellom Nord-Fron og Sør-Fron
  • Rv 7 mellom Hønefoss og Geilo
  • E16 i Bagn
  • Rv 15 Ottadalen
  • E134 mellom Mjøndalen og Hokksund

Og det er dårlig nytt for elbilistene, for mange frykter nemlig at ras og uventede omkjøringer gjør at de går tom for strøm. Veldig mange faktisk, for 7 av 10 svarer dette i en undersøkelse gjennomført av Norstat for NAF tilbake i januar.

‒ Med store deler av veinettet ute av spill etter ekstremværet, kan rekkeviddeangst få ny betydning. At så mange er bekymret er overraskende høyt, og bør få myndighetene til å reagere, sier Ingunn Handagard hos NAF.

70 prosent bekymrer seg altså for å gå tom for strøm, og kanskje ikke helt overraskende er det flere som ikke har elbil i dag som svarer dette enn de som faktisk kjører elbil. Men det er faktisk ikke så veldig stor forskjell, for 61 prosent av de som kjører elbil føler også på denne rekkeviddeangsten.

‒ Disse tallene viser at folks frykt for ras og skred også kan påvirke bilvalget. Akkurat nå, med oppryddingen etter Hans i full sving, kan frykt for nye ras og skred føre til bekymring for flere, sier NAFs pressesjef.

NAF har flere ganger etterlyst mer satsting på ras- og skredsikring av utsatte veier.

‒ Når regjeringen har et mål om at alle nye biler skal være elbiler innen utgangen av 2025, så bør ras- og skredsikring langs veiene komme høyere opp på dagsorden enn det er i dag. Folks frykt for uventede omkjøringer kan åpenbart være et hinder for at folk velger elbil, sier Handagard.

Flom, ras og stengte veier kan også føre til et redusert elbilsalg. (Foto: NAF)

Dette kan altså bli et klimaspørsmål, og et som den nye Nasjonal Transportplan (NTP) som legges fram til våren må ta høyde for.  

‒ I neste NTP bør ras og skred vies en mye større oppmerksomhet enn det vi ser i dag, påpeker Handagard.

I undersøkelsen kommer det fram at frykten for å gå tom for strøm når det er omkjøringer er noe større i distriktene enn i de mest sentrale strøkene, og det er også ute i distriktene at elbilandelen er lavest.

‒ Selv om salget av nye elbiler i distriktene nå er høyere enn landssnittet, har distriktene lenge ligget etter på elbilsalget, sier Handagard.

‒ I distriktskommunene er elbilandelen på under 10 prosent av bilparken, mens i de største byene er mer enn hver tredje bil på veiene en elbil.

Dette ble bilistene spurt om i januar.

«Hvor enig er du i følgende påstand: Jeg er redd for å gå tom for strøm om veien blir stengt pga. ulykke/ras og jeg må kjøre en omvei».

Kilde: NAFs elbilmonitor januar 2023. Antall respondenter er 1.855.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter