Shell-stasjonene skal døpes om til St1. (Foto: St1)

Nå blir Shell til St1

Først mistet vi Statoil, og nå står Shell for tur. Det navnet skal fases ut i løpet av de neste årene.


Mange stusset da Statoil som en gang i tiden het Norsk Olje skulle skifte navn. For det var ikke det enkleste her i verden de hadde falt på, nemlig Equinor.

Statoil-stasjonene stammet på sin side fra Norol, og dette var faktisk det mest kostbare navneskiftet i Norge da det ble gjennomført. Siden har kanadiske Circle K kjøpt opp bensistasjonkjeden, og i 2016 ble den døpt om og dermed er Statoil-navnet historie.

Året før Circle K banet seg vei kjøpte St1 en stor del av Shells forretningsvirksomhet her i Norge, inkludert depotnettverket, logistikk, marine drivstoff og energistasjonene. Det siste er det moderne navnet på bensinstasjoner, for i dag tilbyr de langt mer enn bensin og diesel.

For i likhet med de andre «bensinstasjonene» satser også St1 på energiomstilling, og fokuserer stadig mer på ting som biogass og lading, i tillegg til mer tradisjonelle fornybare drivstoff som biodiesel, HVO og bioetanol.

At St1 overtok for Shell kom ikke som en overraskelse, for allerede i 2010 skjedde det samme i Sverige og Finland. De som har kjørt bil der kjenner til merkenavnet.

Totalt har St1 i dag rundt 1.270 stasjoner, og mange av disse operer altså allerede under St1-navnet i våre to naboland. Nå skal de resterende stasjonene døpes om, inkludert 300 her i Norge.

Nettverket består både av ubemannende stasjoner og større markedsplasser med butikk, café og bilvask. Fornybart drivstoff er en stadig økende del av omsetningen, og i 2022 var denne på 17,4 prosent.

‒ Shell har vært en god samarbeidspartner i mange år, og mange av oss jobbet i sin tid i Shell før oppkjøpet i 2015, sier markedsdirektør Erlend Føleide.

‒ Imidlertid mener vi nå tiden er inne for å videreutvikle vår egen merkevare i energiomstillingen vi går inn i. Det er en utfordrende markedssituasjon vi står i, og vi tror at vår egen merkevare gjør oss mer robust ved at vi fokuserer på egen strategi og én merkevare.

Planen er at overgangsperioden skal vare et par år, og deretter er Shell-stasjonene både i Norge, Sverige og Finland historie.

‒ Vår visjon i St1 er å være lendende på produksjon og salg av CO2-bevisst energi, og våre investeringer i fornybare løsninger viser at det også settes penger i å jobbe mot vår visjon, sier Føleide.

‒ Det at vi nå fokuserer hele driften av stasjonsnettverkene våre inn under én merkevare støtter opp under strategien og gir oss anledning til å fokusere helhetlig som selskap.

Shell-stasjonene skal døpes om til St1. (Foto: St1)

Les også:

Les mer om:

Nyheter