- Annonse -
HjemNyheterNå skal trafikkbøtene økes

Nå skal trafikkbøtene økes

Det foreslås en kraftig økning i bøtesatsen for å bruke mobil bak rattet, men også de andre bøtene skal øke. Se oversikt.

Magasinet Motor skriver at regjeringen nå foreslår å øke boten for bruk av håndholdt mobiltelefon bak rattet med hele 49 prosent, fra 5.000 kroner til 7.450 kroner.

- Annonse -

Siden 2000 har det vært ulovlig å bruke mobilen som en håndholdt enhet mens man kjører. Men med stadig bedre og flere smartmobiler har problemet bare økt, og tilbake i 2019 ble det også innført prikkbelastning for de som ble tatt for dette.

I 2020 forsøket myndighetene å dempe dette med en tredobling av bøtesatsen, fra 1.700 kroner til dagens 5.000 kroner.

I et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet slås det nå fast at mobilbruk bak rattet er et utbredt problem, og at det er ble gitt 180.472 forenklede forelegg på grunn av dette i perioden 2006-2016.

Videre står det at ifølge Skatteetaten ble det i 2019 og 2020 skrevet ut henholdsvis 18.491 og 20.480 slike forelegg, og i et forsøk på å dempe denne ulovlige bruken er en økning i bøtesatsen et særlig aktuelt tiltak.

- Annonse -

«Etter departementet syn vil en bot på kr 7.450 kr reflektere bedre alvorlighetsgraden av regelbruddet sett opp mot andre trafikkovertredelser omfattet av forskriften. Bøtesatsen for ulovlig mobilbruk under kjøring foreslås derfor hevet til 7.450 kr» står det i notatet.

Dette vil også gi mer penger inn i statskassen.

«Justis- og beredskapsdepartementet har beregnet at en økning av satsen for forenklet forelegg for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring fra 5.000 til 7.450 kr vil gi en årlig merinntekt til staten på ca. 48 mill. kr», står det i notatet.

Mobilbruk bak rattet er mer utbredt blant de yngre sjåførene, noe blant annet en undersøkelse fra Frende Forsikring i fjor avdekte. Denne viste følgende prosentandel av mobilbruk bak rattet:

  • 18-29 år: 67 prosent
  • 30-39 år: 66 prosent
  • 40-49 år: 59 prosent
  • 50-59 år: 38 prosent
  • 60+: 15 prosent
- Annonse -

(Kilde: Frendeundersøkesen)

Regjeringen vil også øke de andre trafikkbøtene.

I høringsnotatet skrives det at totalt ble det skrevet ut rundt 220.000 slike forelegg i 2020. En generell prisjustering av bøtesatsene vil gi en årlig inntektsøkning på rundt 27 millioner kroner, mener de som har skrevet høringsnotatet.

Her er de nye foreslåtte bøtesatsene, og med noen få unntak øker de aller fleste bøtene.

1. bryte fartsgrenser

– når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er

a) til og med 5 km/t kr 850,-

b) til og med 10 km/t kr 2.300,-

c) til og med 15 km/t kr 4.150,-

d) til og med 20 km/t kr 6.000,-

e) til og med 25 km/t kr 9.300,-

– når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

j) til og med 5 km/t kr 850.-

k) til og med 10 km/t kr 2.300,-

l) til og med 15 km/t kr 3.700,-

m) til og med 20 km/t kr 5.150,-

n) til og med 25 km/t kr 7.000,-

o) til og med 30 km/t kr 9.300,-

p) til og med 35 km/t kr 11.150,-

– når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

q) 36 km/t til og med 40 km/t kr 11.600,-

2. kjøring med motorvogn

a) i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, unntatt lys med rød farge på tolyssignal brukt ved bomstasjon, kai eller annet område, skiltforskriften § 23 og § 24: kr 7.450,-

b) med for kort avstand til forankjørende, jf. trafikkreglene § 5 nr. 3: kr 7.450,-

