Nå kan Polestar 2-eiere sjekke karbonavtrykket til bilen

Polestar vil lede an når det kommer til åpenhet, og skal bruke blokkjede-teknologi for å vise kundene hvordan karbonavtrykket på bilene faktisk er.


Det evige spørsmålet i elbildiskusjonen er hvor klimavennlig de helelektriske bilene faktisk er. Alle er enige om at elbilene, iallfall drevet på norsk bærekraftig kraft, er godt for det lokale miljøet.

Men vi deler tross alt en hel klode, så for å få et riktig klimaregnskap må man også ta høyde for karbonavtrykket elbilene har under produksjonen. Og det er her krangelen oppstår, for det å produsere elbiler koster mer i klimautslipp enn en tradisjonell bil med forbrenningsmotor.

Grunnen er selvsagt det elektriske drivsystemet, og spesielt batteripakken som består av materialer som ofte er identifisert med risiko forbundet med både miljø og menneskerettigheter.

Polestar vil nå sette fokus både på klimaspørsmålet og menneskerettighetene ved å spore batteriproduksjonen gjennom såkalt blokkjede ‒ kalt blockchain på engelsk.

Flere bilprodusenter har allerede tatt i bruk blokkjede for blant annet å sikre seg at mineraler i for eksempel motorer og spesielt batteripakker er i henhold til deres standarder, for dette er materialer produsentene får fra eksterne leverandører.

Polestar tar dette et skritt videre, og åpner nå for at kundene selv kan sjekke informasjon om karbonavtrykk og risikomaterialer på selskapets nettsider og i Polestar Space. Dette blir mulig etter at det svenske merket har inngått en avtale med selskapet Circulor, og her blir det ifølge Polestar mulig å følge reisen til bilen gjennom selskapets Product Sustainability Declaration.

Dette skal ifølge Polestar sette en unik presedens for åpenhet i industrien.

Rent teknisk skal Circulor hjelpe Polestar til å spore materialer som brukes gjennom blokkjede, og slik forklarer merket selv prosessen:

«Blokkjede er en digital database for bokføring som inneholder lister av informasjon linket til hverandre gjennom kryptografi. Det opprettes en «digital tvilling» for råmaterialet som spores. Materialet spores deretter gjennom forsyningskjeden, og skaper en digital tråd som følger og registrerer de ulike industrielle prosessene og endringene det går gjennom.»

Dermed blir det mulig å se hvordan råmaterialene utvinnes, bearbeides og transporteres, og blokkjede-teknologien brukes allerede i Polestar 2 for å støtte sporbarhet av kobolt i batteriene.

Åpenhet er en av grunnpilarene i merkets strategi rundt bærekraft, og det «å sikre sporbarhet for å fremme ansvarlig bruk av ressurser» er høyt prioritert.

‒ Ansvar og miljø er helt essensielt for Polestar. Dette unike nivået av sporbarhet betyr at Polestar kan fremme bærekraftig og ansvarlig praksis i forsyningskjeden og tilby mer åpenhet ovenfor forbrukerne, sier Thomas Ingenlath, administrerende direktør i Polestar.

Britiske Circulor som allerede samarbeider med Volvo er selvsagt fornøyd med å være en strategisk partner for Polestar.

‒ Ikke minst for å kunne muliggjøre økt transparens i forsyningskjeden for bilmerket, deres leverandører og kunder, sier Douglas Johnson-Poensgen, administrerende direktør i Circulor.

‒ Vår plattform sporer dynamisk og identifiserer CO2e-utslipp (CO2-ekvivalenter) gjennom hele forsyningskjeden, noe som vil bidra til Polestars ambisiøse arbeid med å utvikle en helt klimanøytral bil innen 2030.

Denne sporingen av CO2e-utslipp skal altså gi et mer riktig bilde av karbonavtrykket sammenlignet med andre metoder som brukt av utslippsdata fra databaser.

Resultatet er ifølge Polestar at det blir mulig å se utslippene fra produksjonsprosessen i sin helhet, både fra individuelle anlegg og leverandører gjennom forsyningskjeden.

Og hvem vet, kanskje kan det bidra til diskusjonen om hvor miljøvennlig elbilene egentlig er går mot slutten?

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter