Mer blir ladeoperatør for de 42 flyplassene som Avinor driver på fastlandet. (Fotos: Avinor)

Ladeoperatøren Mer på norske flyplasser

Avinor har falt ned på Mer som ladepartner på de 42 lufthavnene de styrer på fastlandet.


En av fordelene med elbiler er at de faktisk kan lades mens de står parkert, og det tenker flyplassene her i Norge å utnytte. Det blir nemlig saktelading på alle de 42 flyplassene Avinor styrer, mens 17 av disse også skal få hurtiglading.

Det er klart etter at Avinor har kjørt en tilbudskonkurranse om etablering av ladeløsninger for personbiler ved de 42 lufthavnene på fastlandet. Den 43. som befinner seg på Svalbard er altså holdt utenfor.

Avinor sier at det har vært stor interesse for denne store kontrakten, og at ladeoperatøren Mer til slutt overbeviste aller mest med et gjennomtenkt og sterkt ladekonsept.

– Det å utvide og forbedre ladetilbudet på hele 42 lufthavner er en viktig milepæl for Avinor, sier Amy Løken-Erichsen, kommersiell leder landside, Avinor.

‒ Vi har både reisende og partnere som har etterspurt dette, og nå kan vi sammen med vår nye ladepartner Mer, endelig tilby det.

Det statlige lufthavn-selskapet sier at de med sin nye ladesatsting vil hjelpe til med å akselerere veksten av elbiler på norske veier.

– Mer overbeviste oss om at de var rette partner til å være med på denne reisen gjennom sine kundevennlige løsninger, samt evne til å tenke løsningsorientert og framtidsrettet, forteller Løken-Erichsen.

Mer er tidligere kjent som Grønn Kontakt stiftet tilbake i 2009, og skiftet navn til dagens navn i 2020. Det er Statskraft som eier selskapet, som også er på plass i Sverige, Tyskland og Storbritannia.

– Overgangen til ren energi og miljøvennlig transport er avgjørende for en bærekraftig framtid, sier Nicholai S. Jørgensen, daglig leder, Mer Norge.

‒ Ved å kombinere kompetansen og ressursene våre, setter vi en ny standard for elektrisk transport i Norge.

Kontrakten som blir signert i disse dager innebærer at det settes opp saktelading (AC, ladeeffekt opptil 22 kW) på de 42 flyplassene på fastlandet, samt at det skal etableres hurtiglading (DC, ladeeffekt fra 50 kW og oppover) på 17 lufthavner.

Avinor har et mål om fossilfrie lufthavner, mens Mer som også er Miljøfyrtårn-sertifisert i Norge leverer ren energi fra eieren Statskraft. Målet er at norsk luftfart skal være fossilfri innen 2050, og Avinor jobber også for at egne operasjoner skal drives fossilfritt.

For å få det skal de investere både i prosjekter som fremmer egen fossilfri drift, og som tilrettelegger for å redusere utslipp fra andre aktører på lufthavnene.

– Trafikken til og fra lufthavnene er blant de største utslippsområdene knyttet til luftfarten, og derfor er det viktig at vi tar en proaktiv rolle for å nettopp redusere utslippene fra mobilitetssiden, sier Løken- Erichsen.

‒ Det å bygge ut en ladeinfrastruktur som gjør at våre reisende og partnere kan velge elbilen fremfor fossilt er derfor nå det viktigste tiltaket vi kan gjøre for å redusere utslipp.

For Mer betyr selvsagt også denne store kontrakten mye.

‒ Det er fint at Avinor har tatt et så tydelig standpunkt for miljøet, og gjør det de kan for at lufthavnene drives på en mer bærekraftig måte, sier Malene Brøvig, leder for offentlig lading i Mer.

‒ Dette passer som hånd i hanske med ambisjonene til Mer, og vi har et felles mål om å gjøre morgendagen litt bedre. Vi har en lang liste med tiltak som vi vil samarbeide med Avinor om, og vi vil finne fram til mange gode løsninger sammen.

Mer vil overta de eksiterende ladekontaktene på flyplassene, noe som skal skje allerede denne måneden. På samme tid skal de begynne å sette opp nye sakte- og hurtigladeanlegg, og Mer skal også ta høyde for framtidige oppgraderinger av disse for å holde tritt med den teknologiske utviklingen av elbilene.

– Vi har sett på hvordan vi kan tilrettelegge for kommersielle samarbeid med komplementære bransjer på lufthavnen, eksempelvis med ladetilbud for taxi på utvalgte lufthavner, sier Brøvig hos Mer.

‒ Parkeringsoperatører og bilutleie vil også inkluderes i ladereisen. Dette er helt nytt og vi har som mål å tilby en smooth kundereise, der nøkkelen ligger i samarbeidet.

Og med Europas største produsent av fornybar energi, Statskraft, i ryggen, tar også Avinor et steg nærmere fossilfrie flyplasser.

– Nå skal vi brette opp ermene og få realisert denne ambisiøse ladeplanen. Vi ser virkelig fram til å åpne samtlige nye ladestasjoner fra nord til sør i Norge, sier Løken-Erichsen.

Så både Løken-Erichsen (t.h.) og Brøvig har god grunn til å smile.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter