Over halvparten av dødsulykkene i juli var med MC

Ni personer mistet livet på norske veier i juli, og dermed har trafikken i de to store sommermånedene krevd 18 menneskeliv.


Norske myndigheter og organisasjoner har som mål at ingen skal miste livet i trafikken, men utviklingen tyder på at det kan bli vanskelig å nå. Så langt i år har 60 personer mistet livet i trafikken, en økning på fire fra samme periode i fjor.

Økningen var da også prosentvis stor i juli, hvor ni personer mistet livet ‒ tre flere enn juli 2019, melder Trygg Trafikk.

Fem av de som mistet livet i forrige måned var MC-førere, og totalt har 15 personer mistet livet i forbindelse med ulykker på motorsykler i 2020. Og dette har også bidratt til at singelulykker topper den tragiske statistikken med dødsulykker, og mer enn 60 prosent av de omkomne i juni og juli har vært eneulykker.

‒ Utforkjøringer preges ofte av altfor høy fart. De enkleste rådene er å holde farta nede på et forsvarlig nivå og at man er nøye med å bruke sikkerhetsbelte. Sørg for at dekkene dine er gode med tilstrekkelig mønsterdybde og riktig lufttrykk. I tillegg må du unngå all form for distraksjon. Hold fokus på veien, oppfordrer senior kommunikasjonsrådgiver Christoffer Solstad Steen.

Norge er fortsatt det mest trafikksikre landet, men nedgangen i antall dødsulykker har stoppet opp etter at det ble satt en ny rekord i 2017 med 106 omkomne. Både i 2018 og 2019 mistet 108 mennesker livet i trafikken, og etter årets første sju måneder i 2020 er tendensen at vi ikke kommer til å se en reduksjon av dette.

Sett over en 10-årsperiode viser tallene at de aller fleste regionene har hatt en nedgang i dødsulykker, med to unntak. I Oslo har fire personer omkommet så langt i år, og 11 personer i Vestfold-Telemark. Dette er det høyeste antallet for begge fylker siden 2010.

‒ Generelt har vi heldigvis registrert færre omkomne i trafikken over tid. I år ser vi likevel en økning i to av våre fylker, og det er vanskelig å peke på en konkret grunn for akkurat det. Vi registrerer at nesten halvparten har omkommet på MC. Dette er en veldig utsatt gruppe i trafikken, og hvis ulykken først har skjedd, skal det lite til før det kan bli veldig alvorlige skader, sier Solstad Steen.

Trygg Trafikk ser en positiv utvikling blant kvinner og eldre, som har en nedgang i antall omkomne så langt i år. 10 kvinner har omkommet i trafikken i år, mot 13 i samme periode i fjor.

‒ Dette er det laveste antallet omkomne kvinner i nyere tid, så det er en positiv utvikling. Den samme utviklingen ser vi blant de over 65 år hvor 12 personer i denne aldersgruppa har mistet livet mot 16 personer i fjor. Dette er også det laveste antallet omkomne i denne gruppen på mange år, sier Solstad Steen.

Av de ni som mistet livet i juli var det fire kvinner og fem menn. En person omkom i Møre og Romsdal og i Nordland, i Oslo og Viken var det to dødsfall i juli-trafikken, mens Innlandet topper den mørke statistikken med tre omkomne, melder Statens vegvesen.

Totalt i juni og juli var 11 av 18 omkomne MC-førere, hvorav sju mistet livet i forbindelse med utforkjøringer. To av dødsulykkene var møteulykker, som ifølge Vegvesenet oppsto i forbindelse med at motorsykkelen gjennomførte forbikjøringer.

Snittalderen på de omkomne var også relativt høy, ni av de 11 omkomne på motorsykkel var aldersgruppa 40-59 år.

— Dette er svært urovekkende tall, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Vegvesenets ulykkesanalysegruppe skal analysere samtlige ulykker, slik at de kan kartlegge årsaker og eventuelle sammenhenger.

‒ Det er for tidlig å si noe om hva denne økningen skyldes, eller om det vi ser er en trend, sier Ranes, som understreker at det er viktig for Vegvesenet å fortsette det gode samarbeidet med interesseorganisasjonene til motorsyklistene.

Norge har i likhet med Sverige og Danmark ikke fått noen spesiell koronaeffekt når det kommer til dødsulykker på veiene, slik mange av de andre europeiske landene har hatt. Ferske tall viser at viser for eksempel en 36 prosent nedgang i trafikkdrepte i Europa under «lockdown»-måneden april, men de skandinaviske landene skiller seg ut.

‒ Det syns ikke å være noe endring som kan tilskrives korona-viruset, sier Ranes.

Slik har utvikling vært i antall omkomne på norske veier de sju første månedene av årene:

  • 2014: 93
  • 2015: 62
  • 2016: 84
  • 2017: 55
  • 2018: 55
  • 2019: 56
  • 2020: 60

Les også:

Les mer om:

Nyheter Motorsykkel