Bompengeinntektene skal øke betraktelig til neste år. (Fotos: NAF)

Nå skal bilistene blø enda mer

Forslaget til statsbudsjettet som ble lagt fram fredag er lite hyggelig lesing for bilistene, for det byr på økte utgifter.


‒ Her får bilistene en avgiftssmell både på bompenger og drivstoff. Samtidig er det lite nytt på vei og vedlikehold, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet kjører på med nye avgifter, og det verste er kanskje utgiftene i bommene. For årets forventende rekord på 15,2 milliarder blir smadret til neste år.

Da er det ventet at bomselskapene raker inn vanvittige 22,9 milliarder kroner, ifølge NAF.

‒ Flere vil betale mer i bompenger neste år. Vi vet at det er mange nå som sliter med økningene, og vi er sterkt kritiske til at en så stor andel av veiinvesteringene og bypakkene lempes over på bilistene, sier Skjøstad.

Men det er langt fra alle de deprimerende nyhetene som regjeringen kommer med i statsbudsjettet.

Regjeringen foreslår å øke vektavgiften som ble innført i fjor og i stedet for å lempe på drivstoffutgiftene øker disse.

‒ Å skru opp avgiftene nå er det siste norske bilister trenger. For de som ikke har mulighet til å kutte bilbruken, er dette et uheldig signal. Her går regjeringen tilbake på egne løfter, sier Skjøstad. 

Men det er også et par lyspunkt.

Elbilavgiftene røres ikke, og de lemper også på trafikkforsikringsavgiften for å balansere opp økningen i drivstoffavgiften. Det betyr at trafikkforsikringen kun senkes for de fossile bilene, og her får faktisk elbilene en økning.

I år har det vært lik avgift for elbiler og fossilbiler, men i budsjettforslaget går altså elbilene forbi og elbileierene vil da betale 337 kroner mer enn bensin- og dieselbilistene. 

‒ Dette er helt feil vei å gå når det fremdeles er over to millioner bilister som skal gå over til elbil i årene som kommer, mener Skjøstad.

‒ Dette sammen med vektavgift og økte bompenger er nok et tegn på en snuoperasjon i elbilpolitikken, bort fra gulrot og over til pisk. Det advarer vi mot, fortsetter NAF-sjefen.

Automobilforbundet er heller ikke veldig imponert over satstingen på fylkesveiene, hvor forfallet nå nærmere seg 100 milliarder kroner. Heller ikke skredsikringen prioriteres nok, men NAF.

‒ Det betyr enda ett år der vi kan se forfallet på veiene øke. Dette har store konsekvenser for hverdagsreisen i distriktene, der mange frykter for sikkerheten på veiene på grunn av det dårlige vedlikeholdet, sier Skjøstad.

Samferdselsdepartementet mener overraskende ikke noe helt annet.

De sier at regjeringens samferdselspolitikk binder hele landet sammen.

‒ Samferdselsbudsjettet for 2024 er historisk høyt, og vi skal legge til rette for bedre framkommelighet i hele landet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

‒ Derfor er hovedprioriteringene våre et bedre flyrutetilbud, utbygging av riksveier og byvekst- og belønningsavtaler.

Regjeringen legger 91 milliarder kroner til samferdselsformål i 2024, noe som er en økning på 8 milliarder kroner og 9,7 prosent fra årets statsbudsjett.

– Å øke framkommeligheten og bedre sikkerheten ligg til grunn for regjeringens samferdselspolitikk, slik at folk og varer kommer raskt og trygt fram. I tillegg må framtidens transportsektor være klimavennlig, sier samferdselsministeren.

Les også:

Les mer om:

Nyheter