Enova dropper støtten til biogasskjøretøy, og Geir A. Mo er rasende. (Foto: Elisabeth Nodland/André Kjernsli, NLF)

Rasende etter at støtten til biogasskjøretøy forsvinner

Enova meldte i går at de faser ut støtteordningen for innkjøp av både elvarebiler og biogasskjøretøyer, og sjefen for Norges Lastebileier-Forbund trodde knapt det han leste.


Hver 2. varebil som nå førstegangs-registreres er helelektrisk, og Enova mener dette er et bevis for at støtten til slike varebiler som også er billigere i drift ikke lenger trengs i det norske markedet.

‒ Nå er det naturlig at den videre utviklingen drives frem i det kommersielle markedet basert på konkurranse, hjulpet frem av det nye kravet fra 1. januar om nullutslipp for offentlige anskaffelser, sier Marie Tranaas Skjærvik, leder for landtransport i Enova.

Men på samme tid faser Enova også ut støtten til biogasskjøretøy, og sier at de heller vil prioritere områder hvor man kan forvente en større teknologiutvikling.

‒ Enova skal støtte de som går foran. Nå har vi støttet både biogassproduksjon, fyllestasjoner og biogasskjøretøy i en årrekke, sier Skjærvik.

‒ Kjøretøyteknologien er moden og kjøretøyene er godt introdusert i markedet. De største barrierene for økt konkurransekraft for biogasskjøretøy finner vi i andre ledd av verdikjeden for biogass. Tiden er derfor inne for å avslutte støtten til kjøretøyene. Samtidig viderefører Enova støtten til innovative løsninger for biogassproduksjon, legger hun til.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sier det har snakket med Enova, og ifølge forbundet begrunner de avgjørelsen med at de ikke ser den samme utviklingen på biogass som de har gjort på elbiler.

NLF-sjefen er for å si det forsiktig svært lite imponert.

‒ Beslutningen om å fase ut disse støtteordningene er komplett uforståelig, og det virker som Enova er mer opptatt av finanspolitikk i stedet for klimapolitikk, freser NLF-direktør Geir A. Mo.

‒ Vi er langt fra målene om utslippskutt – og i stedet for å fremme incitamenter som vil bidra til økte kutt, kutter de i de få ordningene som finnes.  Vi legger uten videre til grunn at beslutningen er forankret i regjeringen, noe som setter regjeringens politikk i et underlig lys, fortsetter den tidligere Frp-politikeren.

NLF sier at dette er det andre kuttet rettet mot biogasskjøretøy, etter at Enova i fjor rundet av ordningen med støtte til utbygging av biogass-fyllestasjoner.

‒ Nå kutter de støtten til investeringer i biogassbiler og sier det samme. Og det etter en vinter der salgstallene har tatt seg noe opp.  Resultatene frykter vi blir økte utslipp – ikke lavere, understreker Mo.

Lastebil-sjefen mener næringslivet trenger forutsigbarhet. 

– De trenger å vite at de kan investere i grønt utstyr og at infrastrukturen er på plass. Gang på gang får vi løfter om det. Og gang på gang brytes løftene, sier direktøren. 

‒ Vi er forferdelig skuffet og konstaterer at de som ønsker et grønt skifte i transportnæringen nok en gang har fått seg et skudd for baugen, sier Mo, og legger til at det tryggeste i mange år framover trolig blir å velge en dieseldrevet lastebil. 

NLF peker på at regjeringen har vedtatt et mål om at 50 prosent av nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2030, men det er foreløpig lite som tilsier at de skal nå dette målet. Kun 5 prosent av lastebilene som ble registrert i 2022 var gassbiler, og NLF viser til tall fra SSB som viser at andelen gassbiler var på 1,19 prosent av den totale lastebilparken. 

– For at grønne alternativer skal være et reelt alternativ er vi helt avhengige av at subsidiene fortsetter. Selv om biogassbiler er et godt stykke på vei til å bli teknologisk modne, er de ikke konkurransedyktige. Vi er fortsatt langt fra mål, og vi kan ikke gi oss halvveis før mållinjen, sier Geir A. Mo.

Enova er eid av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via klima- og energifondet samt et lite kostnadspåslag på strømregningen. Mo sier at politikerne også har et ansvar for at bransjen skal nå de målene som er satt. 

– Når myndighetene stiller strenge krav til utslippskutt, da må de også bidra til at vi når dem. Det ansvaret kan ikke ligge på transportnæringen alene, sier Mo.

‒ Vi har lenge vært helt først i utskiftning til bedre teknologi med lavere utslipp. Men dersom myndighetene ikke er villige til å betale for de økte transportkostnadene det medfører, eller bidrar med subsidier til å kjøpe de utslippsfrie bilene, så har ikke næringslivet råd til å omstille seg, avslutter en svært skuffet Geir A. Mo.

Enova dropper støtten til biogasskjøretøy, og Geir A. Mo er rasende. (Foto: Elisabeth Nodland/André Kjernsli, NLF)

Les også:

Les mer om:

Nyheter