Du må fortsatt ha bombrikke for å få rabatter i bompengeringene. (Foto: Fremtind Service/Bil24)

Obs: Må ha brikke for bompenge-rabatt

Flere har en såkalt timesregel i bomringene, men skal du fortsatt få rabatt for passeringene må bilen være utstyrt med bombrikke.


I mai kom det en ganske stor nyhet som fløy litt forbi, for regjeringen var ikke spesielt forøyd med forskjellsbehandlingen av kjøretøy knyttet til timesregelen i bomringene.

Flere har nemlig innført en slik, og det betyr at kun den første registrerte passeringen skal belastes trafikanten innenfor en tidsperiode ‒ uavhengig av takst.

Og her kommer forskjellsbehandlingen inn. For å få denne fordelen har det nemlig vært krav om elektronisk brikke og brukeravtale, men det har ikke imponert samferdselsministeren.

– Mange mener at kravet om brikke og brukeravtale for å nyte godt av en timesregel, er urimelig og urettferdig – og det er jeg enig i, sa Jon-Ivar Nygård i mai.

‒ Derfor vil vi innføre en mer rettferdig ordning. Statens vegvesen skal også følge med på utviklingen fremover, inkludert å se på konsekvensene av praksisen med at utsteder kan kreve et månedsgebyr for betalingsbrikke i stedet for depositum, kredittvurderinger av de som ønsker brikke samt stans av brukeravtalen ved betalingsmislighold.

Rent praktisk betyr det at passeringen registreres via skiltavlesing, akkurat som det gjøres i de mer automatiserte parkeringshusene.

Nå er det klart at flere fjerner kravet avtale og bombrikke, men endringen gjelder altså kun når det kommer til timesregelen.

Så bilistene må fortsatt ha gyldig AutoPass-avtale og bombrikke for å få rabatt og andre fordeler, understreker Fremtind Service, Norges største bompengeinnkrever med mer enn 1,3 millioner norske bilister som kunder.

De forklarer at alle lette kjøretøy som person- og varebiler med AutoPass-avtale og bombrikke får en rabatt på 20 prosent på bompasseringer og bilistene får i tillegg 10 prosent rabatt på ferjer. For kundene til Fremtind Service utgjorde denne rabatten i snitt mer enn 1.200 kroner i 2022, så her er det penger å spare.

Og enda mer for elbilistene. For elbiler må i de aller fleste bomstasjonene betale samme pris som en dieselbil hvis AutoPass-avtalen og bombrikken mangler, opplyser Fremtind.

Videre sier de at en AutoPass-avtale også er nødvendig for å få fordelen kalt månedstak. Dette betyr at et kjøretøy ikke belastes for mer enn et maksimalt antall passeringer i løpet av en måned.

Fremtind Service viser til at bilene i for eksempel Ålesund belastes for maksimalt 60 betalende passeringer i måneden, mens makstallet i Tromsø er på 80 passeringer. Kjører man flere ganger gjennom bomringen enn dette blir man altså ikke belastet ytterligere.

Men det er altså om man har en avtale og bombrikke.

Du må fortsatt ha bombrikke for å få rabatter i bompengeringene. (Foto: Fremtind Service/Bil24)

Les også:

 

 

 

Les mer om:

Nyheter Forbruker