3. kjøring med motorvogn i strid med trafikkskiltene

302 Innkjøring forbudt: kr 6.000,-

306.0, 306.1 og 306.3-5 Trafikkforbud: kr 6.000,-

330 Svingforbud: kr 6.000,-

332 Vendingsforbud: kr 6.000,-

402 Påbudt kjøreretning: kr 6.000,-

404 Påbudt kjørefelt: kr 6.000,-

406 Påbudt rundkjøring: kr 6.000,-

506 Tungtrafikkfelt: kr 6.000,-

508 Kollektivfelt, trafikkreglene § 5: kr 6.000,-

509 Sambruksfelt, trafikkreglene § 5: kr 6,000,-

526 Envegskjøring: kr 6.000,-

548 Gågate: kr 6.000,-

4. kjøring med motorvogn

a) i sperreområde, begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer, skiltforskriften § 22 trafikkskilt 1014 og § 21 nr. 4: kr 4.550,-

b) på fortau, sykkelfelt (skilt 521), gangveg (skilt 518), sykkelveg (skilt 520) og gang- og sykkelveg (skilt 522), trafikkreglene § 4: kr 4.550,-

c) i strid med bestemmelsene om feltvalg ved svinging, trafikkreglene § 6: kr 4.550,-

d) på eller over gul eller hvit sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken hvit linje, skiltforskriften § 22 og § 21 nr. 4: kr 4.550,-

5. trafikkreglene § 12, ulovlig forbikjøring med motorvogn

a) til høyre: kr 7.450,-

b) like foran eller i vegkryss, eller hvor sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte: kr 7.450,-

c) foran gangfelt: kr 7.450,-

d) ved ikke å ha forvisset seg om at

1) den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring : kr 7.450,-

2) ingen bakenforliggende har begynt å kjøre forbi ham: kr 7.450,-

e) i strid med trafikkskiltene

334 Forbikjøringsforbud: kr 7.450,-

335 Forbikjøringsforbud for lastebil: kr 7.450,-

6. fører av motorvogn som ikke har overholdt vikeplikt

a) i henhold til trafikkskilt 202 Vikeplikt og 204 Stopp: kr 7.450,-

b) overfor trafikk fra høyre, trafikkreglene § 7: kr 7.450,-

c) overfor gående i gangfelt, trafikkreglene § 9: kr 7.450,-

d) ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignede område, trafikkreglene: kr 7.450,-

§ 7,

e) overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging, trafikkreglene § 7: kr 7.450,-

f) i henhold til § 3 i forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller § 3 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel: kr 7.450,-

7. kjøring med motorvogn

a) uten å gi påbudt tegn, trafikkreglene § 14 og § 7 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel: kr 2.800,-

b) uten å ha påbudt lys tent, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel: kr 2.800,-

c) med lys som blir brukt på feilaktig måte, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel: kr 2.800,-

d) uten å ha tilstrekkelig utsyn, forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3: kr 2.800,-

e) der det er feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys, vegtrafikkloven § 23: kr 2.800,-

8. kjøring med motorsykkel (herunder moped) hvor det er foretatt endring som øker den maksimale hastighet eller ytelse som motorsykkelen er registrert for, vegtrafikkloven § 23 jf. § 13: kr 6.000,-

9. vegtrafikkloven § 23, kjøring med kjøretøy

a) under 3, 5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker: kr 2.800,-

b) 3,5 tonn eller mer tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker: kr 5.750,-

10. trafikkreglene § 4, kjøring med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller med moped på motorveg eller motortrafikkveg: kr 1.850,-

11. kjøring med sykkel

a) uten å ha foreskrevne lykter montert eller tent, trafikkreglene § 15 og forskrift om krav til sykkel § 5: kr 1.350,-

b) i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, skiltforskriften § 24: kr 1.350,-

c) i strid med skilt:

302 Innkjøring forbudt: kr 1.350,-

306.0 Forbudt for alle kjøretøy: kr 1.350,-

306.6 Forbudt for syklende: kr 1.350,-

306.8 Forbudt for syklende og gående: kr 1.350,-

306.10 Forbudt for små elektriske kjøretøy: kr 1.350,-

380 Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy: kr 1.350,-

d) på motorveg og motortrafikkveg, trafikkreglene § 4: kr 1.350,-

12. overtredelse av bestemmelser gitt med hjemmel i vegtrafikkloven § 23b: kr 7.450,-

13. unnlatt sikring av passasjerer under 15 år, jf. vegtrafikkloven § 23a, jf. forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn: kr 2.500,-

§ 2. Fellesbot: kr 20.200,-

Les også:

- Annonse -

Flere nyheter

Det er 160 år siden Adam Opel startet på eventyret som endte opp med dagens bilmerke. (Fotos: Opel)

