HjemNyheterNå skal trafikkbøtene økes

Nå skal trafikkbøtene økes

Det foreslås en kraftig økning i bøtesatsen for å bruke mobil bak rattet, men også de andre bøtene skal øke. Se oversikt.

Magasinet Motor skriver at regjeringen nå foreslår å øke boten for bruk av håndholdt mobiltelefon bak rattet med hele 49 prosent, fra 5.000 kroner til 7.450 kroner.

- Annonse -

Siden 2000 har det vært ulovlig å bruke mobilen som en håndholdt enhet mens man kjører. Men med stadig bedre og flere smartmobiler har problemet bare økt, og tilbake i 2019 ble det også innført prikkbelastning for de som ble tatt for dette.

I 2020 forsøket myndighetene å dempe dette med en tredobling av bøtesatsen, fra 1.700 kroner til dagens 5.000 kroner.

I et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet slås det nå fast at mobilbruk bak rattet er et utbredt problem, og at det er ble gitt 180.472 forenklede forelegg på grunn av dette i perioden 2006-2016.

Videre står det at ifølge Skatteetaten ble det i 2019 og 2020 skrevet ut henholdsvis 18.491 og 20.480 slike forelegg, og i et forsøk på å dempe denne ulovlige bruken er en økning i bøtesatsen et særlig aktuelt tiltak.

- Annonse -

«Etter departementet syn vil en bot på kr 7.450 kr reflektere bedre alvorlighetsgraden av regelbruddet sett opp mot andre trafikkovertredelser omfattet av forskriften. Bøtesatsen for ulovlig mobilbruk under kjøring foreslås derfor hevet til 7.450 kr» står det i notatet.

Dette vil også gi mer penger inn i statskassen.

«Justis- og beredskapsdepartementet har beregnet at en økning av satsen for forenklet forelegg for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring fra 5.000 til 7.450 kr vil gi en årlig merinntekt til staten på ca. 48 mill. kr», står det i notatet.

Mobilbruk bak rattet er mer utbredt blant de yngre sjåførene, noe blant annet en undersøkelse fra Frende Forsikring i fjor avdekte. Denne viste følgende prosentandel av mobilbruk bak rattet:

  • 18-29 år: 67 prosent
  • 30-39 år: 66 prosent
  • 40-49 år: 59 prosent
  • 50-59 år: 38 prosent
  • 60+: 15 prosent
- Annonse -

(Kilde: Frendeundersøkesen)

Regjeringen vil også øke de andre trafikkbøtene.

I høringsnotatet skrives det at totalt ble det skrevet ut rundt 220.000 slike forelegg i 2020. En generell prisjustering av bøtesatsene vil gi en årlig inntektsøkning på rundt 27 millioner kroner, mener de som har skrevet høringsnotatet.

Her er de nye foreslåtte bøtesatsene, og med noen få unntak øker de aller fleste bøtene.

1. bryte fartsgrenser

– når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er

a) til og med 5 km/t kr 850,-

b) til og med 10 km/t kr 2.300,-

c) til og med 15 km/t kr 4.150,-

d) til og med 20 km/t kr 6.000,-

e) til og med 25 km/t kr 9.300,-

– når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

j) til og med 5 km/t kr 850.-

k) til og med 10 km/t kr 2.300,-

l) til og med 15 km/t kr 3.700,-

m) til og med 20 km/t kr 5.150,-

n) til og med 25 km/t kr 7.000,-

o) til og med 30 km/t kr 9.300,-

p) til og med 35 km/t kr 11.150,-

– når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

q) 36 km/t til og med 40 km/t kr 11.600,-

2. kjøring med motorvogn

a) i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, unntatt lys med rød farge på tolyssignal brukt ved bomstasjon, kai eller annet område, skiltforskriften § 23 og § 24: kr 7.450,-

b) med for kort avstand til forankjørende, jf. trafikkreglene § 5 nr. 3: kr 7.450,-

