Ingen barn eller mopedister døde i trafikkulykker

Visjonen om null trafikkdrepte er fortsatt langt unna, men 2019 ble likevel et merkeår med null barn og mopedister blant de 110 som omkom i trafikken.


Trygg Trafikk melder at 110 personer mistet livet i forbindelse
med trafikken i fjor, et tall som ligger på nivå med de siste årene.

2019 lå faktisk an til å bli et historisk år når de kommer
til trafikkdrepte, for i løpet av årets 11 første måneder viste statistikken at
96 mennesker hadde mistet livet ‒ seks færre enn 2018.

Men dessverre ble desember en mørk måned, og ytterligere 14 personer
mistet livet på de norske veiene forrige måned.

‒ Før desember hadde vi et lite håp om at 2019 kunne bli et
år med færrest omkomne i trafikken noensinne. Dessverre ble desember en langt
dystrere måned i trafikken enn forventet, og vi er fortsatt langt unna
nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadet i trafikken. Vi må
derfor styrke innsatsen betydelig innen trafikksikkerhetsarbeid i årene som
kommer. Det er langt igjen før vi er der vi skal være, sier direktør i Trygg
Trafikk Jan Johansen.

De tre siste årene har antall trafikkdrepte ligget mellom
106 og 110 personer, men 2019 ble likevel et merkeår.

Ingen barn under 16 år mistet nemlig livet i trafikken.

‒ At ingen barn har omkommet i trafikken dette året, er
fantastisk. Barn er sårbare og utsatt i trafikken og tidligere omkom svært
mange barn både langs veien og i bilen. Nå sikrer vi barna våre bedre i bil og
de er tryggere langs skoleveien. Det gjøres også et stort og viktig arbeid i
skoler og barnehager for å lære barn hvordan de bør oppføre seg i trafikken,
sier Johansen.

Fortsatt er tungtransporten involvert i mange av de mest
alvorlige ulykkene, i fjor i nærmere en av tre dødsulykker.

Disse var involvert i 36 av dødsulykkene, ifølge Trygg
Trafikk det høyeste tallet de siste fem årene.

‒ Det er mange tunge kjøretøy på veiene og dette kommer bare
til å øke i tiden framover. Ulykkesanalysene viser at det ofte ikke er sjåføren
i det tunge kjøretøyet som har skyld i ulykken, og derfor må vi bilister være
ekstra oppmerksomme. Skulle du havne over i motsatt kjørefelt, har du ingen
ting å stille opp med hvis du møter et vogntog, sier Johansen.

Trygg Trafikk sier at vanskelige kjøreforhold, dårlig brøyting
og generelt vanskelig føre kan gjøre det vanskelig å ferdes på veiene.

De understreker at godt vedlikehold på vinterstid er viktig
for å forebygge ulykker med tunge kjøretøy.

‒ Store deler av det norske veinettet består av smale og
svingete veier uten midtdeler. Personbiler i dag er ikke konstruert for å kunne
stå imot en frontkollisjon med et tungt kjøretøy. Legg alltid inn ekstra gode
marginer og unngå å ta risiko. Hold farten nede og ha god avstand til bilen
foran deg, sier Johansen.

Et fylke peker seg ut når det kommer til dødsulykkene i
fjor, og i Nordland mistet hele 16 personer livet på veiene. Til sammenligning omkom
fem personer på Nordlands-veiene i 2018.

‒ Tallene for Nordland er bekymringsfulle. Økningen fra året
før er alvorlig. Nordland har mange smale og svingete veier av dårlig standard
og det er det nødvendig med tiltak både når det gjelder infrastruktur for å
heve veistandarden, men også at den enkelte sjåfør tar sine forholdsregler,
sier direktøren.

Fire fylker pekte seg ut i positiv forstand, og antall
omkomne i Oslo, Aust-Agder, Rogaland og Buskerud har ikke vært så lave på 20 år.

 

‒ Det vil være svingninger i tallene mellom fylkene, men det
er gledelig at så befolkningstunge fylker som Oslo og Rogaland har nedgang i
ulykkestallene sine, avslutter Johansen.

Statistikken viser at 79 menn og 31 kvinner omkom på veiene i
2019, altså var over 71 prosent menn. Dette er dog ikke unormalt, og i tråd med
gjennomsnittet de siste 10 år.

Dødsfall i trafikken øker mest i aldersgruppen 25-44, mens
det er størst nedgang i gruppen 45-64 år, melder Trygg Trafikk.

Det var dobbelt så mange bilpassasjerer som omkom i 2019 enn
året før, men fortsatt er det flest bilførere som dør i trafikken.

Det var ingen dødsulykker på moped i 2019, noe som ikke har
skjedd siden 2010.

Les også:

Les mer om:

Nyheter