Opel runder 160 år

Det tyske bilmerket ble grunnlagt selv mange år før de første automobilene var på plass. Ingen vet egentlig hvor gammel...
Volkswagen viser fram en fullstendig selvkjørende bil, Gen.Travel. (Fotos: Volkswagen)

Volkswagen viser en fullstendig selvkjørende bil

Det snakkes om nivå 3 og 4 på den selvkjørende skalaen, men de bilene som kan kjøre av seg...
Renault 5 Turbo 3E er født til å drifte ‒ og hylle de gamle videospillene. (Fotos: Renault)

Elbilen R5 Turbo 3E er født til å drifte

Så hvordan skal man hylle Renault 5 Turbo når R5 nå runder 50 år? Hva med en elektrisk showbil...
Drivstoffprisene har nå befunnet seg over 20 kroner literen over et halvt år. (Fotos: NAF)

Stadig sterkere krav om støtte til drivstoff

Plukker vi bort de største byområdene så er det nå et flertall som forlanger støtte til bensin og diesel. Det...
Nikola kan endelig vise fra den europeiske lastebilen med det norske navnet Tre. (Fotos: Iveco)

Nikola endelig klar for Europa

Etter mye drama kan Nikola endelig annonseres den elektriske lastebilen kalt Tre, og ikke nok med det. Det er...
Nissan har endelig klar den helelektriske Nissan Townstar, en bil som nylig ble nummer tre i kåringen av årets varebil. (Fotos: Nissan)

Nissans nye elvarebil er her

Nissan har en viktig trippel gående som inkluderer en ny elbil, en ny elvarebil og en ny X-Trail. De som...
Volvos kommende elektriske SUV, EX90, kommer med nye sikkerhetsfunksjoner. (Fotos: Volvo)

Ny elbil fra Volvo med sikkerhet i sentrum

Volvo EX90 er fullstappet med sensorer og skal til og med skjønne hvordan føreren føler seg. Som du kan se...
Her er den nye generasjonen av Mitsubishi ASX. (Fotos: Mitsubishi)

Nye Mitsubishi ASX med premiere

Modellen som kom i 2010 blir ny, og denne gang ved hjelp av kommende Renault Captur. Men den er...
Falck bytter både drakt og navn. (Foto: Gjensidige)

Hjelp, Falcken bytter navn

Gjensidige er nye eier av Falcks veihjelpsselskaper i nordområdene, og nå får 600 biler ny drakt og nytt navn. Sent...
Disse to elektriske terrengbilene har over 1.000 hestekrefter. (Fotos: The China Box/Dongfeng Motors)

Hinter om elektrisk terrengbil med 1.000 hk

Dongfeng har vist fram et nytt merke kalt M Hero, og dette lukter det svidd av. Det er fire store...
Xpeng har vist fram sitt nye SUV-flaggskip G9, og det er en imponerende bil. (Fotos: Xpeng)

Imponerende flaggskip lansert ‒ og den er allerede på vei til Norge

Xpeng må sette en slags rekord for biler fra Kina. For den nye G9, lansert onsdag klokken 13 over...
Volkswagen ID. Buzz Cargo er kåret til årets internasjonale varebil for 2023, og Håkon Wirak kan juble. (Fotos: Volkswagen Nyttekjøretøy)

Nykommer ble årets varebil

Europeiske journalister har plukket ut årets varebil, og denne gang ble det en helelektrisk nykommer. For 31. gangen har prisen...
Den første Volta Zero har rullet ut av samlebåndet i Østerrike. (Fotos: Volta)

Første fabrikkslagede Volta Zero er her

Svenskene har et nytt bilmerke på plass, for endelig har den første bilen rullet ut av fabrikken i Østerrike. Det...
Maxus MIFA 9 vist fram første gang i fjor vinter nærmer seg nå Norge. (Fotos: Maxus)

Maxus med en diger og luksuriøs familiefrakter

Den aller første bilen fra Maxus bygget på den nye MIFA-plattformen. Maxus er på plass her i Norge med to...
En stor jammetest gjennomføres nå på Andøya, og denne er viktig også for bilindustrien. Her Nicolai Gerrard (Nkom) og Tomas Levin (Statens vegvesen). (Fotos: Duus Media/Nkom)

Viktig test for selvkjørende biler på Andøya

De selvkjørende bilene kommer, men først må noen utfordringer løses. Som jamming av satellitt-signaler, som slike biler er svært...

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst legg inn din kommentar!
Vennligst skriv navnet ditt her