3. kjøring med motorvogn i strid med trafikkskiltene

302 Innkjøring forbudt: kr 6.000,-

306.0, 306.1 og 306.3-5 Trafikkforbud: kr 6.000,-

330 Svingforbud: kr 6.000,-

332 Vendingsforbud: kr 6.000,-

402 Påbudt kjøreretning: kr 6.000,-

404 Påbudt kjørefelt: kr 6.000,-

406 Påbudt rundkjøring: kr 6.000,-

506 Tungtrafikkfelt: kr 6.000,-

508 Kollektivfelt, trafikkreglene § 5: kr 6.000,-

509 Sambruksfelt, trafikkreglene § 5: kr 6,000,-

526 Envegskjøring: kr 6.000,-

548 Gågate: kr 6.000,-

4. kjøring med motorvogn

a) i sperreområde, begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer, skiltforskriften § 22 trafikkskilt 1014 og § 21 nr. 4: kr 4.550,-

b) på fortau, sykkelfelt (skilt 521), gangveg (skilt 518), sykkelveg (skilt 520) og gang- og sykkelveg (skilt 522), trafikkreglene § 4: kr 4.550,-

c) i strid med bestemmelsene om feltvalg ved svinging, trafikkreglene § 6: kr 4.550,-

d) på eller over gul eller hvit sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken hvit linje, skiltforskriften § 22 og § 21 nr. 4: kr 4.550,-

5. trafikkreglene § 12, ulovlig forbikjøring med motorvogn

a) til høyre: kr 7.450,-

b) like foran eller i vegkryss, eller hvor sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte: kr 7.450,-

c) foran gangfelt: kr 7.450,-

d) ved ikke å ha forvisset seg om at

1) den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring : kr 7.450,-

2) ingen bakenforliggende har begynt å kjøre forbi ham: kr 7.450,-

e) i strid med trafikkskiltene

334 Forbikjøringsforbud: kr 7.450,-

335 Forbikjøringsforbud for lastebil: kr 7.450,-

6. fører av motorvogn som ikke har overholdt vikeplikt

a) i henhold til trafikkskilt 202 Vikeplikt og 204 Stopp: kr 7.450,-

b) overfor trafikk fra høyre, trafikkreglene § 7: kr 7.450,-

c) overfor gående i gangfelt, trafikkreglene § 9: kr 7.450,-

d) ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignede område, trafikkreglene: kr 7.450,-

§ 7,

e) overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging, trafikkreglene § 7: kr 7.450,-

f) i henhold til § 3 i forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller § 3 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel: kr 7.450,-

7. kjøring med motorvogn

a) uten å gi påbudt tegn, trafikkreglene § 14 og § 7 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel: kr 2.800,-

b) uten å ha påbudt lys tent, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel: kr 2.800,-

c) med lys som blir brukt på feilaktig måte, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel: kr 2.800,-

d) uten å ha tilstrekkelig utsyn, forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3: kr 2.800,-

e) der det er feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys, vegtrafikkloven § 23: kr 2.800,-

8. kjøring med motorsykkel (herunder moped) hvor det er foretatt endring som øker den maksimale hastighet eller ytelse som motorsykkelen er registrert for, vegtrafikkloven § 23 jf. § 13: kr 6.000,-

9. vegtrafikkloven § 23, kjøring med kjøretøy

a) under 3, 5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker: kr 2.800,-

b) 3,5 tonn eller mer tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker: kr 5.750,-

10. trafikkreglene § 4, kjøring med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller med moped på motorveg eller motortrafikkveg: kr 1.850,-

11. kjøring med sykkel

a) uten å ha foreskrevne lykter montert eller tent, trafikkreglene § 15 og forskrift om krav til sykkel § 5: kr 1.350,-

b) i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, skiltforskriften § 24: kr 1.350,-

c) i strid med skilt:

302 Innkjøring forbudt: kr 1.350,-

306.0 Forbudt for alle kjøretøy: kr 1.350,-

306.6 Forbudt for syklende: kr 1.350,-

306.8 Forbudt for syklende og gående: kr 1.350,-

306.10 Forbudt for små elektriske kjøretøy: kr 1.350,-

380 Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy: kr 1.350,-

d) på motorveg og motortrafikkveg, trafikkreglene § 4: kr 1.350,-

12. overtredelse av bestemmelser gitt med hjemmel i vegtrafikkloven § 23b: kr 7.450,-

13. unnlatt sikring av passasjerer under 15 år, jf. vegtrafikkloven § 23a, jf. forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn: kr 2.500,-

§ 2. Fellesbot: kr 20.200,-

Les også:

- Annonse -

Flere nyheter

Hva irriterer oss mest i trafikken? (Foto: Bil24)

Dette irriterer oss mest i trafikken

Frende har sjekket hva som irriterer mest når vi kjører bil, og en gammel slager troner fortsatt på toppen. De...
Det store indiske Mahindra-merket skal få MEB-komponenter fra Volkswagen. (Foto: Mahindra)

