Om elsparkesykkelen ikke er forsikret må du parkere den. (Foto: Kjell Brataas, Samferdselsdepartementet)

Kun 1 prosent av elsparkesyklene har forsikring!

1. januar ble det innført ansvarsforsikring for elektriske sparkesykler, noe som har gjort sitt til at det nå er hundretusener elsparkesykler som er ulovlig å bruke.


De fleste burde ha fått med seg den store nyheten rundt elsparkesykler, for det har i lang tid vært skrevet om at disse fra og med 2023 blir klassifisert som en liten elektrisk motorvogn.

Det betyr at de selvrullende sparkesyklene har forsikringsplikt etter bilansvarsloven, og uten ansvarsforsikring for motorvogn er elsparkesykler og ståbrett ganske enkelt ulovlige å bruke.

Forsikringsselskapene ventet muligens et rush av folk som ville forsikre sin elsparkesykkel, men det har ikke skjedd. Faktisk har det vært urovekkende stille.

Over hos If som har en markedsandel på rundt 21 prosent er det kun tegnet forsikringer for 1.547 private elsparkesykler, som dermed gir en pekepinn på hvor mange elsparkesykler som faktisk er forsikret.

‒ Ut fra hva vi har sett i markedet så langt, er det god grunn til å tro at det totalt kun kan være rundt 6.000-7.000 forsikringspliktige elsparkesykler i Norge som nå er dekket etter samferdselsmyndighetes krav. I beste fall, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

– Selv om det er vinter ennå, tror vi dessverre at disse tallene er en indikasjon på at en svært høy andel ikke vil følge myndighetenes pålegg og skaffe seg forsikringen når snø og is forsvinner, legger han til.

Det finnes ikke en offisiell registrering av elsparkesyklene, men det er mulig å komme til et anslag.

Organisasjonen Elektronikkbranjen meldte i august i fjor om at salget fram til da lå på 230.000 kjøretøyer, mens digi.no kunne melde om at salget i samme periode i 2021 var på rundt 205.000 elsparkesykler.

‒ Det er derfor grunn til å tro at vi snakker om minst en halv million privateide elsparkesykler som må ha denne pliktige ansvarsforsikringen for å kunne brukes lovlig, sier Clementz.

Tidligere var elsparkesyklene omfattet av innboforsikringen, men ettersom disse nå er klassifisert som motorvogn gikk denne ut da vi trådde inn i 2023.

En ansvarsforsikring dekker skade som elsparkesykkelen gjør på personer, også på fører, og ting, for eksempel andres kjøretøy, bygninger og gjenstander, forklarer If.

Og de som tar sjansen på å kjøre uten denne risikerer å få økonomien sin ødelagt for mange år framover, for er uhellet ute må den på elsparkesykkelen selv betale eventuelle erstatninger.  

– Ved alvorlig, invalidiserende skade kan det dreie seg om et tosifret millionbeløp. Påfører du andre en alvorlig hodeskade, vil det få konsekvenser for resten av livet for mennesket. Husk at beløpene kan bli betydelige selv ved små skader. Som fører av uforsikret kjøretøy får du ingen erstatning ved skade på deg selv, sier kommunikasjonssjefen i If.

– Det er dessuten straffbart å bruke eller kjøre en motorvogn som ikke er forsikret.

Han sier at forsikringsselskapene har jobbet på spreng siden sommeren for å få klar denne forsikringen etter myndighetens pålegg.

‒ Ansvarsdekningen er enkel å kjøpe, og prisene ligger mellom 50 og 100 kroner i måneden. Hvert enkelt kjøretøy i husstanden må ha egen ansvarsforsikring, sier Sigmund Clementz i If.

Allerede 1. september i fjor ble det forsikringsplikt på elsparkesykler for utleie, så alle elsparkesykler som ferdes ute i trafikken må dermed har egne forsikringer for å være lovlige.

Myndighetene har også innført andre nye og strenge regler knyttet til elsparkesyklene, og det er nå alminnelig promillegrense på 0,2, det er en aldersgrense på 12 år og det er hjelmpåbud for de under 15 år.

‒ Jeg er glad for at vi nå endelig får disse regelendringene på plass. Vi har i for lang tid sett et uakseptabelt høyt antall alvorlige skader ved bruk av elsparkesykler, mange knyttet til ruspåvirket kjøring. Jeg håper at vi ved å stramme ytterligere inn i regelverket, vil se færre både skader og konflikter, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i mai i fjor.

Om elsparkesykkelen ikke er forsikret må du parkere den. (Foto: Kjell Brataas, Samferdselsdepartementet)

Les også:

Les mer om:

Nyheter