Porsche skal bli enda mer miljøvennlig, og da spiller Hydro en viktig rolle. (Fotos: Porsche)

Med norsk hjelp skal Porsche bli mer bærekraftig

Lavkarbo er et moteord for de som gjerne vil få sommerkroppen på plass, og over i bilverden har vi noe som heter lavkarbon som også er populært. Her handler det om å slanke karbonavtrykket.


Det er lett å se seg blind på at elbiler ikke har lokalt utslipp og er derfor veldig miljøvennlige, men så enkelt er det ikke når det totale regnskapet skal gjøres opp. Det går nemlig mye CO2 i luften under produksjonen, noe tall fra 2021 viser.

Polestar sammenlignet den gang sin rene elbil, Polestar 2, med en Volvo XC40, og gjennomførte en såkalt livsløpsanalyse kjent som LCA (Life Cycle Assessment).

De tok utgangspunktet i 200.000 kjørte kilometer, og karbonavtrykket inkluderte alt ‒ fra leverandør-aktiviteter, produksjon og logistikk til bruker- og sluttfasen.

De lagde også forskjellige analyser med utgangspunktet i hvilken type strøm Polestar 2 brukte, og med såkalt skitten strøm viste tallene at 2-ern da ville slippe ut 50 tonn CO2e mot 58 tonn for XC40.

Men ved bruk av fornybar kraft som vi i all hovedsak har i Norge falt utslippet for Polestar 2 til 26,6 tonn, så mer enn en halvering av det XC40 2021-modell slapp ut. Men en Polestar 2 står fortsatt bak mange tonn CO2 ut i luften.

Det er flere enn Polestar som er opptatt av bærekraft, og over i Tyskland gjør Porsche det de kan for å få ned det totale utslippet som bilene står for. Og en løsning finner de i Norge. Eller, faktisk to løsninger.

Hydro produserer aluminium med energi fra norsk vann- og vindkraft, og dette har langt lavere karbonavtrykk sammenlignet med aluminium fra andre deler av verden.

– Porsche jobber mot en netto karbonnøytral verdikjede for våre kjøretøy innen 2030. Aluminium og materialer for batteriproduksjon utgjør en viktig del av vår bærekraftstrategi, sier Barbara Frenkel, hovedstyremedlem for anskaffelser i Porsche.

‒ Med aluminium fra Hydro tar vi sikte på en betydelig reduksjon i CO2-utslippene fra dette viktige materialet.

Hydro sier at deres lavkarbon-aluminium og andre deler de skal levere til Porsche og deres underleverandører gjør det mulig for den tyske bilprodusenten å redusere karbonavtrykket i fremtidige bilmodeller til rundt 3,5 kilo CO2 per kilo aluminium. Dette er ifølge Hydro rundt 60 prosent lavere enn gjennomsnittet for primæraluminium som brukes i Europa i dag.

– For å begrense den globale oppvarmingen må vi avkarbonisere verdikjedene i industrien, resirkulere mer av ressursene som allerede er i bruk, og produsere for sirkularitet, sier Hilde Merete Aasheim, konsernsjef i Hydro.

‒ Aluminium er en viktig innsatsfaktor for å lykkes med det grønne skiftet, men også vår verdikjede må bli utslippsfri. Industrien må jobbe sammen for å få dette til. Vi er glade for å kunne samarbeide med en pioner som Porsche om vårt felles mål om å skape en bil som er nær karbonfri.

Hilde Merete Aasheim og Barbara Frenkel.

Aluminium har flere egenskaper som gjør at en produsent som Porsche stadig bruker mer av dette, og er blant annet lett, formbart og sterkt. For elbilen Porsche Taycan utgjør aluminium rundt 30 prosent av totalvekten.

Den nye avtalen sier at Hydro skal jobbe for å levere karbonnøytralt aluminium til Porsche og underleverandører innen 2030, og Hydro skal gjøre dette ved å øke bruken av fornybar energi i aluminiumsproduksjonen og resirkulere brukt aluminium.

Vi skrev to løsninger lengre oppe.

For Hydro og Porsche skal også utvikle et veikart for produksjon og resirkulering av batterimaterialer i Europa. Her er målet å styrke tilgangen til mer bærekraftige materialer for både batteri- og bilprodusenter, og et viktig punkt i avtalen er å utforske hvordan man effektivt kan bygge en lukket verdikjede for Porsches elbilbatterier der både resirkulering og sporbarhet er sikret, forklarer Hydro.

– Tilgangen til bærekraftige råmaterialer er en hovedutfordring for bilindustrien, sier Frenkel.

‒ Hydro har omfattende erfaring med resirkulering av råmaterialer for batterier. I Porsche har vi forpliktet oss til økt bruk av resirkulerte materialer i kjøretøyene våre. Vi deler prinsippet om sirkulærøkonomi med Hydro. Vi har som mål å sikre forsyningskjeden på lang sikt og ser derfor fram til hva vi kan lære av resirkuleringsprosjektet vårt med Hydro.

Porsche sier at den europeiske forsyningskjeden for materialer som er avgjørende for batteriproduksjon fortsatt er i et tidlig stadium, og de forventer at resirkulering spiller en avgjørende rolle for å møte den økende etterspørselen etter bilbatterier i framtiden.

Porsche og Hydro har forpliktet seg til å utforske mulighetene for felles bidrag på dette feltet, og skal nå se på mulighetene for felles batterigjenvinning i 2025.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter