Det skal tas inn enda mer penger i bommene til neste år. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Regjeringen mener NAF bommer med tallene

Bom for bomtallene? NAF sammenligner 23 milliarder til neste år med årets anslag på 15 milliarder i bominntekter, noe samferdselsministeren mener blir helt feil.


Det virker ikke som at politikerne har noen som helst øvre grense på hva bilistene kan betale i bompenger, selv ikke i en såkalt dyrtid.

Årets prognose er 15,2 milliarder kroner, men det er lagt til rette for at bompengeselskapene stiller til disposisjon 22,9 milliarder kroner for diverse finansiering til neste år.

‒ Flere kan måtte betale mer i bompenger neste år. Vi vet at det er mange nå som sliter med økningene, og vi er sterkt kritiske til at en så stor andel av veiinvesteringene og bypakkene lempes over på bilistene, sa Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, i forbindelse med statsbudsjettet.

De to tallene er riktige, men det er ifølge Samferdselsdepartementet er vesentlig forskjell som gjør at man ikke kan sette dem opp mot hverandre.

– Nivået på bompenger som landets bilister skal betale er et tema som debatteres ofte. Den debatten ønsker vi selvsagt velkommen, men det er viktig at den tar utgangspunkt i riktige og sammenliknbare tall, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

‒ Etter at regjeringen 6. oktober la fram forslag til statsbudsjett for 2024, kan det se ut som NAF – som er en viktig organisasjon for mange av landets bilister – har benyttet feil tall i sin kommunikasjon om hvor stor bompengebelastningen blir i 2024. For oss er det viktig å klargjøre hva som er riktig, slik at debatten og oppslagene i mediene kommer inn på et riktig spor.

Departementet forklarer hvordan bompengefordelingen fungerer.

De sier at når det bygges veier med delvis bompengefinansiering, tar bompengeselskapene opp lån og stiller penger til disposisjon for prosjekter som er under bygging – slik at byggingen kan gjennomføres.

Videre sier de at dette er midler til utbygging, og ikke penger bilister skal betale i bompenger nå. Bomstasjoner settes opp – og innkrevingen starter – først etter at veiene er åpnet, som kan være lenge til, forklarer de videre.

Det betyr altså at det er bilistene som skal ta regningen, men at det ikke nødvendigvis skjer i løpet av et år. Forskjellen her er altså inntekter og penger til disposisjon.

I statsbudsjettet for 2024 legger regjeringen legger til rette at bompengeselskapene stiller 22,9 milliarder kroner til disposisjon for finansiering av pågående utbygging av veiprosjekter og andre ting som er vedtatt utbygget. Men det betyr ikke at de skal kreve inn den summen i 2024.

– For å beskrive endring i bompengebelastningen for bilistene fra 2023 til 2024, ser det se ut til at NAF har benyttet summen på 22,9 milliarder kroner og trukket fra prognosen for innbetalte bompenger fra bilistene i 2023, som er på 15,2 milliarder kroner, sier samferdselsministeren.

‒ Det blir altså ikke riktig, da de to summene beskriver to ulike fenomener.

Samferdselsdepartementet forklarer at prognosen for 2023 er at det blir 20,5 milliarder kroner som stilles til disposisjon fra bompengeselskapene, og det er dette beløpet man må bruke for å sammenlikne med anslaget på 22,9 milliarder kroner for 2024.

Så ja, det er fortsatt en ganske stor oppgang på flere milliarder, og ikke minst er det en enorm regning som til slutt havner hos bilistene.

Det skal tas inn enda mer penger i bommene til neste år. (Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen)

Les også:

Les mer om:

Nyheter