Skal bygge flere veier med potensielt 110 km/t-grense

Regjeringen åpner nå for bygging av smalere firefelts-veier, og det betyr at en lang rekke veiprosjekter kan ende opp med fartsgrenser på 110 km/t.


Nye Veier ser etter nye og mer kostnadseffektive måter å bygge vei på, og kom i februar opp med et forslag for en ny type firefelts motorvei.

‒ Nye Veier har jobbet aktivt for en ny veistandard, som gjør oss i stand til å bygge ut norske veier enda smartere. Både i forhold til trafikantnytte og øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjekt. Det gir oss mer fleksibilitet og samfunnet mer vei for hver investert krone, forklarer Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Forslaget innebærer en bedre plattutnyttelse av den totale bredden, og denne kan i enkelte tilfeller gå fra dagens 23 meter og helt ned til 19 meter med den nye standarden. Skulderbredden på dagens firefelts er over 2,75 meter, mens den nye standarden åpner for veiskuldre helt ned til 1,5 meter.

Dette åpner for at det også blir økonomisk forsvarlig å bygge veier som i dag har mellom 6.000 og 12.000 kjøretøy i døgnet. Slike er i dag bygd som vekslende to- og trefeltsvei.

‒Vi er opptatt av å lytte til fagfolk, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

‒ Derfor følger vi anbefalingen til Statens vegvesen om å innføre muligheter for å bygge smal firefelts vei. Det gir større fleksibilitet i utbygningen av norske veier, og kan øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i flere prosjekt. På den måten får vi mer igjen for fellesskapets penger.

Firefelts-veier kommer med en rekke fordeler, som bedre trafikkflyt, raskere hastigheter og ikke minst forbedret sikkerhet.

Det åpnes også opp for at de nye motorveiene som skal takle opp mot 12.000 kjøretøy daglig kan få en fartsgrense på 110 km/t, i likhet med de bredere firefelts-veiene.

Når det gjelder veier som har en trafikkbelastning på 12.000 til 20.000 kjøretøy i døgnet åpnes det også for å bygge disse smalere og mer tilpasset trafikkgrunnlaget. Disse veien kan ha bredde mellom 20 og 23 meter, og skulderbredde mellom 2 og 2,75 meter.

En ny standard åpner altså for enda flere veier med fire kjørefelt.

‒ Denne fleksibiliteten vil kunne ha en god effekt også i forhold til arealbeslag og klimaavtrykk, i tillegg til lavere anleggskostnader. Samtidig som vi opprettholder nytten i form av firefelts vei. Vi kan således realisere mer trafikksikker vei for pengene, sier Aanesland hos Nye Veier.

Det er allerede mange prosjekter under planlegging som peker seg ut som aktuelle for den nye standarden, inkludert E39 Mandal-Ålgård, E18 Dørdal-Tvedestrand, E6 Roterud-Øyer, E6 Ulsberg-Melhus og E6 Kvithammar-Åsen.

‒ For disse veiene kan den samfunnsøkonomiske lønnsomheten øke som følge av muligheten til å bygge smal firefelt vei, påpeker samferdselsminister Knut Aril Hareide.

Les også:

Les mer om:

Nyheter