MEB skal gjøre Indias luft renere

Volkswagen-gruppen har signert en avtale med Indias største kjøretøyprodusent, Mahindra, om bruk av MEB-komponenter for kommende elbiler. For å illustrere...
Nå er interessen for brukte elbiler på Finn rekordhøy, og slike biler tar også klart kortest tid å selge. (Fotos: Finn.no)

Nå søker vi etter brukte elbiler

Endelig er ordet «elbil» inne på topplisten over populære søkeord hos Finn.no. Mens det i stor grad handler om elbiler...
BMW har oppdatert 3-serien, og det inkluderer både sedan- og touring-utgaven. (Fotos: BMW)

BMW med oppdatert 3-serie

Tyskerne har gitt den viktige 3-serien en aldri så liten oppdatering. For ganske nøyaktig 47 år siden skjedde det noe...
Stadig flere blir tatt for å kjøre i ruspåvirket tilstand. (Ill: Bil24)

30 blir tatt i ruskjøring ‒ hver dag

Trenden er bekymringsfull ‒ stadig flere blir tatt for ruskjøring. MA – Rusfri Trafikk er bekymret etter å ha sett...
Toyota skal nå fokusere på infrastruktur for hydrogenbilene her i Europa, slik som Mirai. (Fotos: Toyota)

Toyota vil bygge europeisk hydrogen-infrastruktur

Bilgiganten slår seg sammen med Air Liquide og Caetano Bus i et forsøk på å bygge infrastruktur for hydrogendrevne...
Cadillac Lyriq befinner seg nå i soloppgangen, og er snart på plass i USA. (Fotos: Cadillac)

Cadillac Lyriq har fått rekkevidde og pris

Muligens inspirert av den ekstreme interessen rundt Ford F-150 Lightning, har Cadillac trykket på gasspedalen såpass mye at Lyriq...
Rolls-Royce har gitt Phantom en midtlivs-oppdatering. (Fotos: RR)

Phantom ‒ ånden kjører videre

Rolls-Royce har gitt Phantom en ansiktsløfting, uten at de har endret altfor mye på generasjonen som kom i 2017. Vi...
For første gang har en robot lakkert et avanserte kunstverk på en bil. (Foto: ABB)

For første gang har en robot lakkert bilkunst

En robot lakkerte kunstverk på bare en halv time. Se bilder og video. Det er ABB Robotics som kan fortelle...
Renault trekker seg nå ut av Russland. (Foto: Renault)

Renault selger sin store Russland-virksomhet

45.000 ansatte i Russland får nye arbeidsgivere. Det franske Renault-konsernet gikk faktisk mot strømmen da Putin fant ut at han...
Bilia kjøper opp den norske Jaguar Land Rover-forhandleren Insignia. (Fotos: Bilia)

Oslo-forhandleren som ledet an I-Pace-salget er solgt

Bilia har kjøpt opp Jaguar Land Rover-forhandleren Insignia. Insignia, forhandler av Jaguar, Land Rover og ikoniske Morgan, levde et ganske...
Nio har åpnet det første servicesenteret i Norge. (Fotos: Nio)

Nio åpnet sitt første servicesenter

Ny norsk milepæl for merket som også tilbyr mobil service. Vi har blitt vant til at nye kinesiske bilmerker med...
Dette er en fullstendig selvkjørende Hyundai Ioniq 5. (Fotos: Hyundai)

Hyundai Ioniq 5 blir robotaxi

Mange drømmer kanskje om å sette seg bak rattet til prisvinnende Ioniq 5, men neste år kommer det faktisk...
Dette er Cher’s 1966 Ford Mustang som ble solgt for 643.000 kroner i 2016. Det var 56 prosent mer enn hva en vanlig Mustang av denne typen gikk for den gang. (Fotos: Hagerty)

Hva koster egentlig bilene eid av kjendiser?

Hva har prinsesse Diana, Paul Newman, Tupac, Carroll Shelby og paven til felles? Vel, de er alle på hver...
BMW Norge kan nyte solnedgangen, for de har nemlig svært så fornøyde kunder. (Fotos: BMW)

BMW med de mest fornøyde norske bilkundene

BI har offentliggjort Norsk Kundebarometer 2022, og den viser at BMW har de mest fornøyde kundene av bilmerkene. Handelshøyskolen BI...

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst legg inn din kommentar!
Vennligst skriv navnet ditt her