Volvo har testet de første hydrogen-lastebilene på offentlige veier. (Foto: Volvo)

Hydrogen-lastebiler på vei

På samme tid som Volvo har testet sine hydrogendrevne lastebiler på offentlige veier, melder Hima Seafood at de skal ta i bruk hydrogen-lastebiler mellom Rjukan og Stavanger.


Det er to store fordeler med hydrogen-elektrisk framfor batteri-elektrisk, og det er rekkevidde og fyllhastighet. Og det er to ting som kanskje er spesielt viktig for de store kjøretøyene som driver langtransport.

Et av merkene som har kommet lengst med batteri-elektriske lastebiler er Volvo, og de tenker å doble opp med også å satse på det de kaller brenselcelle-elektriske lastebiler. Altså hydrogen-lastebiler.

Volvo viste fram de første prototypene av slike biler som altså er spesielt godt egnet for lengre transportoppdrag i fjor, og dette har de fulgt opp med å teste dem i et svært krevende område ‒ nemlig på offentlige veier rundt polarsirkelen.

Lastebilene har mer konkret rullet rundt i Nord-Sverige, og dermed også blitt testet i et ekstremt kaldt klima.

– Lastebiler opererer sju dager i uka i all slags vær. De tøffe forholdene på offentlige veier i Nord-Sverige, med is, vind og mye snø, gir et ideelt miljø for testing, sier Helena Alsiö, Vice President Powertrain Product Management i Volvo Trucks.

– Jeg kan med glede fortelle at testene går bra og stadfester testene vi hadde gjort på forhånd, både digitalt og på vår lukkede testbane i nærheten av Göteborg.

I dag tilbyr Volvo ifølge dem selv det bredeste utvalget av elektriske lastebilmodeller i bransjen, og de har allerede seks modeller i serieproduksjon som skal dekke et vidt spekter av behov i og rundt byene.

For å dekke behovet for langtransport har svenskene slått seg sammen med Daimler, og målet er at de sammen å utvikle og produsere brenselcellesystemer som er skreddersydde til tunge kjøretøy ute på landeveien.

I tillegg til de elektriske lastebilene har også Volvo versjoner som kan kjøre på fornybart drivstoff, slik som for eksempel de som er drevet av biogass.

– Vi må handle nå for å stoppe den globale oppvarmingen, sier Roger Alm, administrerende direktør i Volvo Trucks.

‒ Uavhengig av hvilke transportoppdrag eller hvor i verden våre kunder har sin virksomhet, så er det ikke et alternativ å vente. Om noen få år vil kundene våre kunne eliminere CO2-utslipp helt fra lastebilene sine.

Volvos hydrogendrevne brenselcellelastebiler skal utstyres med to brenselceller som har en kapasitet til å generere 300 kW med strøm, mens grønn hydrogen produseres ved hjelp av fornybare energikilder som vind, vann og sola.

Det neste steget er å åpne for pilotkunder, og går det som Volvo håper blir de brenselcelleelektriske lastebilene tilgjengelige i løpet andre halvdel av dette tiåret.

Slik ser den første hydrogen-lastebilen fra Volvo som er testet på offentlige veier ut:

At hydrogen-lastebiler også fungerer i praktisk skal Hima Seafood nå finne ut av, for de går over til slike for å kunne benytte nullutslippstransport til det nye oppdrettsanlegget på Rjukan. Her skal transport av fôr og fisk gjøres av hydrogen-lastebiler til og fra anlegget.

Oppdrettsselskapet sier at de gjør dette for å dempe karbonavtrykket sitt, og de banebrytende lastebilene skal frakte fiskefôr fra Stavanger til anlegget på Rjukan. Derfra skal de samme lastebilene frakte den ferdige fisken ut fra Rjukan, noe som minimerer bruken av tomme lastebiler.

‒ Vi ser fram til at disse nye hydrogen-lastebilene ankommer anlegget på Rjukan. Å sikre nullutslippstransport av fôr og fisk til og fra anlegget er i tråd med Hima Seafoods grønne profil, sier Sten Falkum, CEO i Hima Seafood.

‒ Vi skal hele tiden lete etter løsninger som gir minst mulig fotavtrykk, og vi skal utfordre våre underleverandører slik at de tar i bruk den mest klimavennlige teknologien som er tilgjengelig.

Det er fôr-leverandør Skretting som har banet vei for at lasten kan kjøres fra Stavanger-området til Rjukan med hydrogen-lastebiler, og de nye lastebilene er kjøpt inn av transport-selskapet SR Group.

SR Groups samarbeidspartner skal også sørge for at det blir fyllestasjoner for grønn hydrogen som skal dekke behovet på denne ruten.

‒ Vi er glade for å ha samarbeidspartnere som Skretting, som i likhet med oss er opptatt av å minimere klimaavtrykket. Når de bruker en fremoverlent logistikk-operatør som SR Group, så er det mulig å få til et slikt løft, sier Falkum.

‒ Lastebiler og busser står for mer enn 25 prosent av klimautslippene fra veitransport i EU. Innen 2030 skal 50 prosent av nye lastebiler i Norge være nullutslippskjøretøy, og for å komme dit er det viktig at vi som er innkjøpere av logistikk- og transporttjenester setter krav til våre leverandører, understreker han.

Så hva med rekkevidden? Jo, du kommer til å bli overrasket ‒ garantert.

De nye hydrogenlastebilene leveres av det tyske merket Quantron, og den utgaven som skal tas i bruk har en rekkevidde som til og med snuser på 1.400 kilometer. Hydrogentankene er integrert i chassiset på lastebilene og har en kapasitet på opptil 116 kilo, mens drivsystemet kan by på opp til 748 hestekrefter.

Dag Martin Smørdal (SR Group), Helge Hinna (SR Group), Roy Kristensen (SR Group), Gustav Sanne-Gundersen(SR Group), Bjørn Røstad (SR Group) og Anil Reddi (Quantron). (Foto: Hima Seafood)

Les også:

Les mer om:

Nyheter Hydrogen