Over halvparten av bilene kontrollert hadde feil eller mangler

Vegvesenet har gitt nærmere 20.000 bilister reaksjoner i løpet av årets 10 første måneder.


For en tid tilbake fikk Statens vegvesen et nytt kraftig våpen i sitt arsenal ‒ en skiltskanner. Dette er et kamera som kan lese av bilens skilt, og deretter blir registreringsnumrene automatisk sjekket opp mot databaser. Og disse er effektive. Veldig effektive.

‒ Skiltskannerne våre gjør det mulig å kontrollere biler i løpet av et mikrosekund, forklarer avdelingsdirektør Kjetil Wigdel i Statens vegvesen.

‒ Vi får selvsagt ikke gjennomført en fullstendig kontroll av bilen på så kort tid, men det vi sjekker er blant annet om den er EU-godkjent og dermed har det mest trafikksikre i orden, at bilen er forsikret, ikke har utestående mangellapper og ikke er meldt stjålet.

Mange biler blir altså kontrollert uten at de blir fysisk stoppet, men mange blir også tatt inn til slike kontroller. Vegvesenet sier at de i løpet av årets 10 første måneder hadde stoppet 32.890 personbiler og varebiler i kontroller langs veien, og svært mange hadde langt fra alt i orden.

For 5.742 av disse fikk rett og slett bruksforbud, 925 ble anmeldt for grove feil og mangler, mens i alt 19.925 fikk mangellapper eller gebyr. Godt over halvparten altså.

‒ Når de fleste av de vi stopper får en reaksjon, viser det hvor målrettet kontrollene våre er, sier Wigdel.

‒ Målet vårt er å luke ut flest mulig av de bilene som ikke bør være på veien. De som har alt i orden skal i hovedsak få passere. Det er ingen tvil om at skiltskannere har gjort oss mer treffsikre i så måte.

Skiltskannerne er utstyrt med en teknologi som kalles Automatic Number Plate Recognition (ANPR) som leser av registreringsnumrene på alle kjøretøy som passerer automatisk. Om en bil har en begjæring av noe slag, lyser det rødt hos kontrollørene, og kjøretøyet blir vinket inn for kontroll.

‒ Dette gjør at de som har alt i orden får kjøre videre uten heft, mens vi kan konsentrere oss om de som har feil eller mangler. Det er effektivt for oss og alle de som følger regelverket slipper å stoppe for kontroll og sparer dermed tid, sier Wigdel.

Men selv om disse er svært effektive og dermed også et tidsbesparende verktøy, har ikke Vegvesenet noen planer om å avvikle den fysiske kontrollen.

‒ Vi vil fortsatt gjennomføre stikkprøvekontroller og vinke inn de som har åpenbare mangler, som for eksempel feil på lys. Men vi vil fortsette med å utvikle ANPR og andre teknologiske hjelpemidler, slik at vi kan få enda mer trafikksikkerhet for pengene og sikre bedre fremkommelighet i årene som kommer, sier avdelingsdirektøren.

ANPR-teknologi ble første gang testet ut i Norge i 2008, og siden har systemet blitt kontinuerlig utviklet.

Ved utgangen av 2021 vil Statens vegvesen ha fastmonterte skiltskannere på 16 kontrollstasjoner og 52 mobile skannere som kan settes opp hvor som helst langs veien.

Så det lønner seg å ha ting i orden. Det har mer enn 20.000 bilister erfart bare i år.

Les også:

Les mer om:

Nyheter